Everest richt een nieuw departement sportrecht op

Aangezien de sportwereld in toenemende mate geprofessionaliseerd en gecommercialiseerd wordt, wordt ook de nood aan professionele juridische dienstverlening groter. Sportclubs, sportfederaties en professionele sporters doorstaan alsmaar meer de vergelijking met professionele ondernemingen. 

Everest heeft in het licht hiervan besloten om een sportdepartement op te richten dat zich specifiek richt op alle actoren die actief zijn binnen de sportwereld. Hierbij kan worden gedacht aan sporters, sportclubs, sportfederaties, organisatoren, trainers, scheidsrechters, etc.  

Ons sportdepartement onderscheidt zich van andere advocaten gespecialiseerd in sportrecht door de ondersteuning van de andere departementen binnen het kantoor, waardoor cliënten zullen kunnen worden bijgestaan in alle mogelijke rechtsdomeinen.  

Everest Sport is het sportdepartement binnen het advocatenkantoor Everest waarbij Mr. Mathieu BAERT als aanspreekpunt fungeert. De verantwoordelijke vennoot voor sportrecht is Mr. Stijn DE MEULENAER. Verder kan ons kantoor bogen op Mr. Dr. Herman VERBIST, voorzitter van het Belgisch Arbitragehof voor Sport en arbiter bij het Tribunal Arbitral du Sport (TAS), en Mr. Frank BURSSENS, arbiter bij het Belgisch Arbitragehof voor Sport.   

Ons kantoor zal uw ideale partner zijn om U een volledige juridische dienstverlening aan te bieden. Dit maakt dat onze cliënten zich zullen kunnen focussen op hun kerntaak, de sport.   Meer informatie kunt U terugvinden op de website van ons sportdepartement: Sportrecht