Domein

Vennootschapsrecht en fusies & overnames

Als ondernemer wordt u voortdurend geconfronteerd met juridische vragen over de talrijke verplichtingen (voor bestuurders) in het kader van onder meer de Boekhoudwet en het Wetboek van Vennootschappen. Met deze vragen kunt u uiteraard bij Everest terecht. Wanneer tevens uw burgerrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid als ondernemer of bestuurder daadwerkelijk in het gedrang is, verdedigen wij met kennis van zaken uw belangen.

Aandeelhouders

Ook voor de aandeelhouder rijzen er in geval van geschil een heel aantal juridisch-technische vragen, die veelal betrekking hebben op de waardering van aandelen (waardering van voorraden en voorzieningen; boeken van kosten als activa, enz …). In geval van impasse wordt een kwalitatieve en snelle oplossing verlangt door de betrokken aandeelhouders.

Everest begeleidt u naar deze oplossing en helpt u, indien nodig, bij het voeren van specifieke procedures zoals:

 • De vordering tot uittreding;
 • De vordering tot uitsluiting;
 • De vordering tot ontbinding;
 • De vennootschapsvordering;
 • De minderheidsvordering;
 • Het aanstellen van een sekwester;
 • Het aanstellen van een voorlopig bewindvoerder;
 • Het aanstellen van een deskundige;
 • …  

Everest helpt professionals

Bovendien kunt u ook als professional bij Everest terecht.

Steeds vaker oordelen rechtbanken dat de economische beroepsbeoefenaar gebonden is aan zogenaamde resultaatsverbintenissen (opmaken van de juiste fiches, tijdig indienen van de aangifte en antwoorden op aanslagen van ambtswege, …). Het aansprakelijkheidsrisico ligt dan aanzienlijk hoger. In vele gevallen komt die aansprakelijkheid precies in het gedrang nadat de klant u specifieke (wettelijke) opdrachten heeft toevertrouwd.  

Everest kan voor u dit risico beperken door de redactie van een (type)overeenkomst tussen u en uw cliënt, waarbij de spreiding van het aansprakelijkheidsrisico duidelijk wordt omschreven. Komt uw professionele aansprakelijkheid alsnog in het gedrang, dan staan wij u graag bij voor de bevoegde tuchtinstantie of rechtbank.

Everest verleent ook advies aan de professional met juridische vragen over de hantering van waarderingsregels, de rapporteringsverplichtingen voor elk type vennootschap, en alle andere vragen die onder meer op volgende wetgeving is gebaseerd:

 • De Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen;

 • Het koninklijk besluit (KB) van 12 september 1983 tot uitvoering van de Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen;

 • Het koninklijk besluit (KB) van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningstelsel;

 • De Wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van Vennootschappen;

 • Het koninklijk besluit (KB) / W. Venn. 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen;

 • De adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN);

 • De Europese reglementering;

 • …  

Oprichting, overname of overgang ondernemingen

Tot slot en buiten elke geschillenprocedure om, is Everest ook de ideale partner om de oprichting, overname of overgang van uw onderneming te begeleiden. Ons advocatenkantoor geeft u een overzicht van alle juridische mogelijkheden om deze oprichting, overgang of overname van uw vennootschappen zo vlot en zo fiscaal voordelig mogelijk te laten voorlopen.

Zo zoeken wij met u naar het vennootschapstype dat het best bij uw activiteit aansluit, en stellen wij onder meer kwalitatieve overnamecontracten en aandeelhoudersovereenkomsten op, of redigeren wij het burgerlijke maatschapcontract voor u en uw familie.

We bieden u een adequate raadgeving op het gebied van:

 • Juridische vragen over talrijke (bestuurders)verplichtingen in het kader van de Boekhoudwet en het Wetboek van Vennootschappen;

 • Technische vragen van aandeelhouders, zoals de waardering van aandelen;

 • Specifieke procedures;

 • Aansprakelijkheidsrisico's en het opstellen van type-overeenkomsten om deze te beperken;

 • Waarderingsregels en rapporteringsverplichtingen;

 • Begeleiding van de oprichting, overname of overgang van uw onderneming.