Minder werk omwille van de corona-maatregelen en tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen aangevraagd?

Vergeet niet om uw aanvraag om te zetten naar tijdelijke werkloosheid wegens overmacht!

De RVA heeft meegedeeld dat zij vanaf 13 maart 2020 en voor de volledige duur van de regeringsmaatregelen een soepele toepassing van het begrip overmacht zal aanvaarden en alle situaties van tijdelijke werkloosheid door het coronavirus zal beschouwen als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en dit zelfs al kan er bijvoorbeeld nog enkele dagen worden gewerkt.

Werkgevers die al een aanvraag om tijdelijke werkloosheid om economische redenen hebben ingediend door het coronavirus en die worden getroffen door de regeringsmaatregelen kunnen hiervoor eveneens tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen.

De instructies van de RVA luiden dienaangaande als volgt (zie Infoblad E1 – tijdelijke werkloosheid Covid 19 - https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0 ):

  • Als de tijdelijke werkloosheid te maken heeft met het coronavirus en u al een mededeling van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen hebt verstuurd voor uw werknemers, kunt u indien u dat wenst, overstappen op de regeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (motief: coronavirus). Daarvoor vermeldt u 'overmacht' als reden van de tijdelijke werkloosheid in de ASR scenario 5.
  • U hoeft verder niks te doen.
  • Tot en met 05.04.2020 wordt de aangifte ASR scenario 5 gelijkgesteld met de verplichte mededeling bij de RVA. Die periode kan worden verlengd tot 30.06.2020 als de regeringsmaatregelen worden verlengd of verstrengd.
  • Als u 'economische redenen' vermeldt als reden van de tijdelijke werkloosheid in de ASR scenario 5, blijft u in het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.

Intussen heeft de RVA ook bevestigd dat de vereenvoudigde procedure voorlopig blijft gelden tot en met 19 april 2020.  

Anne-Sophie Claeys