Het nieuw vennootschapsrecht - De grote opkuis

Op 20 juli 2017 heeft de ministerraad het ‘voorontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en houdende diverse bepalingen’ goedgekeurd. Deze goedkeuring vormt de eerste stap in de richting van de hervorming van het Belgisch vennootschapsrecht.

Na vele wijzigingen van de verouderde bepalingen inzake vennootschappen, het ijverig implementeren van EU-richtlijnen en de zware buitenlandse concurrentie, drong een grote opkuis zich op.  

De ambitieuze minister van Justitie, Koen Geens, zit al langer met de idee om het vennootschapsrecht te hervormen. Het algemeen opzet van Geens situeert zich in een efficiënt maar flexibel Wetboek, voorzien van voldoende aandacht voor Europees recht en met meer statutaire vrijheid.  

Een grote stap binnen de hervorming is de herleiding van het aantal Belgische vennootschapsvormen van acht naar vier meer fundamentele vormen. De overblijvende vennootschapsvormen zullen zijn:

  • de personenvennootschap (worden afgeschaft: maatschap, V.O.F., comm.V., CVOA, LV);
  • de BV (besloten vennootschap, wordt afgeschaft: BVBA);
  • de CV (coöperatieve vennootschap, wordt afgeschaft: CVBA);
  • de NV (naamloze vennootschap).  

Het onderscheid tussen handels- en burgerlijke vennootschappen valt weg.  

Het merendeel van de herstructureringen en hervormingen zijn juridisch-technisch en complex. De overgang van uw vennootschap naar de nieuwe vennootschapsvorm kan gevolgen hebben voor o.m. uw organisatie en uw statuten.  

Voor het juiste advies op uw maat, neem contact op met onze hierin beslagen advocaten.