Actualités

Seminarie 12 december 2017: Wanneer heeft de bank genoeg?

  • 20/11/17

Banken zijn voor alle bedrijven een cruciale partner. Wanneer er moeilijkheden opduiken in het bedrijf, heben de banken in de praktijk stevig de touwtjes in handen: contractuele clausules, de wet financiële zekerheden, borgstellingen, hypotheken,... 

In deze opleiding worden alle aspecten van de relatie bank - bedrijven in moeilijkheden onder de loep genomen. 

 

Everest richt een nieuw departement sportrecht op

  • 17/11/17

Aangezien de sportwereld in toenemende mate geprofessionaliseerd en gecommercialiseerd wordt, wordt ook de nood aan professionele juridische dienstverlening groter. Sportclubs, sportfederaties en professionele sporters doorstaan alsmaar meer de vergelijking met professionele ondernemingen. 

Articles plus anciens