Domein

Vastgoed en bouwrecht

Vastgoed

Wij assisteren bij concrete geschillen en geven advies met betrekking tot:

 • Het opzetten van een vastgoed- of investeringsconsortium;
 • Samenwerkingsovereenkomsten zoals joint ventures en partnerships;
 • Het opzetten van bedrijfsstructuren met het oog op vastgoedinvesteringen;
 • Het opstellen van dadingen en overeenkomsten;
 • De opvolging van vastgoedregistraties.  

We participeren in alle fases van aankoop of constructie van vastgoedeigendom, in nauwe samenwerking met de projectmanagers.

We helpen u met de juridische aspecten verbonden aan projectfinanciering en staan u bij tijdens onderhandelingen met banken en andere financiële instellingen, maar ook met milieu-, overheids- en lokale administratiediensten.

We verzorgen overeenkomsten in verband met de leasing van vastgoed.

Deze diensten kunnen verbonden zijn aan residentiële, commerciële of bedrijfsprojecten.  


Bouwrecht

Everest heeft tevens een uitgebreide ervaring in geschillen naar aanleiding van het bouwproces in de ruimste zin van het woord.

Wij begeleiden alle actoren van het bouwproces, zoals:

 • De bouwheer;
 • De vastgoedmakelaar;
 • De projectontwikkelaar;
 • De aannemer;
 • De architect;
 • De veiligheidscoördinator;
 • De producent van bouwmaterialen;