Domein

Ondernemingen in moeilijkheden

Ondernemingen die het moeilijk hebben om hun schuldeisers te betalen, kunnen een aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie indienen.

De procedure gerechtelijke reorganisatie bevat tal van mogelijkheden tot herstructurering. Wij hebben een ruime ervaring met alle types van gerechtelijke reorganisatie zoals: minnelijk akkoord, collectief akkoord en overdracht onder gerechtelijk gezag.

In nauw overleg met de klant en de economisch beroepsbeoefenaar, gaan wij op zoek naar een oplossing op maat. Het kan ook best dat we adviseren om geen procedure gerechtelijke reorganisatie op te starten maar beroep te doen op een andere insolventieprocedure.

We organiseren hieromtrent regelmachtig seminaries.