20 juni 2019: seminarie omtrent de nieuwe bemiddelingswet, collaboratieve onderhandelingen en andere ADR

Everest Advocaten nodigt u graag uit op donderdag 20 juni 2019 voor het seminarie met als sprekers Meester Claudia Van Severen en Meester Floortje Buyssens (Everest Advocaten - Ugent).

Het nieuwe landschap van de alternatieve geschillenregeling in België: de nieuwe bemiddelingswet, collaboratieve onderhandelingen en andere ADR.

Op 2 juli 2018 verscheen in het Belgisch Staatsblad de “Wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing”. Deze wet heeft onder meer tot doel om (eindelijk) uitvoering te geven aan de belofte van de regering om maximaal in te zetten op de bevordering van alternatieve vormen van geschiloplossing, waaronder bemiddeling. Het promoten van deze alternatieven zou de rechtscolleges moeten ontlasten, wat op zijn beurt moet bijdragen tot het wegwerken van de gerechtelijke achterstand. De klassieke procedure voor de overheidsrechter zou met andere woorden een “last resort” moeten vormen: het ultieme vangnet, wanneer andere (minnelijke) oplossings­trajecten niet mogelijk of niet aangewezen zijn.

Om dit doel te bereiken bevat de wet meerdere belangwekkende wijzigingen van de procedureregels: zo kan de rechter voortaan ambtshalve een bemiddeling opleggen; ook kan hij partijen op de zitting ondervragen over wat zij al hebben gedaan om hun geschil minnelijk op te lossen; een nieuwe onderhandelingsvorm, voorbehouden voor de zogenaamde “collaboratieve advocaten”, werd ingevoerd, ...

De vraag is of deze maatregelen voldoende zullen zijn om het gebruik van alternatieve vormen van geschiloplossing te stimuleren en hen een meer prominente plaats te geven binnen de Belgische rechtsorde.

 

In dit seminarie behandelen de sprekers zowel de wijzigingen aan de bestaande regels inzake bemiddeling, als het geheel nieuwe instrument van de collaboratieve onderhandelingen. Verder brengen zij u up-to-date over enkele andere alternatieve vormen van geschiloplossing, die steeds meer aan belang winnen in de (rechts)praktijk.

 

Waar:  Advocatenkantoor Everest - Bollebergen 2A bus 20 te 9052 Zwijnaarde (tweede verdieping)

Wanneer:  Donderdag 20 juni 2019. Start om 12u en einde voorzien omstreeks 13u30

Parking:  Parkeerplaatsen achteraan de straat aan de rechterzijde

Deelnemen enkel kan mits inschrijving op emailadres: events@everest-law.be

Deelnemersprijs: 121 euro incl. BTW