Domein

Anti-fraude

Fraude is van alle tijden en is vandaag meer dan ooit actueel.
Het volstaat om er de media op na te slaan om dit vast te stellen.

Vanuit juridisch oogpunt leunt fraude aan bij meerdere rechtsdomeinen, zoals:

 • Sociaal recht (ontslag om dringende reden van fraudeurs);
 • Vennootschapsrecht (ontslag van frauderende bestuurders en zaakvoerders);
 • Fiscaal recht (fiscale regularisatie na fraude);
 • Ondernemingsstrafrecht (strafrechtelijke vervolging van fraudeurs);
 • Burgerlijk recht (recuperatie van schade door fraude);
 • ...  

Om er maar enkele te noemen.

Een goede kennis én coördinatie van deze verschillende rechtstakken is dan ook een conditio sine qua non om een fraudedossier tot een goed einde te brengen.

Wij gaan er prat op dat wij als één van de weinige kantoren - zoniet het enige kantoor in België - een specifieke praktijk hebben ontwikkeld in frauderecht.

Verschillende van onze advocaten zijn dan ook experts inzake fraude op tal van niveaus. 

Zo maakt Stijn De Meulenaer deel uit van de Raad van Bestuur van het Instituut voor Forensische Auditoren, waarbij hij tevens is geaccrediteerd als Registered Forensic Auditor.  

Onze specialisaties & ervaring voor uw zaak

 

De praktijk frauderecht heeft een ruime ervaring en specialisatie opgebouwd op het vlak van:

 

1) Ondernemingsfraude (interne en externe fraude):

  Fraudepreventie;
  Fraudebestrijding: 
    Afhankelijk van gestelde prioriteit:
 •     Schadebeperking (ontslag, stopzetten fraude, …); 
 •     Bedrijfscontinuïteit (vervanging, regularisatie, …); 
 •     Schaderecuperatie (dading, procedure, …).
    Juridische begeleiding/ondersteuning van forensische/interne audit:
 •     Naleving wetgeving privédetective; 
 •     Naleving privacywetgeving;
 •     …
  Uitvoering fraudeonderzoek, al dan niet met begeleiding van externe experten (forensische experts).

 

2) Fiscale fraude:

 • Risico-inschatting strafrechtelijke vergrijpen;
 • Regularisatie bij administratieve en gerechtelijke overheden;
 • Begeleiding tijdens fiscaal (straf)onderzoek;
 • Begeleiding tijdens fiscaal (straf)proces.

 

3) Sociale fraude:

 • Risico-inschatting strafrechtelijke vergrijpen;
 • Regularisatie bij administratieve en gerechtelijke overheden;
 • Begeleiding tijdens sociaal (straf)onderzoek;
 • Begeleiding tijdens sociaal (straf)proces.

 

4) Jaarrekeningfraude:

 • Uitvoering fraudeonderzoek, al dan niet met begeleiding van externe experts terzake;
 • Juridische begeleiding als dader of slachtoffer van jaarrekeningfraude.