Joris Deene

Achtergrond en opleiding

Joris Deene studeerde in 2002 af met grote onderscheiding als licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Gent. Hij volgde eveneens een postgraduaat International Copyright aan de Universiteit van Amsterdam.

Op 1 september 2002 vervoegde hij het kantoor Storme, Leroy, Van Parys.
Van 2002 tot 2010 was Joris Deene bovendien assistent aan de Universiteit Gent voor de materie informaticarecht en intellectuele eigendomsrechten. Hij deed ook onderzoek aan het Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht te München in 2005. Hij heeft tientallen publicaties op het domein van de intellectuele eigendom op zijn naam staan en bereidt een doctoraal proefschrift voor.

Sinds 1 juni 2011 is Joris Deene advocaat bij Everest.

In 2018 trad Joris Deene toe als vennoot bij Everest-Advocaten.

Activiteiten

Als advocaat behandelt Joris Deene voornamelijk dossiers betreffende intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, tekeningen en modellen, merken en octrooien) en marktpraktijkenrecht (consumentenbescherming, reclame, oneerlijke handelspraktijken). Hij is eveneens actief op het vlak van informaticarecht (software, databanken, e-commerce, informaticacriminaliteit) als privacy en bescherming van persoonlijke gegevens. Daarnaast begeleidt hij eveneens klanten bij het opstellen van distributiecontracten (licentie, franchise, agentuur, concessie etc.). Tot slot heeft hij ook een ruime ervaring op het vlak van het handelsrecht.

Mandaten
Joris Deene is naast advocaat ook erkend derde beslisser voor .be domeinnaamgeschillen (CEPINA).

Hij is eveneens gastdocent aan de Universiteit Gent voor het vak auteursrecht.
Hij zit ook in de redactie van De Juristenkrant en het Nieuw Juridisch Weekblad.

Hij is bovendien lid van de Raad voor de Intellectuele Eigendom (FOD Economie), alsook van de Belgische vereniging voor het auteursrecht.
Hij adviseert tot slot het Samenwerkingsverband Auteursrecht en Samenleving.

Talen

  • Nederlands
  • Engels
  • Frans
  • Duits

Contacteer mij

Bollebergen 2A bus 20
9052 Gent
T +32 (0)9/334.94.70
F +32 (0)9/334.94.77

joris.deene@everest-law.be