Domein

Fiscaal recht

Ons kantoor heeft een ruime ervaring in fiscale zaken.  

Deze ervaring omhelst zowel adviesverlening als fiscale geschillenbeslechting, op gebied van:  

 • Bezwaarschriften;
 • Fiscale procedures voor de rulingcommissie;
 • Hoven en rechtbanken;
 • De Raad van State en het Grondwettelijk Hof.  

We helpen klanten bij geschillen op gebied van:

 • Personen- en vennootschapsbelasting;
 • Registratie- en successierechten;
 • Douane en accijnzen;
 • Diverse rechten en taksen;
 • Gewestelijke belastingen;
 • Provinciale en gemeentebelastingen;
 • Fiscale geschillen;
 • Fiscaal strafrecht.