Koen Byttebier

Achtergrond en opleiding

Koen Byttebier studeerde in 1989 af als Licentiaat in de Rechten aan de Universiteit Gent.

In 1992 behaalde hij aan de Universiteit Gent de graad van Doctor in de Rechten met het proefschrift: "het vijandige overnamebod. Een vergelijkend onderzoek naar de wenselijkheid en bruikbaarheid van het vijandige overnamebod als techniek van controlewerving over beursgenoteerde vennootschappen".

In 1994 werd hij professor aan de Vrije Universiteit Brussel en voorzitter van de Vakgroep Economisch Recht.

Koen Byttebier is sinds 1996 ingeschreven als advocaat aan de Balie te Brussel en sinds 1999 ook aan de Balie te Gent.

Hij is thans actief als of counsel binnen het kantoor Everest Advocaten. 

Activiteiten

Koen Byttebier concentreert zich op:

1. Vennootschapsrecht:

 • Oprichting van vennootschappen
 • Redactie van statuten aandeelhoudersovereenkomsten
 • Herstructurering van vennootschappen
 • Fusies en overnames
 • Corporate Governance structuren
 • Vennootschapsgeschillen
 • Juridische omkadering van bijzondere investeringen, Projectfinanciering, etc.

2. Kapitaalmarkten en kapitaalmarktoperaties

 • Beursintroducties
 • Openbare overnamebiedingen
 • Public-to-private transacties en privatiseringen

3. Financieel recht

 • Bankrecht
 • Bankcontracten
 • Financieel recht
 • Financiële dienstverlening

4. Publiek ondernemingsrecht

 • Herstructurering van overheidsinstellingen
 • Implementatie van regelgevend kader
 • PPS

5. Algemeen handels-en ondernemingsrecht

 • Redactie van handelsovereenkomsten, inzonderheid samenwerkingsovereenkomsten
 • Tussenpersonen
 • Boekhoudrechtelijke vraagstukken
 • Vragen van insolventierecht (faillissement en gerechtelijke reorganisatie)

6. Redactie van regelgevend werk (wetten, decreten, K.B.'s, regeringsbesluiten, ministeriële besluiten,...) 

Koen Byttebier is hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel waar hij actueel de vakken Fusies en Overnames, Monetair en Financieel Recht, Insolventierecht en Handelsrecht doceert. In deze materies verricht hij rechtswetenschappelijk onderzoek en leidt hij onderzoeksprojecten.

Hij is tevens Voorzitter van de Vakgroep Economisch Recht aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij startte in die hoedanigheid de succesvolle reeks publicaties van de Vakgroep Economisch Recht op en neemt het voorzitterschap waar van diens Editorial Board.

Daarnaast is hij lid van de Henry-Collin-jury en arbiter bij CEPINA, alsmede redactielid van diverse juridische tijdschriften (waaronder hoofdredacteur van het Tijdschrift Elementaire Rechtspraak Ondernemingsrecht, ERO).

Koen Byttebier is tevens bestuurder van de NV T-Groep en de VZW Guba (Intituut voor corporate governance van de Vlerick-school). 

Koen Byttebier

Talen

 • Nederlands
 • Engels
 • Frans
 • Duits

Contacteer mij

Louizalaan 283/19
1050 Brussel
T +32 (0)2/640.44.00
F +32 (0)2/648.99.95

Bollebergen 2A bus 20
9052 Gent
T +32 (0)9/334.94.70
F +32 (0)9/334.94.77

koen.byttebier@everest-law.be