Cassatie struikelt over het zich toe-eigenen van conclusies neergelegd via e-deposit

Hieronder vindt u het artikel die verschenen is in de Juristenkrant op datum van 11 april 2018:

Johan Van Driessche is vennoot bij Everest Advocaten, was 6 jaar bestuurder bij de OVB, en thans bestuurder bij Diplad, de It-integrator van de OVB en de balies. Hij schreef dit opniniestuk in eigen naam.