Nieuws

Herman Verbist will give on 17 April 2019 at the International Dispute Resolution Conference 2019 in Hong Kong

  • 12/04/19

Herman Verbist will give on 17 April 2019 at the International Dispute Resolution Conference 2019 in Hong Kong organized by UNCITRAL, the Hong Kong Mediation Centre, the International Dispute Resolution & Risk Management Institute in collaboration with the Hong Kong Department of Justice a presentation on  “Current Answers to the Growing Need for Mediation as a Method to Settle International Trade and Investment Disputes.

UBO register

  • 12/09/18

Een register van uiteindelijke begunstigden, genaamd  “UBO register”  is opgericht binnen de FOD Financiën. Vanaf 31 oktober 2018 hebben alle bedrijven, trusts, stichtingen en verenigingen de verplichting om een register bij te houden van hun uiteindelijke begunstigden ( aandeelhouders,  houders van stemrechten ) en hun toezichthouders (bestuurders van VZW’s, managers, fiduciaires …). Deze gegevens dienen regelmatig  meegedeeld te worden aan de FOD Financiën en dit voor het eerst tegen 30 september 2019.

Oudere artikels