Everest advocaten

Partner

Stéphane Bertouille

Partner

Herman Verbist

Partner

Jan De Waele

Partner

Philippe Steinfeld

Partner

Frank Burssens

Partner

Johan Van Driessche

Partner

Jean-François Richard

Partner

Stijn De Meulenaer

Partner

Kris Wagner

Partner

Naima Es-Samri

Partner

Mario Van Santvoort

Partner

Joris Deene

Partner

Bert Bekaert

Partner

Anthony Poppe

Partner

Méhdi Zagheden

Partner

Kevin Bertouille

Partner

Peter Van Eysendeyk

Partner

Frédérique Gillet

Partner

Mathieu Baert

Partner

Alain Delfosse

Partner

Lucien Kalenga

Partner

Rafaël Alvarez Campa

Partner

Bertrand Vandevelde

Partner

Jonas Helaut

Partner

Alexandre Roy

Partner

Christophe Bourtembourg

Partner

Valentine Pacco

Of counsel

Dieter Janssen

Managing associate

Veronique Neve

Managing associate

Ilse Renders

Senior associate

Alexander De Buck

Senior associate

Christian Buysse

Senior associate

Laurent De Clercq

Senior associate

Sophie Bertouille

Senior associate

Lisa De Paepe

Senior associate

Lore Huyghe

Senior associate

Jochen Vermeir

Associate

Danique Van Mechelen

Associate

Kim Taveirne

Associate

Fien Schreurs

Junior associate

Harold Ferreira

Junior associate

Floor Dhondt

Junior associate

Telli Nur Akyüz

Junior associate

Kobe Boecquaert

Junior associate

Lore Vanden Berghe

Junior associate

Emma Bruneau

Junior associate

Thomas Grandjean

Junior associate

Ralph Verduyn

Junior associate

Olivier Bottequin

Junior Associate

Maarten Princen

Junior associate

Lieselot Bracquene

Partner

Stéphane Bertouille

Stéphane Bertouille werd licentiaat in de rechten en economie aan de Universiteit van Leuven en behaalde een master in vennootschapsrecht aan de Universiteit van New York (LL.M. University New York).

 

In 1990 richtte hij zijn eigen advocatenkantoor op, Bertouille & Partners, dat in 2005 fuseerde met Lawfort. In 2007 stapte hij over naar MB&P, dat in 2008 de naam Everest kreeg.

 

Stéphane staat zijn nationaal en internationaal cliënteel voornamelijk bij in  handels- en vennootschapsrecht alsmede daaraan gebonden fiscale aspecten, en dit vanuit het Brusselse kantoor.

Partner

Herman Verbist

Herman Verbist is advocaat aan de balies van Gent en Brussel. Hij was tot 31 december 2020 voorzitter van de arbiters van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Sedert 2021 is hij voorzitter van het departement opleidingen en documentatie van het BAS. Hij legt zich voornamelijk toe op arbitrage en is opgenomen in de lijst van arbiters bij tal van arbitrage-instellingen (o.a. CAS, VIAC, SIAC, HKIAC, AIAC, KCAB, ThAC, ICDR) en is ook lid van de raad van bestuur van CEPANI.

Herman is eveneens erkend bemiddelaar en is opgenomen in de lijst van bemiddelaars bij het WIPO, de Energiegemeenschap, het ICSID en het Energiehandvestverdrag.

Hij was gedurende 17 jaar gastprofessor voor de cursus “internationale handelsarbitrage” aan de Universiteit van Gent. Sedert 2020 is hij docent van de cursus “Case Study Investment Mediation” aan het Europa-Instituut van de Universiteit van Saarland.

Hij is auteur en co-auteur van verschillende boeken en artikels over arbitrage en bemiddeling.

Partner

Jan De Waele

Jan De Waele behaalde in 1984 het diploma van licentiaat in de rechten aan de KU Leuven en was geruime tijd vennoot bij het kantoor Storme-Leroy-Van Parys alvorens in 2010 als vennoot toe te treden tot het Gentse kantoor van Everest.

