Nieuws

UBO register

  • 12/09/18

Een register van uiteindelijke begunstigden, genaamd  “UBO register”  is opgericht binnen de FOD Financiën. Vanaf 31 oktober 2018 hebben alle bedrijven, trusts, stichtingen en verenigingen de verplichting om een register bij te houden van hun uiteindelijke begunstigden ( aandeelhouders,  houders van stemrechten ) en hun toezichthouders (bestuurders van VZW’s, managers, fiduciaires …). Deze gegevens dienen regelmatig  meegedeeld te worden aan de FOD Financiën en dit voor het eerst tegen 31 maart 2019.

Oudere artikels