Door Stéphane Bertouille en Stijn De Meulenaer

 

In de afgelopen jaren is het voor buitenlandse investeerders steeds moeilijker geworden om een rekening te openen bij banken in België, maar ook in andere rechtsgebieden zoals Duitsland of Nederland.

Banken weigeren het liefst nieuwe klanten of blokkeren snel een rekening om zo min mogelijk blootgesteld te worden aan boetes voor het niet voldoen aan de due diligence vereisten opgelegd door anti-witwaswetten.

De volgende oplossingen kunnen deze onaangename verrassingen echter helpen voorkomen.

 

  1. Ga naar minder conventionele/traditionele financiële instellingen – op voorwaarde dat ze erkend zijn in België – zoals Alpha FX of Revolut. Ze zijn sneller en toegankelijker en garanderen een snelle verwerking van aanvragen.

 

  1. Bij de oprichting van een Belgische vennootschap volstaat een attest van een bank die gevestigd is in een andere lidstaat, zoals Luxemburg, om een attest voor de opening van een bankrekening af te geven aan een Belgische notaris.

 

  1. Een andere oplossing kan zijn om gebruik te maken van iemands professionele netwerk: veel bedrijven en non-profitorganisaties slagen erin een rekening te openen bij een bank als een van de directeuren een bekende en/of langdurige klant van de bank is.
    Daarom kunnen bedrijven uit landen die geïdentificeerd zijn als “risicolanden” die een bedrijf willen oprichten in België en het een Belgische bankrekening willen geven, een bekende Belgische inwoner aanstellen als onafhankelijk bestuurder.

 

  1. Ten slotte kan als laatste redmiddel een beroep worden gedaan op de onlangs geïntroduceerde basisbankdienst. Deze dienst, die beschikbaar is voor particulieren, bedrijven en diplomatieke missies, verplicht banken om een minimale dienstverlening te bieden aan mensen die door ten minste drie verschillende financiële instellingen zijn geweigerd voor het openen van een rekening. In deze context kunnen banken niet weigeren een rekening te openen voor een non-profitorganisatie, tenzij er een vermoeden is van witwassen.

Voor meer informatie: stephane.bertouille@everest-law.be of stijn.de.meulenaer@everest-law.be