 

Jan leidt het departement sociaal recht en behandelt voornamelijk dossiers in de materies van sociaal recht (individueel arbeidsrecht, collectief arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht en sociaal strafrecht) en ondernemings- en contractenrecht. Hij begeleidt zijn cliënten bij het opstellen van contracten en adviezen. Inzake geschillen werkt hij bij voorrang toe naar de onderhandelde oplossing. Hij heeft eveneens een ruime expertise in geschillenbeslechting.

 

Voor het gerechtelijk jaar 2016-2017 hield Jan de openingsrede aan de balie van Gent, met als titel: “staking – de ondraaglijke lichtheid van het herenakkoord”.

Partner

Philippe Steinfeld

Philippe Steinfeld behaalde zijn diploma rechten aan de Université libre de Bruxelles in 1990 en een master in Europees recht aan het Institut d’études européennes van de Université libre de Bruxelles in 1992.

Hij werd toegelaten tot de Brusselse balie in 1990.

 

Op het Brusselse kantoor van Everest specialiseert Philippe zich voornamelijk in vennootschaps- en arbeidsrecht.

Partner

Frank Burssens

Frank Burssens studeerde in 1990 af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent en behaalde in 1991 een LL.M. international business law aan de Universiteit van Londen (Queen Mary and Westfield College).

 

Frank richtte in 2007 met enkele medevennoten het kantoor Burssens & Partners Ondernemingsadvocaten op, dat op vandaag actief is onder de benaming Everest. Als advocaat behandelt Frank vanuit het Gents kantoor van Everest voornamelijk dossiers in het vastgoedrecht (juridische bijstand bij aan- en verkoop van terreinen en gebouwen, aandelentransacties van projectvennootschappen, stedenbouw- en milieuproblematiek); het bouwrecht (zowel overheidsopdrachten als privaatrechtelijk bouwrecht) en het energierecht. Hij begeleidt zijn cliënten zowel op het vlak van contracten als in gerechtelijke procedures en arbitrage. Daarnaast heeft hij ook een ruime ervaring op het vlak van het algemeen handels- en vennootschapsrecht, in het bijzonder wat betreft de overname van bedrijven.

 

Hij is eveneens aangesteld als arbiter binnen het Belgisch Arbitragehof voor de Sport.

Partner

Johan Van Driessche

Johan Van Driessche studeerde cum laude af als master in de rechten aan de KU Leuven en is advocaat sinds 1997.

 

Hij is vennoot bij Everest sinds 2015 en leidt er een departement dat zich toelegt op handels- en vennootschapsrecht en contracten- en aansprakelijkheids- recht. Hij heeft daarnaast een bijzondere interesse en expertise in het IT-recht. Johan staat ondernemingen en hun bestuurders bij in het kader van adviesverlening, alsook bij de redactie van overeenkomsten en bij geschillen en conflicten, al dan niet in het kader van gerechtelijke procedures. Hij heeft een jarenlange ervaring en doorgedreven kennis in het vennootschaps- en handelsrecht. Hij is oplossingsgericht en hecht belang aan een juridische dienstverlening waarbij ook de zakelijke belangen van de onderneming worden geoptimaliseerd.

 

Johan was erkend bemiddelaar in burgerlijke zaken en handelszaken en heeft een accreditatie voor collaboratief onderhandelen. Hij wordt daarnaast regelmatig aangesteld als curator van failliete vennootschappen door de ondernemingsrechtbank te Gent. Hij geeft opleidingen onder meer voor Kluwer.

 

Johan heeft diverse mandaten bekleed in de structuren van de balie. Hij was onder meer lid penningmeester bij de Raad van de Orde Oudenaarde (2006-2011), bestuurder bij de Orde van Vlaamse Balies (2011-2017). Hij is thans nog steeds bestuurder bij Diplad, de IT-integrator van de OVB en de balies.

Partner

Jean-François Richard

Jean-François Richard studeerde af als licentiaat in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel (1990) en specialiseerde zich in fiscaal recht. Nadat hij zijn professionele loopbaan startte bij bedrijfsrevisoren, werd hij in 1993 advocaat aan de balie van Brussel en in 2018 sloot hij zich aan bij Everest Brussel.

