Domein

Familiaal vermogensrecht en successieplanning

We adviseren personen en families over de verschillende mogelijkheden om eigendommen te verwerven, te behouden of af te stoten. Zowel voor roerend als onroerend goed, tijdens leven of na overlijden.

Specifiek adviseren we op volgende domeinen:

  • Wanneer en onder welke omstandigheden het zin heeft om uw eigendommen te verdelen tijdens uw leven
  • De nodige beschermingsmaatregelen opzetten voor het behoud van uw eigendommen
  • Het invoeren van legale mogelijkheden om goederen te beheren, zoals trustfondsen en holdingmaatschappijen
  • Financiële, fiscale - en bedrijfsplanning.

 
Wij verlenen ook advies en bijstand op vlak van huwelijks- en samenwoningscontracten, echtscheidingen en de navolgende vereffening-verdeling.

 
U kan bij ons eveneens terecht voor bijstand op vlak van het indienen van een aangifte nalatenschap, of indien u geconfronteerd wordt met een (onbeheerde) nalatenschap.