Domein

Arbeidsrecht en sociaal recht

Wij adviseren en begeleiden cliënten, zowel particulieren als ondernemingen en instellingen, in alle domeinen van het arbeidsrecht (zowel individueel als collectief arbeidsrecht) over:

 • Arbeidsovereenkomsten;
 • Individuele ontslagen;
 • Arbeidsreglement;
 • Arbeidstijd;
 • Welzijn op het werk;
 • Tijdelijke tewerkstelling;
 • Grensoverschrijdende tewerkstelling en internationale detacheringen;
 • Sociale zekerheid;
 • Flexibele beloningstechnieken;
 • Loonproblematiek en aanverwante aspecten;
 • ...  

Het kantoor heeft een aanzienlijke geschillenpraktijk in deze domeinen.

We onderhandelen en stellen zowel arbeidsovereenkomsten (ook voor expatriates) als beëindigingsovereenkomsten op, op alle niveaus.

We begeleiden ondernemingen in hun onderhandelingen met de vakorganisaties, zowel in individuele als collectieve materies.

We helpen cliënten bij het verkrijgen van arbeidskaarten en verblijfsvergunningen.

We adviseren onze cliënten op het vlak van juridische en sociale aspecten verbonden aan:

 • Herstructurering;
 • Fusies;
 • Sluitingen;
 • Collectief ontslag;
 • Het opzetten en uitvoeren van een gepaste strategie in deze domeinen;
 • Het kantoor heeft tevens een aanzienlijke geschillenpraktijk binnen al deze domeinen.  

We vertegenwoordigen onze cliënten voor de arbeidsrechtbank en helpen hen met de diverse aspecten van de sociale zekerheidsvereisten.

Tevens verlenen we de nodige bijstand bij controles van de sociale inspectiediensten, bemiddelen we bij de bevoegde instanties en verdedigen we cliënten in de procedures voor de strafrechtbank of bij het opleggen van administratieve geldboetes in verband met sociaalrechtelijke inbreuken.