 

Jean-François is gespecialiseerd in fiscaal recht op nationaal en internationaal niveau, zowel raadgevend als in geschillen, zowel in het stadium van onderhandelingen met de administratie als voor de hoven en rechtbanken. Naast de bedrijven (van KMO tot beursgenoteerde bedrijven), geeft Jean-François raad aan en verdedigt hij families, bedrijfsleiders en beleggers, in België en in het buitenland. Hij beschikt over een specifieke expertise op het gebied van onroerende goederen, grensoverschrijdende situaties en overbrenging van de woonplaats. Zijn kennis strekt zich ook uit naar het vennootschapsrecht en VZW’s, met inbegrip van overeenkomsten en geschillen tussen aandeelhouders. Hij behandelt eveneens uiteenlopende complexe geschillen. Zijn prioriteit is het verzekeren van een persoonlijke en gerichte aanpak naar concrete oplossingen toe.

 

Hij is auteur van verschillende publicaties en talrijke interventies over uiteenlopende onderwerpen.

Email:jf.richard@everest-law.eu

Tel:+32 (0)2/640.44.00

Expertises:Fiscaal recht; Vennootschapsrecht

Partner

Stijn De Meulenaer

Stijn De Meulenaer studeerde in 1996 met onderscheiding af als master in de rechten aan de Universiteit Gent. Hij behaalde nadien eveneens een master in de criminologie aan de Université de Liège, waar hij tevens een tijdlang assistent was. Na ervaring te hebben opgedaan in enkele grote Brusselse kantoren, startte hij in 2007 met enkele medevennoten Everest advocaten. Hij is advocaat in Gent en Brussel en is ook bestuurder van het Gentse Everestkantoor.

 

Binnen zijn advocatenpraktijk bouwde Stijn een brede ervaring op in het ondernemings(straf)recht en op vlak van fraudebestrijding. Samen met zijn team staat hij hoofdzakelijk ondernemingen en bedrijfsleiders bij met advies en in litigedossiers.

 

Stijn De Meulenaer is auteur van verschillende artikels en boeken over fraude en ondernemingsstrafrecht. Daarnaast is hij tevens een veel gevraagd spreker op seminaries en is hij docent fiscaal strafrecht aan de Brugge Business School (Vives) en executive professor fraud auditing. Hij is tevens verbonden aan de VUB als wetenschappelijk medewerker.

Partner

Kris Wagner

Kris Wagner (bac. phil., 1993, KU Leuven, lic. iur., 1995, KU Leuven, LL.M., 1997, Harvard Law School, dr. iur., 2006, KU Leuven) is advocaat sinds 1995.

 

Kris Wagner legt zich toe op complexe commerciële geschilvoering (voor de gewone hoven en rechtbanken en in arbitrage). Hij werd partner bij Everest in oktober 2022.

 

Zijn meest recente boeken zijn o.m.: Manuel de l’arbitrage belge et international (in voorbereiding); Handboek arbitrage, Antwerpen/Cambridge, Intersentia, 2022, 821 p.; Burgerlijk procesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2014, 1101 p.; Derdenverzet, in APR, Mechelen, Kluwer, 2004; Dwangsom, in APR, Mechelen, Kluwer, 2003.

Email:kris.wagner@everest-law.eu

Tel:+32 (0)2/640.44.00

Expertise:Ondernemingsrecht en contracten

Partner

Naima Es-Samri

Naima Es-Samri is actief als advocaat aan de balie te Brussel sinds 2000. Sedert 2018 is zij eveneens advocaat aan de balie te Antwerpen. Zij behaalde een master in de rechten aan de Katholieke Universiteit van Louvain-La-Neuve (1998) en studeerde ook aan de Facultés Universitaires Saint-Louis in Brussel en aan de Universiteit van Tilburg (Nederland).

 

Naima is mede-oprichtster en vennoot van Everest Antwerpen, waar zij haar cliënten assisteert in alle aspecten van het arbeidsrecht, zowel individueel als collectief, alsook op het gebied van sociale zekerheid.

