Alexander Delafonteyne

Achtergrond en opleiding

Alexander Delafonteyne studeerde in 2004 af als Licentiaat in de Rechten (VUB).

Daarna volgde hij de opleiding Master in het Fiscaal Recht (VUB, 2005).

Hij is sinds 2005 actief als advocaat aan de Balie van Brugge.

Activiteiten

Alexander Delafonteyne is binnen het kantoor actief in het departement fiscaal recht. Het departement legt zich zowel toe op adviesverlening als op fiscale geschillenbeslechting.

 

Het departement legt zich zowel toe op adviesverlening als op fiscale geschillenbeslechting, en dit op het gebied van:

 • bezwaarschriften
 • fiscale procedures voor de rulingcommissie
 • hoven en rechtbanken
 • de Raad van State en het Grondwettelijk Hof

Deze dienstverlening wordt geleverd in alle onderdelen van het fiscaal recht, zoals daar zijn:

 • personen- en vennootschapsbelasting
 • registratie- en successierechten
 • douane en accijnzen
 • diverse rechten en taksen
 • gewestelijke belastingen
 • provinciale- en gemeentebelastingen
 • fiscale geschillen
 • fiscaal strafrecht

 

Mandaten

Alexander Delafonteyne was in 2007 en 2008 wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit Antwerpen op de vakgroep Fiscaal Recht. Sedert 2009 is Alexander Delafonteyne wetenschappelijk medewerker aan de vakgroep Fiscaal Recht van de Vrije Universiteit Brussel. Daarnaast is Alexander Delafonteyne docent aan de Brugge Business School en Syntra West.

 

PUBLICATIES

Seminaries

 • “Fiscale regularisatie anno 2016”, M&D Seminars, 7 december 2015, Sint-Niklaas.
 • “Integratie Wetboek Successierechten en Registratierechten in de Vlaamse Codex Fiscaliteit”, Story Publishers, 23 oktober 2015, Brugge.
 • “Verbeurdverklaring en taxatie van illegale vermogensvoordelen”, Lexdura, 25 juni 2015, Nazareth.
 • “Fiscale restitutie”, 26 maart 2015.
 • “Gemeentelijke patrimoniumbelastingen: actualia en knelpunten”, Vandebroele, 5 maart 2015, Oostende.
 • “Leegstandsheffingen in vogelvlucht” op “Vastgoedcongres CIB Vlaanderen”, 21 november 2014, Oostende.
 • “Een goed belastingreglement: grondslag voor een succesvolle invordering”, Vandebroele, 14 oktober 2014, Gent.
 • “De leegstandsheffing als sanctie” op “Studiedag lokale belastingen”, Studipolis, 21 maart 2013.
 • “Leegstandsheffingen” op “Studienamiddag Gemeentefiscaliteit nieuwe coördinatie van de onderrichtingen over gemeentefiscaliteit”, Studipolis, 17 april 2012, Gent.
 • “De Advocaat: eenmanszaak optimaliseren of toch maar een vennootschap?”, Balie Brugge, 22 november 2011.
 • “Fiscale aspecten van de activering van gronden en panden” op “Studiedag Grond- en Pandenbeleid, waar staan we anderhalf jaar later”, Studipolis, 4 oktober 2011, Gent.
 • “Uitwisseling van inlichtingen tussen Belgische (fiscale) administraties” op “seminarie Private Bankers Association”, 2 en 23 maart 2011, Brussel.
 • “Fiscale controle in de praktijk”, Studipolis – SBM, 29 en 30 september 2010, Brugge – Brussel.
 • “Het bankgeheim anno 2009 en de internationale uitwisseling van gegevens”, PHL, 7 oktober 2009, Hasselt
 • “Infosessie Lokale Belastingen”, KPMG, 16 oktober 2008, Brussel.
 • Opleiding stageschool balie Brugge: “De fiscale procedure”.

2012:

 • A. DELAFONTEYNE, “Heeft de administratie de toestemming van de belastingplichtige nodig bij een BTW-onderzoek ter plaatse?”, TFR 2012, afl. 422, 494.

2011:

 • M. MAUS, A. DELAFONTEYNE, Gemeentelijke activeringsheffing, in Handboek Grond- en Pandenbeleid, Brugge, die Keure, 2011 , 75-81.
 • M. MAUS, A. DELAFONTEYNE, Leegstandsheffing op gebouwen en woningen, in Handboek Grond- en Pandenbeleid, Brugge, die Keure, 2011 , 82-98.
 • M. MAUS, A. DELAFONTEYNE, Belastingvermindering voor renovatieovereenkomsten, in Handboek Grond- en Pandenbeleid, Brugge, die Keure, 2011 , 66-68.
 • M. MAUS, A. DELAFONTEYNE, Vermindering van de heffingsgrondslag van registratierechten ten behoeve van de activering van panden, in Handboek Grond- en Pandenbeleid, Brugge, die Keure, 2011 , 69-70.
 • A. DELAFONTEYNE, “De advocaat en de advocatenvennootschap: twee vliegen in één klap?”, TFR 2011, afl. 404, 574-577.
 • A. DELAFONTEYNE, “Rechtspraakoverzicht”, LRB 2011, afl. 1, 24-37.

2010:

 • M. MAUS, A. DELAFONTEYNE, “Geen onderzoeksmachten in de gerechtelijke fiscale procedure.”, TFR 2010, afl. 374, 83-86.

2009:

 • M. MAUS, S. MERCIER, A. DELAFONTEYNE, Fiscale controle in de praktijk, Brugge, die Keure, 2009, 297 p.
 • M. MAUS, S. MERCIER, A. DELAFONTEYNE, Le contrôle fiscal en pratique, Brugge, die Keure, 2009, 297 p.

2008:

 • M. MAUS, A. DELAFONTEYNE, “De ambtshalve aanslag bij het miskennen van de aangifteverplichting in de lokale belastingsfeer. Het Hof van Cassatie versus het Grondwettelijk Hof”, TFR 2008, afl. 333, 31-33.
 • DELAFONTEYNE, A., “Een onderzoek door een territoriaal onbevoegde administratie en de gevolgen hiervan op de geldigheid van de aanslag”, TFR 2008, afl. 351, 1010-1012.
Alexander Delafonteyne
Alexander Delafonteyne

Everest Tax

Talen

 • Nederlands
 • Frans
 • Engels

Specialisaties

Contacteer mij

Pathoekeweg 9B bus 002
8000 Brugge
T +32 (0)50/28.05.66
F +32 (0)50/28.06.66

alexander.delafonteyne@everest-law.be