Herman Verbist

Achtergrond en opleiding

Herman Verbist, vennoot in het advocatenkantoor CVBA Everest advocaten G&B en lid van de Balie te Gent en de Balie te Brussel, behaalde zijn diploma als licentiaat in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven (1982), waarna hij postgraduate rechtsstudies volgde in Duitsland (Eberhard Karls Universität, Tübingen, 1982-1983) en Engeland (King's College, University of London, 1986). In 2008 behaalde hij een doctoraat in de Rechten aan de Universiteit Gent.

Activiteiten

Hij is advocaat bij de balie te Gent en te Brussel. Sinds 1988 focust hij zijn activiteit op arbitrage en alternatieve geschillenbeslechting. Hij was gedurende 8 jaar werkzaam als juridisch adviseur bij het secretariaat van het Internationaal Hof van Arbitrage van ICC in Parijs (1988-1996), waar hij honderden arbitrages superviseerde. Hij trad sedertdien op in meer dan 70 nationale en internationale arbitrages, als raadsman, als alleenzetelend arbiter, als voorzitter van een scheidsgerecht, als co-arbiter, of als expert, en hij zetelde ook als “adjudicator” (incl. ICC, PCA, WIPO, CAS, LCIA, SCAI, UNCITRAL, CEPANI, ad hoc), met ruime ervaring in het toepassen van zowel civiel recht als common law, en ook UNIDROIT principes, of als amiable compositeur. Ook doceerde hij als gastprofessor aan de Universiteit Gent de cursus internationale handelsarbitrage (1996-2013),  

Herman Verbist is lid van verschillende arbitrageverenigingen in het buitenland en ingeschreven op de lijst van  arbiters bij talrijke internationale arbitrage-instellingen (incl. AAA, SIAC, VIAC, HKIAC, KCAB, KLRCA). Ook is hij opgenomen in internationale lijsten van arbiters, waaronder “Who’s Who Legal - Arbitration” (GAR, Londen) en “Expert Guides- The World’s Finest Lawyers Chosen by Their Peers - Commercial Arbitration” (Legal Media Group, Londen).    

Hij is de correspondent voor België van de “1958 New York Convention Guide” van UNCITRAL (newyorkconvention1958.org) sinds 2014 en lid van de Publications Advisory Board van de International Council for Commercial Arbitration (ICCA) sinds 2015.  

Hij is lid van de ICC Commissie voor Arbitrage en ADR (sinds 1996), lid van de Raad van Bestuur van CEPANI (sinds 2001), lid van de Commissie ADR van de Orde van Vlaamse Balies (sinds 2004) en voorzitter van de arbiters van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (sinds 2016).  

Herman Verbist is auteur en mede-auteur van meer dan 150 artikelen in verschillende tijdschriften in het binnen- en buitenland en meer dan 20 boeken inzake arbitrage en alternatieve geschillenbeslechting, waaronder Verbist/Schäfer/Imhoos,  “ICC Arbitration in Practice”, Second Revised Edition (Kluwer Law International/Stämpfli, 2016). Hij is lid van het redactiecomité van verschillende tijdschriften inzake arbitrage en alternatieve geschillenbeslechting : “Tijdschrift voor arbitrage”, “Nederlands-Vlaams Tijdschrift voor Mediation en Conflictmanagement”, “b-Arbitra”.  

Hij werd erkend bemiddelaar (Federale Bemiddelingscommissie) in 2008 en werd sedertdien in meer dan 10 zaken aangesteld als bemiddelaar. Hij is opgenomen in internationale lijsten van bemiddelaars, zoals “Who’s Who Legal - Arbitration” (GAR, Londen). Hij werd opgenomen in het “Panel of Conciliators” van het Internationaal Centrum voor Beslechting van Investeringsgeschillen (International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID) (sinds april 2016), op voordracht van de Belgische regering.

Sinds april 2016 is Herman Verbist opgenomen in het “Panel of Conciliators” van het Internationaal Centrum voor Beslechting van Investeringsgeschillen (International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID), in Washington, D.C., in de Verenigde Staten, op voordracht van de Belgische regering.

Herman Verbist volgde van 8 tot 10 mei 2018 in de lokalen van de Wereldbank te Parijs een opleiding tot bemiddelaar in geschillen tussen investeerders en staten (“Investor-State Mediator Training”) georganiseerd door het Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR), het International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), het International Energy Charter en het International Mediation Institute (IMI).  

Herman Verbist

Talen

  • Nederlands
  • Engels
  • Frans
  • Spaans
  • Duits

Contacteer mij

Louizalaan 283/19
1050 Brussel
T +32 (0)2/640.44.00
F +32 (0)2/648.99.95

Bollebergen 2A bus 20
9052 Gent
T +32 (0)9/334.94.70
F +32 (0)9/334.94.77

herman.verbist@everest-law.be