De onsexy waarheid van IT-litigation

Veel bedrijven worstelen met de implementatie van hun grote IT-projecten. Budgetten escaleren of termijnen worden consequent overschreden. Toch aarzelen ondernemingen vaak tot het kalf verdronken is om juridische stappen te zetten.  

Eigenaardig en bovenal erg jammer, vindt Johan Van Driessche, advocaat en partner bij advocatenkantoor voor ondernemingen Everest Law. Want de investeringen en risico’s verbonden aan de onderschatting of mislukking van IT-implementaties zijn groot. “Vandaag wordt er heel veel gesproken over blockchain, GDPR of cybercriminaliteit als het gaat over de IT. En effectief, dat zijn opwindende thema’s. Ontegensprekelijk een pak sexyer dan de invoering van een nieuw CRM- of ERP-pakket of de bouw van een nieuwe website. Maar laten we eerlijk zijn, veel meer bedrijven gaan vandaag ten onder aan een mislukte ERP-implementatie dan aan een grootscheepse cyberaanval.”

Juridisch kader scherpstellen

Tegenstrijdig genoeg, zo stelt meester Van Driessche vast, wordt in heel wat juridische dossiers discussie gevoerd over projecten met een relatief beperkte impact op de bedrijfsvoering, terwijl geschillen in IT-projecten pas op tafel komen als de schade al aanzienlijk is. “Bij de aankoop van onroerend goed of machines bijvoorbeeld worden prijs- of termijnoverschrijdingen of problemen met functionaliteit snel en scherp gesanctioneerd. Die reflex hebben bedrijven blijkbaar nog niet als het gaat over hun IT-investeringen.” Internationale surveys tonen nochtans aan dat 1 op 5 van de grootschalige IT-projecten in bedrijven volledig mislukt. Veel van die failures zijn juridisch gekoppeld aan onduidelijke contracten, te weinig heldere afspraken over wie voor wat verantwoordelijk is en te rooskleurige offertes. “Raam- en uitvoeringsovereenkomsten in IT-projecten zijn vaak erg technisch en voornamelijk uitgewerkt door of op maat van de IT-provider. De positie van de klant – bijvoorbeeld rond scope, leveringstermijnen of meerkosten – wordt veel minder ondersteund.”

Drempelvrees

Onscherpe analyses of foute keuzes in de voorbereiding en uitvoering van IT-projecten kunnen grote gevolgen hebben. Toch is de drempel om juridische ondersteuning in te roepen hoog, stellen ze bij Everest Law vast. “De oorzaak? Opdrachtgevers zijn vaak voor een stuk afhankelijk van hun IT-leverancier omdat ze al bepaalde engagementen zijn aangegaan. Vaak zijn ook al aanzienlijke bedragen geïnvesteerd. Bedrijven zijn ongerust dat een conflict zou escaleren. Ze missen soms ook de technische of juridische kennis om goed te kunnen analyseren waar men voor staat. Daardoor kloppen ondernemingen niet zelden bij ons aan wanneer het kalf eigenlijk al verdronken is.”

Beter voorkomen dan…

Er is een enorme nood aan meer juridische achtergrond en informatievergaring, maar ook aan meer begeleiding bij implementaties van IT-projecten. “Wij proberen als advocatenkantoor drieledig te werken”, geeft Van Driessche aan. “Enerzijds begeleiden we onze klant, of het nu de IT-leverancier is of de opdrachtgever, naar een duidelijk contractueel kader met transparante financiële en juridische afspraken rond een duidelijke scope. In geval van dreigende geschillen proberen we samen met de klant de zaken recht te trekken vooraleer ze ontsporen. Als het dan toch tot een escalatie komt, staan we klanten juridisch bij. Een grondige bagage in de IT-wereld komt daar overigens zeer van pas.” IT-conflicten tijdig en succesvol oplossen, beschouwt de raadsman van Everest Law als een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel leveranciers als opdrachtgever. “De oproep is vooral: wacht niet te lang om bij IT-geschillen juridisch advies in te winnen en rond tafel te zitten. Alleen zo kan je de situatie voor de verschillende partners nog omkeren tot een win-win. Laat je te lang gedijen, dan eindig je met enkel verliezers.”

https://issuu.com/smartmediabelgium/docs/fokuslegalsuccess_okt2019