Regulariseren vanaf 2016

“Vergeef mij vadertje staat, want ik heb gezondigd. Over fiscaal regulariseren vanaf 2016.”

In het laatste nummer van 2016 van het tijdschrift ‘Vermogensplanning in de praktijk’ (VIP), verscheen een bijdrage van de hand van Mr. Frédéric Delbar over de nieuwe mogelijkheid om zwarte vermogens fiscaal te regulariseren.  

In dit artikel werd niet enkel de wet van 21 juli 2016 besproken waarmee de nieuwe regeling van kracht werd, maar tevens werd aandacht besteed aan de strafrechtelijke kant van de regularisatie.  

Meer informatie: http://uitgeverijlarcier.larciergroup.com/titres/134901_2/vermogensplanning-in-de-praktijk-16-4.html