Domein

Contracten- en aansprakelijkheidsrecht

  • U wil een internationale commerciële overeenkomst die sluitend is en die u voldoende waarborgen biedt wanneer het door overmacht of onwil van uw medecontractant uiteindelijk toch fout loopt;

  • U wil voorakkoorden aangaan en raamcontracten sluiten n.a.v. uw commerciële/industriële onderhandelingen, maar u wil niettemin de mogelijkheid openhouden om alsnog alternatieve pistes te bewandelen;

  • Uw KMO wordt geconfronteerd met een onoverzienbare schadeclaim waar u zich tegen wil wapenen;

  • Uw bouwbedrijf wil haar aansprakelijkheid tegenover medecontractanten en derden zoveel mogelijk beperkt zien;

  • Uw duur betaalde exclusiviteitsvoorwaarden worden door uw medecontractant of door derden met de voeten getreden;

  • U wil een transactie aangaan maar kan daaraan om uiteenlopende redenen niet de meest voor de hand liggende juridische invulling geven en moet dus naar een alternatief op zoek;

  • De overheid neemt een onverantwoorde of foutieve beslissing of verzuimt op nalatige wijze om regulerend op te treden, waardoor u schade oploopt die u vergoed wenst te zien.

Service doorheen de procedure

Everest stelt alles in het werk om u bij het onderhandelen, voorbereiden en sluiten van overeenkomsten een kwalitatief hoogstaande service te verlenen. Samen met u gaan wij op zoek naar de meest opportune contractvormen en -modaliteiten, rekening houdend met uw persoonlijke noden, met de eisen en gebruiken van de sector, en met de in acht te nemen dwingende regelgeving.

Ons team specialisten adviseert en procedeert in de meest complexe contractuele aangelegenheden, zowel in internationale als in nationale context.

En als het toch fout gaat, beschikt Everest over advocaten met een bijzondere ervaring op het vlak van het aansprakelijkheidsrecht, zowel in contractuele als buitencontractuele geschillen.

Of het nu gaat om het formuleren en nastreven van een eis in schadevergoeding, of het afweren ervan, wij stellen al onze kennis en expertise in het werk om uw objectief zoveel mogelijk te benaderen, zowel door minnelijke onderhandelingen, via alternatieve geschillenbeslechting en/of in litige.

Of het nu gaat om problemen m.b.t. algemeen verbintenissenrecht, recht van toepassing op commerciële contracten, of aansprakelijkheidsrecht, bij ons krijgt u de dienstverlening op eenzame hoogte die u verdient.