Claudia Van Severen

Formation et éducation

Claudia Van Severen studeerde in 2010 met de grootste onderscheiding af als Master in de rechten aan de Universiteit van Gent.  

Zij voltooide haar stage in de advocatuur aan de balie van Brussel (Baker & McKenzie), respectievelijk Gent (Everest).   

Vanaf 2013 tot 2017 was Claudia Van Severen voltijds assistente aan het Instituut voor Procesrecht van de Universiteit van Gent. Zij heeft geschreven over uiteenlopende onderwerpen in de materie van het burgerlijk procesrecht en werkt momenteel aan een doctoraal proefschrift over de (on)splitsbaarheid van het burgerlijk proces.   

In 2017 keerde Claudia Van Severen terug naar de advocatuur. Zij is opnieuw actief binnen het kantoor Everest sinds november 2017.

Activités

Claudia Van Severen is actief binnen het algemeen burgerlijk recht, het ondernemingsrecht en het sociaal recht. Zij legt zich in het bijzonder toe op de vertegenwoordiging van cliënteel in het kader van gerechtelijke procedures.   

Zij combineert haar activiteiten als advocate met een academisch mandaat als praktijkassistente aan de Universiteit van Gent voor het opleidingsonderdeel Burgerlijk Procesrecht.

Zij spreekt en publiceert regelmatig over onderwerpen in de materie van het burgerlijk procesrecht.

Claudia Van Severen is ook co-editor van de International Encyclopaedia of Civil Procedure en redactielid van het Nieuw Juridisch Weekblad en de Algemene Modellenverzameling voor de Rechtspraktijk.  

Claudia Van Severen
Claudia Van Severen