 

Zij heeft een bijzondere expertise in de diverse aspecten van arbeidsbepalingen, arbeidsovereenkomsten, individueel ontslag, welzijn op het werk, uitzendarbeid, internationale arbeidsovereenkomsten, detachering naar het buitenland, loonbeleid en sociale inspectie. Naima Es-Samri verleent advies, voert onderhandelingen en behartigt geschillen in deze materies.

Partner

Mario Van Santvoort

Mario Van Santvoort behaalde in 2000 zijn diploma van licentiaat in de rechten cum laude aan de Katholieke Universiteit van Leuven (1995-2000).

 

Hij vervolmaakte in 2000 eveneens zijn studie in het kader van het EEP aan de Universiteit van Rennes (Bretagne, Frankrijk) en legde in 2000 de eed af als advocaat aan de balie te Brussel. In 2002 en 2003 specialiseerde hij zich verder in het ondernemingsrecht via een aanvullende master in business law (GGS) aan de Universiteit Antwerpen.In 2004 werd hij ingeschreven op het tableau bij de Nederlandstalige Orde van Advocaten te Brussel. Hij is vennoot van het kantoor sedert 2007 en mede-oprichter van Everest. Sedert 2018 is hij eveneens ingeschreven op het tableau bij de balie te Antwerpen.

 

Mario is managing partner van Everest Antwerpen, waar hij zich toelegt op o.m. vennootschapsrecht, arbitrage en bemiddeling en vastgoed-, bouw- en energierecht.

Partner

Joris Deene

Joris Deene studeerde in 2002 af met grote onderscheiding als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent. Hij volgde in 2004 een postgraduaat international copyright aan de Universiteit Amsterdam (IVIR).  Joris was onderzoeker bij het Centrum Jurist & Informatica van de Universiteit Gent (2004-2010) en is er thans gastdocent inzake auteursrecht en nieuwe technologieën.

Joris is lid van de Raad voor de Intellectuele Eigendom die de Belgische minister voor Economie adviseert over intellectuele eigendomsrechten. Hij is tevens derde beslisser voor .be-domeinnaamgeschillen bij CEPANI.

Joris Deene is vennoot bij Everest Gent en is gespecialiseerd in ICT-recht, intellectuele eigendom en privacyrecht. Hij is de auteur van tientallen bijdragen en artikels en een veelgevraagd spreker op seminaries en conferenties over deze onderwerpen.

Partner

Bert Bekaert

Bert Bekaert is met onderscheiding afgestudeerd in 2003 als licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Leuven. Hij verdiepte zich hierna in economische studies aan de Université Catholique Louvain-la-Neuve en volgde stage aan de Verenigde Naties te New York. In 2011 behaalde hij een master in vennootschapsrecht aan de HUB.

 

Bert is vennoot in het Gentse kantoor van Everest en kan buigen op een jarenlange ervaring in handelsrecht, insolventierecht en boekhoudrecht. Hij heeft reeds vele ondernemingen geadviseerd in faillissementsprocedures en met succes begeleid in procedures van gerechtelijke reorganisatie (GRP en voorheen ‘WCO’). Bert geeft bovendien seminaries over de toepassing van de GRP (voorheen ‘WCO’) en publiceert hier ook over.

 

Bert werd ook opgenomen op de lijst van curatoren van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdelingen Gent en Oudenaarde. Hij doceert over vennootschapsrecht, ondernemingen in moeilijkheden en bestuurdersaansprakelijkheid. Voorts heeft hij een ruime ervaring in het bankrecht (bijstand bankagentschappen en kredietnemers). Door zijn rijke ervaring in specifieke materies wordt Bert samen met zijn medewerkers, vaak geconsulteerd door economische beroepsbeoefenaars, zoals boekhouders en accountants.

Partner

Anthony Poppe

Anthony Poppe is partner bij Everest advocaten en is ingeschreven aan de balies van Gent en Brussel.

