Domein

Sportrecht

Ons kantoor richt zich middels haar sportdepartement op het sportrecht en op alle actoren die rechtstreeks of onrechtstreeks met de sportwereld verbonden zijn. Wij leveren onder meer juridische bijstand aan sporters, sportclubs, sportfederaties, sportmakelaars, sponsors, organisatoren en trainers.

De sporters, sportclubs en sportfederaties die de dag van vandaag actief zijn begeven zich in een juridische omgeving waarin zij dienen te voldoen aan tal van verplichtingen in diverse domeinen.

Het sportdepartement binnen ons kantoor onderscheidt zich van andere advocaten gespecialiseerd in sportrecht door te zijn ingebed binnen een op ondernemingen gericht advocatenkantoor waardoor er diensten kunnen worden verleend in alle mogelijke rechtstakken.

Ons kantoor is dan ook uw ideale partner om U een volledige juridische dienstverlening aan te bieden. Op deze manier kunt U zich focussen op uw kerntaak, de sport.

De sport advocaten binnen ons kantoor zullen hierbij zowel in een adviserende als in een procedurele rol optreden.

Ons kantoor begeleidt haar klanten onder meer in de volgende domeinen:

 • Verbintenissenrecht (contracten, transfers, sponsorovereenkomsten, …)
 • Vennootschapsrecht (VZW’s, rechtspersonen, statuten, benoeming / ontslag bestuurders, ..)
 • Aansprakelijkheidsrecht
 • Tuchtrechtelijk (BAS, …)
 • Sociaal recht (sociale zekerheid, arbeidscontracten, …)
 • Doping (Vlaams Doping Tribunaal, Disciplinaire Commissie, TAS, …)
 • Arbitrage
 • Intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, merken en modellen, uitzendrechten, portretrechten, …)
 • Strafrecht (fraude, omkoping, slagen en verwondingen, drugwet, … )
 • M&A (fusies en overnames van sportclubs)
 • Fiscaal recht (fiscaal statuut sporters, bedrijfsvoorheffing sportclubs, …)
 • Vastgoed (vergunningen, bouw van accommodaties en infrastructuur, …)
 • Voetbalwet (stadionverboden, …)

Wij bieden als sport advocaat juridische ondersteuning in alle sporten waaronder, doch niet uitsluitend, in voetbal, wielrennen, atletiek, zwemmen, basketbal, volleybal, tennis, judo, hockey, rugby, paardensport, golf, boksen, fitness, bodybuilding, badminton en gymnastiek.