Anne-Laure Vaessen

Achtergrond en opleiding

Anne-Laure Vaessen heeft een Master in de Rechten (oriëntatie Europees recht en internationaal privaatrecht) aan de Katholieke Universiteit van Louvain-la-Neuve behaald in 2012. Tijdens haar opleiding heeft ze eveneens deelgenomen aan een Erasmusuitwisselingsprogramma van zes maanden aan de Universiteit La Merced in Spanje.  

Na haar rechtenstudies liep ze stage bij het Internationaal Instituut voor de Eenmaking van Privaatrecht (UNIDROIT) in Rome, waar ze deelnam aan een onderzoek over de principes en regels van de transnationale civiele procedure.  

Daarnaast heeft ze een LL.M in de Intellectuele Eigendom (IP) en de Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) behaald aan de KU Leuven in 2016.

Activiteiten

Voordat ze Everest vervoegde, verwierf ze expertise in contractenrecht en de wetgeving met betrekking tot de uitvoering van klinische proeven bij EORTC (Europese organisatie voor kankeronderzoek en -behandeling). Ze was er verantwoordelijk voor het onderhandelen en opstellen van contracten voor farmaceutische bedrijven, met betrekking tot het uitvoeren van klinische proeven in Europa en op internationaal niveau.  

Zowel in haar werk als tijdens haar studies bestudeerde Anne-Laure Vaessen de Europese Verordening Betreffende Gegevensbescherming (GDPR) en paste ze deze toe, voornamelijk met betrekking tot de gevolgen voor de onderzoekssector en de toegangsmogelijkheden tot klinische gegevens van patiënten voor toekomstig academisch - of commercieel onderzoek.

Bij Everest advocaten adviseert en assisteert Anne-Laure Vaessen haar cliënten op gebied van handelsrecht, intellectuele eigendom, contractenrecht en het recht op de bescherming van persoonsgegevens.

Haar werktalen zijn Frans, Nederlands, Engels en Italiaans. Daarnaast heeft zij ook een passieve kennis van het Spaans.

Anne-Laure Vaessen

Talen

  • Nederlands
  • Frans
  • Engels
  • Spaans
  • Italiaans

Contacteer mij

Louizalaan 283/19
1050 Brussel
T +32 (0)2/640.44.00
F +32 (0)2/648.99.95

Anne-Laure.Vaessen@everest-law.eu