Frédéric Delbar

Achtergrond en opleiding

Frédéric Delbar studeerde in 2012 af als Master in de Rechten aan de Universiteit Gent. Sindsdien is hij ingeschreven als advocaat bij de balie te Gent en verbonden aan het kantoor Everest.

In 2015-2016 volgde Frédéric een bijkomende opleiding Vervoerrecht aan de Universiteit Gent. Naast een bijzondere interesse in het domein van de commerciële en vennootschapsrechtelijke litige en adviesverlening, specialiseert Frédéric Delbar zich in het team van Mr. Stijn De Meulenaer in het fraude- en ondernemingsstrafrecht, alsook in fiscale regularisaties.

Naast diverse andere juridische publicaties is Frédéric Delbar medeauteur van het boek "Samenwerking binnen de cijferberoepen", dat in 2016 door Everest werd uitgegeven.

Frédéric is perfect tweetalig Frans-Nederlands en behartigt bijgevolg dossiers in de beide talen. Hij is tevens houder van het getuigschrift "Bijzondere opleiding Cassatieprocedure in strafzaken" en kan dus correctionele zaken behandelen tot voor het Belgisch Hof van Cassatie.

Activiteiten

Frédéric Delbar is actief in de domeinen van het burgerlijk- en handelsrecht, alsook in het ondernemingsstrafrecht en het frauderecht.

Frederic Delbar
Frédéric Delbar

Talen

  • Nederlands
  • Engels
  • Frans

Contacteer mij

Bollebergen 2A bus 20
9052 Gent
T +32 (0)9/334.94.70
F +32 (0)9/334.94.77

frederic.delbar@everest-law.be