Domein

Milieurecht en ruimtelijke ordening

 • Uw onderneming heeft een milieuvergunning nodig voor een nieuwe activiteitensector;
 • De gedroomde vastgoedtransactie dreigt in het water te vallen wegens bodemvervuiling;
 • De overheid blijft moeilijk doen over de toekenning van een stedenbouwkundige vergunning voor de uitbreiding van uw fabriekspand;
 • U wordt als overheid benaderd voor een PPS-project en wil verrassingen tot elke prijs uitsluiten;
 • Een nieuw/gewijzigd ruimtelijk uitvoeringsplan dreigt uw vastgoedpromotie geheel in de war te sturen;
 • Het stedenbouwkundig statuut van uw handelszaak blijkt helemaal niet zo eenduidig te zijn als u bij de aankoop had vermoed;
 • U wordt strafrechtelijk vervolgd wegens verkeerde behandeling of verwerking van afvalstoffen, het (ver)bouwen zonder stedenbouwkundige vergunning, de aantasting van het beschermd karakter van een monument, de opslag van gevaarlijke stoffen zonder de vereiste vergunningen, …  


Everest heeft in de domeinen ruimtelijke ordening en milieurecht de kennis en de ervaring in huis om u bij dit soort problemen met raad en daad bij te staan.

Of het nu gaat om adviesverlening, voorbereiding van vergunningen en projecten, tussenkomst in bezwaarprocedures of de meest uiteenlopende vormen van geschillenbeslechting, wij kunnen onze klanten een dienstverlening bieden die “to the point” is en echt een verschil maakt.

Met volle overgave verzet Everest voor u bergen werk in volgende domeinen:

 • Ruimtelijke planning;
 • Stedenbouwkundige vergunningverlening;
 • Milieu-effectenrapportering;
 • Onteigening;
 • Monumenten- en landschapszorg;
 • Grond- en pandenbeleid;
 • Milieuplanning en -vergunningsverlening;
 • Bodemverontreiniging;
 • Lucht- en waterverontreiniging;
 • awaaihinder;
 • Gevaarlijke stoffen en afvalstoffenbeheer;
 • Publiek-private samenwerking (o.m. brownfields);
 • Milieubeleidsovereenkomsten.