Domein

Ondernemingsstrafrecht

De tijd dat het strafrecht slechts een instrument was om de onderste geledingen van onze samenleving in het gareel te houden ligt al enige tijd achter ons.

Zowat elke regelgeving die vandaag de dag in een ondernemingscontext van belang is – zij het in het milieurecht, sociaal recht, fiscaal recht, economisch, financieel of vennootschapsrecht – voorziet in strafbepalingen die de niet-naleving van deze regels bestraft.

Deze tendens, samen met de toch soms strenge vervolgingspraktijken van het parket, heeft ervoor gezorgd dat het op zich vrij klassieke strafrecht een nieuw broertje heeft gekregen dat luistert naar de naam “ondernemingsstrafrecht”.

De dienstverlening van Everest op dit domein omvat zowel adviesverlening als procedurele begeleiding van ondernemingen en hun leidinggevers, zij het in hun hoedanigheid van slachtoffer dan wel van verdachte of getuige.

Doordat Everest beschikt over tal van specialisten in aanverwante rechtsdomeinen (o.m. fiscaal recht, milieurecht, vennootschapsrecht, …), bieden wij u daar waar nodig een geïntegreerde aanpak.  

Onze specialisaties & ervaring voor uw zaak

 

De praktijk ondernemingsstrafrecht heeft een ruime ervaring en specialisatie opgebouwd op het vlak van:

1. Adviesverlening op het gebied van onder meer:

 • Strafrechtelijke risicoanalyse voor bedrijven en hun leidinggevenden;
 • Uitwerken van planning om strafrechtelijke risico’s te beperken in ondernemingscontext (o.a. via delegatie van bevoegdheden);
 • Inschatten en beperken van strafrechtelijke risico’s bij bedrijfsovername (M&A);
 • Criminal due diligence;
 • Juridische begeleiding/ondersteuning van forensische en interne audits;
 • IT-fraude;
 • Jaarrekeningfraude;
 • ...

2. Procedure:

Als verdachte:
 • Risico-inschatting strafrechtelijke vergrijpen;
 • Regularisatie bij administratieve en gerechtelijke overheden;
 • Begeleiding tijdens strafonderzoek;
 • Begeleiding tijdens strafproces.

Als slachtoffer:
 • Analyse van juridische actiemogelijkheden;
 • Juridische begeleiding bij forensisch onderzoek naar interne/externe fraude;
 • Begeleiding tijdens strafonderzoek;
 • Begeleiding tijdens strafproces.