Nieuws

Het nieuw vennootschapsrecht - De grote opkuis

  • 12/09/17

Op 20 juli 2017 heeft de ministerraad het ‘voorontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en houdende diverse bepalingen’ goedgekeurd. Deze goedkeuring vormt de eerste stap in de richting van de hervorming van het Belgisch vennootschapsrecht.

Conference in Reykjavik, Ijsland

  • 04/09/17

Herman Verbist will be a speaker at the “Conference and Roundtable Seminar on Effective Dispute Resolution for International Business Transactions and the Practical Issues in International Arbitration and in Particular ICC Arbitration”, scheduled in Reykjavik, Iceland on 7 and 8 September 2017.  

At the Conference organised on 7 September 2017 by the International Chamber of Commerce at the University of Reykjavik, he will speak on the topic “Arbitral Awards – What will the Parties get in ICC Arbitration ?”  

At the Roundtable Seminar organised on 8 September 2017 by the Iceland Chamber of Commerce, he will deal with the subject “How to challenge an arbitrator?”

Digitalisering van justitie

  • 31/05/17

Als je de kranten mag geloven, is de digitalisering van justitie in een ware stroomversnelling gekomen. E-box, e-deposit, dpa-deposit, RegSol, de elektronische advocatenkaart,... evenveel termen verwijzen naar de inhaalbeweging van justitie op de digitale snelweg. Maar dreigt de advocaat die al deze digitale tools in zijn dagelijkse praktijk moet gebruiken, de trappers niet te verliezen? Lopen al die projecten niet te veel door mekaar? Zien we, met andere woorden, het bos nog door de digitale bomen? 

Opgelet: flitscontrole!

  • 16/05/17

De strijd tegen sociale fraude is reeds geruime tijd een prioritaire bezorgdheid voor onze regeringen. Deze legislatuur is het niet anders. Naast de gebruikelijke onaangekondigde traditionele (reactieve) controles, is één van de actiepunten van de huidige regering daarenboven de inzet op informatie en preventie.

Oudere artikels