 

Hij is gespecialiseerd in publiek en administratief recht in het algemeen en in overheidscontracten, gezondheidsrecht, overheidspersoneel en gereguleerde beroepen in het bijzonder. Hij staat zijn cliënten uit de private en publieke sector bij in het beantwoorden van hun juridische vragen in deze materies, zowel in adviesverlening als in gerechtelijke procedures voor de hoven en rechtbanken, de Raad van State en het Grondwettelijk Hof.

 

Als spreker en trainer neemt hij regelmatig deel aan studiedagen over verschillende vragen in zijn specialisatiegebieden en schrijft hij ook over onderwerpen in zijn voorkeursdomeinen. Zo is hij lesgever voor ESCALA (Syntra groep; overheidsopdrachten en tuchtrecht politie en lokale besturen).

 

Hij is medewerker van het tijdschrift Administration Publique waar hij de Nederlandstalige rechtspraak van de Raad van State in overheidscontracten opvolgt.

Partner

Méhdi Zagheden

Méhdi Zagheden studeerde met grote onderscheiding af als licentiaat in de rechten (2008) en behaalde tevens een aanvullend diploma master na master fiscaal recht aan de Vrije Universiteit Brussel (2009). Daarna volgde hij nog tal van aanvullende opleidingen op het vlak van BTW, douane & accijnzen en vermogensplanning.

 

Méhdi is gespecialiseerd in ondernemingsfiscaliteit en vermogensplanning en is vennoot in het Gentse kantoor van Everest. Zijn cliënteel bestaat uit ondernemers, cijferberoepers en openbare besturen die hij zowel op het vlak van adviesverlening, onderhandelingen als op het vlak van geschillenregeling bijstand verleent.

 

Gelet op de techniciteit en de evolutie van het fiscaal recht vindt Méhdi het belangrijk om academisch actief te blijven. In dat opzicht is hij als docent verbonden aan de Fiscale Hogeschool (FHS) en de Brugge Business School (Vives) waar hij de vakken fiscale procedure, lokale en regionale belastingen, alsook douane & accijnzen onderwijst. Daarnaast is hij als assistent verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel. Méhdi Zagheden publiceert regelmatig over actuele thema’s in diverse fiscale tijdschriften en treedt vaak op als spreker op seminaries en opleidingen voor cijferberoepers.

Email:mehdi.zagheden@everest-law.be

Tel:+32 (0)9/334.94.70

Expertises:Fiscaal recht

Partner

Kevin Bertouille

Kevin Bertouille studeerde met onderscheiding af als master in de rechten aan de Universiteit van Louvain-la-Neuve (2001) en behaalde in 2003 een master in business law (LL.M.) aan de Vanderbilt University te Nashville (TN).

 

Na tien jaar actief te zijn geweest in verschillende bankinstellingen te Brussel, Parijs en Luxemburg, ging hij in 2012 aan de slag bij Everest in Brussel waar hij in 2016 partner werd.

 

Kevin is actief in bankrecht (geschillen en regelgeving) en handelsrecht.

Partner

Peter Van Eysendeyk

Peter Van Eysendeyk studeerde in 1998 af als Licentiaat in de Rechten aan de KU Leuven en is sedertdien actief als advocaat bij de balie te Antwerpen.

 

Tijdens zijn stage aan de balie behaalde hij in 2001 het diploma van gegradueerde in de fiscale wetenschappen aan de Fiscale Hogeschool.

 

Binnen het kantoor is Peter actief in het departement fiscaal recht. Hij legt zich zowel toe op adviesverlening als op fiscale geschillenbeslechting. Daarnaast behandelt hij ook vennootschaps- en handelsrechtelijke zaken.

Email:peter.van.eysendeyk@everest-law.com

Tel:+32 (0)3/376.02.00

Expertises: Fiscaal recht

Partner

Frédérique Gillet

Frédérique Gillet behaalt een licentie in de rechten (Université Catholique de Louvain-la-Neuve, 1996) alsmede een bijzondere licentie in sociaal recht (Université Libre de Bruxelles, 1997).

