NIEUWSFLASH : Verbodsbepalingen inzake oneerlijke bedingen tussen bedrijven

18 januari 2021blog, Nederlands

Sinds 1 december 2020 zijn de nieuwe bepalingen van het wetboek van economisch recht (hierna “het WER” genoemd) met betrekking tot oneerlijke bedingen in overeenkomsten tussen ondernemingen in werking getreden.   Net als de bepalingen voor consumentenovereenkomsten hebben deze bepalingen tot doel een ernstige juridische onevenwicht tussen de rechten en plichten van de partijen te … Lees meer