Domein

Intellectuele eigendom (IE) en informatietechnologie (IT)

Onze ervaring omvat:

  • Nationale en internationale overeenkomsten m.b.t. het delen en beschermen van intellectuele eigendom (inclusief patenten, copyright en handelsmerken);

  • Internationale verkoop and licentie van hoogtechnologische producten;

  • Het voorzien van ondersteuning en onderhoud betreffende hoogtechnologische producten en de ontwikkeling van software en andere hoogtechnologische producten.