Domein

Incasso

Een gespecialiseerde afdeling van ons kantoor legt zich toe op het minnelijk en gerechtelijk incasso van zowel kleine als grote volumes van achterstallige facturen t.a.v. zowel business- als consumerdebiteuren.

Dankzij een ruime ervaring, specifieke software en vaste afspraken met onze gerechtsdeurwaarders kunnen wij u een efficiënte dienstverlening op maat aanbieden, waarbij ook digitale toegang tot de dossiers mogelijk is.

Vandaag zijn wij actief voor verschillende opdrachtgevers in onder meer de volgende sectoren: de reissector, nutsbedrijven, telecom, sociale secretariaten, uitgeverijen, de distributiesector, …