Opgelet: flitscontrole!

De strijd tegen sociale fraude is reeds geruime tijd een prioritaire bezorgdheid voor onze regeringen. Deze legislatuur is het niet anders. Naast de gebruikelijke onaangekondigde traditionele (reactieve) controles, is één van de actiepunten van de huidige regering daarenboven de inzet op informatie en preventie.

Aldus werden naar het voorbeeld van de intussen welbekende Flitsmarathon voor het eerst in 2015 en 2016 de zogenaamde ‘Sociale Flitscontroles’ georganiseerd in verschillende fraudegevoelige sectoren (i.e. de schoonmaak-, de transport- en de bouwsector). Deze vooraf aangekondigde controles worden dit jaar, na het succes van de vorige jaren, uitgebreid met controles in diverse andere sectoren (i.e. de bewakingssector, de groene sector, de verhuis-, taxi- en horecasector en de elektrotechnische sector).  

Bedoeling is om middels deze systematische en vooraf aangekondigde controles een verhoging van de pakkans en dus een sterk ontradend effect te creëren, met als ultiem doel een sterkere bewustwording van de sociale wetgeving en een uiteindelijke mentaliteitswijziging.  

Deze flitscontroles bouwen op een nauwe samenwerking tussen de diverse sociale inspectiediensten, eventueel bijgestaan door andere inspectie- en handhavingsdiensten (zoals FOD Mobiliteit, de regionale inspectiediensten, FOD Financiën, de politie, enz. …). Zij zullen diverse aspecten van de onderneming controleren (i.e. de sociale zekerheid, arbeidskaarten, sociale wetten, werkloosheid, enz. … ).  

Het preventief en informatief karakter neemt uiteraard niet weg dat de inspecteurs, bij vaststelling van zware inbreuken, kunnen (en zullen) optreden en verbaliseren indien nodig. De sociale inspectiediensten behouden immers alle bevoegdheden die hun toegekend werden door het Sociaal Strafwetboek (i.e. toegang tot de arbeidsplaats op elk ogenblik overdag of ‘s nachts, verhoor van personen, toegang tot informatiedragers met sociale of andere relevante gegevens, enz. …).  

In de eerstkomende maanden worden volgende flitscontroles verwacht:  

  • Op dinsdag 30 mei 2017: bouwsector en, in grootsteden, ook de horecasector;  
  • Tijdens het weekend van 30 juni tot en met 2 juli 2017: de bewakingssector (i.e. festivals en festivalorganisaties);  
  • Op donderdag 14 september 2017: de groene sectoren;  
  • Tijdens het weekend van vrijdag 24 tot en met 26 november 2017: de taxi- en de vervoerssector;  
  • Op zaterdag 20 januari 2018: de verhuissector.    

De controles worden voorafgaandelijk en ten minste 2 weken vóór de controle gepubliceerd op de publieke website van de SIOD, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (i.e. www.siod.belgie.be). Gelijktijdig zal er ook een checklist gepubliceerd worden op de website van de SIOD, zodat de werkgevers zelf al kunnen nagaan wat gecontroleerd kan worden.  

Gelet op de nakende flitscontrole in de bouwsector voorzien op 30 mei 2017, kan deze informatie eerstdaags op de website worden verwacht. Hier vindt u alvast de link naar de checklist opgesteld naar aanleiding van een vorige actie: http://www.siod.belgie.be/siodsirs/defaultNews.aspx?id=45429.  

Traditionele pijnpunten in de bouwsector zijn de samenwerkingen met (buitenlandse) onderaannemers die gepaard gaan met de (correcte) onderwerping aan de Belgische of buitenlandse sociale zekerheid, de controle op correcte loontarieven en eventuele samenwerkingen aan dumpingprijzen, overuren en zwartwerk, het risico op schijnzelfstandigheid, inbreuken op de wetgeving met betrekking tot de verboden terbeschikkingstelling, werfregistratie, tijdelijke werkloosheid, enz. …  

Pijnpunten in de horeca zijn zwartwerk, de correcte aangifte van deeltijdse werknemers (o.a. de correcte invulling van het afwijkingsregister!), de zogenaamde ‘extra’s’, studenten en flexi-job werknemers, …  

Onder het motto “een gewaarschuwd man is er twee waard”, wordt dan ook ten zeerste aanbevolen om uw sociale administratie, uw diverse contracten, registraties, enz. …; onder de loep te nemen en actie te ondernemen waar nodig.   Het volledige actieplan vindt u terug via de volgende link: http://www.philippedebacker.be/sites/default/files/Actieplan2017_nl.pdf