Kristiaan Markey

Achtergrond en opleiding

Kristiaan Markey behaalde in 1984 zijn diploma Licentiaat in de Rechten aan de KUL en in 1985 het diploma Licentiaat Criminologie aan de RUG.  

Hij is sinds 1984 advocaat aan de Balie van Gent.  

Sinds oktober 2013 maakt hij deel uit van het kantoor Everest Gent .

Activiteiten

Als advocaat behandelt Kristiaan Markey vooral dossiers betreffende het bankrecht, het burgerlijk recht (aansprakelijkheid, medische aansprakelijkheid, lichamelijke schade, verkeer, huur- en erfrecht), het handelsrecht (publiciteit - insolventie - invorderingen facturen).

Hij is curator over onbeheerde nalatenschappen en lasthebber ad hoc voor vennootschappen in strafrechterlijke procedures.

Hij volgde de postuniversitaire opleiding curator – vereffenaar.

Kristiaan Markey is in juni 2017 verkozen als Vicestafhouder van de Orde van Advocaten Balie Gent na een tiental jaren actief te zijn geweest bij de Gentse Orde van Advocaten als lid van de Raad van de Orde en secretaris van de Raad.

Hij is één van de Gentse afgevaardigden op de Algemene Vergadering van de OVB (de Orde van Vlaamse Balies).

Voordien was hij van 2001 – 2003 Voorzitter van de Vlaamse Conferentie der Balie van Gent, de socio-culturele beroepsvereniging van de Gentse advocaten.

Hij was van 2009 tot 2017 hoofdredacteur van het Tijdschrift Strop en Toga van de Gentse Orde van Advocaten.

Talen

  • Nederlands
  • Engels
  • Frans
  • Duits

Contacteer mij

Bollebergen 2A bus 20
9052 Gent
T +32 (0)9/334.94.70
F +32 (0)9/334.94.77

kristiaan.markey@everest-law.be