Jan De Waele

Achtergrond en opleiding

Jan De Waele, geboren op 24 januari 1961, studeerde in juni 1984 af als licentiaat in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Aansluitend liep hij stage op de advocatenkantoren Christian De Ganck en Marcel Storme, met bijzondere aandacht voor het arbeidsrecht.

Na de stage werd hij op 24 mei 1989 ingeschreven op het tableau van de Orde van advocaten te Gent, en sloot hij zich als vennoot aan bij het kantoor Storme, Leroy, Vanparys CVBA om zich te concentreren op dossiers het sociaal recht, en op redactiebijstand aan uitgeverijen.

Op 10 mei 2010 sloot hij zich als vennoot aan bij de CVBA Everest Advocaten G&B en leidt daar sindsdien het departement sociaal recht.

Activiteiten

  • Individueel arbeidsrecht: schrijven van contracten en adviezen; begeleiden van ontslagen, schorsingsproblematieken, expat-problemen, voeren van onderhandelingen en procedures;

  • Collectief arbeidsrecht en ondernemingsorganisatie: stakingen, collectief ontslag en onderhandelingen, redactie van cao’s; arbeidsorganisatie; arbeidswelzijn;

  • Sociaal zekerheidsrecht: sociale zekerheid werknemers en zelfstandigen, gelegenheidsarbeid, werkloosheidsproblematieken;

  • Sociaal strafrecht: problemen tewerkstelling vreemdelingen en cascade-aansprakelijkheden.

Deze werking gebeurt in nauwe verband met de overige departementen op het kantoor Everest, inzonderheid de departementen vennootschapsrecht (Johan Van Driessche en Bert Bekaert), fiscaliteit (Alexander Delafonteyne en Méhdi Zagheden) en fraudebestrijding (Stijn De Meulenaer).   

Daarnaast begeleidt Jan De Waele reeds meer dan 20 jaar de dossiers van  onroerende voorheffing van de Vlaamse gemeenschap.

Op 28 oktober 2016 hield Jan De Waele de openingsrede voor de Vlaamse Conferentie der Balie van Gent, met als titel : “staking – de ondraaglijke lichtheid van het herenakkoord”.  

Jan De Waele
Jan De Waele

Talen

  • Nederlands
  • Engels
  • Frans

Contacteer mij

Bollebergen 2A bus 20
9052 Gent
T +32 (0)9/334.94.70
F +32 (0)9/334.94.77

jan.de.waele@everest-law.be