Zij is lid van de Franse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel sinds mei 2001. Frédérique is advocaat gespecialiseerd in sociaal recht met meer dan 20 jaar ervaring bij internationale advocatenkantoren. Sinds september 2022 is zij partner geworden bij het kantoor Everest Brussel.

Zij adviseert in de verschillende aspecten van het sociaal recht, inclusief collectief arbeidsrecht, individueel arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht, zowel op dagelijkse basis als in strategische situatiën (bv. herstructurering, oprichting van sociale organen, sociale inspecties of gerechtelijke procedures). Frédérique bijdraagt regelmatig aan diverse publicaties op het gebied van sociaal recht.

Email:frederique.gillet@everest-law.eu

Tel:+32 (0)2/640.44.00

Expertise:Sociaal recht

Partner

Mathieu Baert

Mathieu Baert studeerde in 2015 met onderscheiding af als master in de rechten aan de Universiteit van Gent. Hij behaalde voorafgaand in 2012 een master in de criminologie. Hij behaalde nadien in 2017 een master in business economics aan de University of Latvia en de Universiteit van Gent. Hij ging aan de slag bij Everest in 2015.

 

Naast zijn brede ervaring in het ondernemingsstrafrecht, het ondernemingsrecht en het strafrecht in het algemeen binnen het departement (anti)fraude en ondernemingsstrafrecht, trekt Mathieu tevens het departement sportrecht binnen Everest.

 

Mathieu werd op 1 juni 2020 aangesteld als academic consultant crime & sport aan de Universiteit van Gent. Daarnaast werkt hij mee aan diverse publicaties inzake sportrecht en zetelt hij als tuchtrechter binnen de Disciplinaire Commissie van Judo Vlaanderen.

Partner

Alain Delfosse

Alain Delfosse heeft ruim 40 jaar ervaring als advocaat aan de balie van Brussel en is vennoot bij Everest Brussel sinds 2020.

 

Alain is gespecialiseerd in administratief recht (in het bijzonder in de wetgeving aangaande overheidsopdrachten) waaronder ook procedures voor de Raad van State en voor het Grondwettelijk Hof.

Hij heeft eveneens een ruime expertise op het gebied van procedureel recht voor het Hof van Cassatie, verbintenissenrecht in het algemeen en contractenrecht in het bijzonder (voornamelijk bij ondernemingen), handelsrecht (ondernemingsrecht) en financieel strafrecht.

 

Alain Delfosse heeft samengewerkt aan meerdere publicaties over handelsrecht en verbintenissenrecht.

Partner

Lucien Kalenga

Lucien Kalenga behaalde een master in de rechten en een gespecialiseerd diploma (D.E.S.) economisch recht aan de Katholieke Universiteit van Leuven.

 

Lucien Kalenga beoefent vennootschapsrecht, internationaal recht en geschillenbeslechting in het Brusselse kantoor van Everest.

 

Hij was lid van de Franse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel van 2011 tot 2014.

Hij bekleedde eveneens het ambt van voorzitter van de Conferentie van de Jonge Balie van Brussel tijdens de periode 2008-2009.

Partner

Rafaël Alvarez Campa

Rafaël Alvarez Campa is licentiaat in de rechten (KUL, onderscheiding) en heeft een aanvullende masteropleiding in fiscaliteit behaald aan de Ecole Supérieure des Sciences Fiscales (ICHEC, onderscheiding).

 

In februari 2019 trad hij toe als vennoot tot het kantoor Everest Brussel, waar hij hoofdzakelijk fiscaal recht praktiseert. Hij heeft zich meer in het bijzonder gespecialiseerd in kwesties die verband houden met Spaanse fiscaliteit en met vermogensplanning in België en Spanje. In dit verband wordt hij regelmatig aangesproken om ingezetenen van België die zich in Spanje wensen te vestigen of er een onroerend goed wensen te verwerven, bij te staan.

 

Hij is lid van de juridische Commissie van de Spaanse Kamer van Koophandel in België en Luxemburg.

Hij is tevens belast met de opleiding in de ‘Ateliers des Fucam’ (UMONS) waar hij mee verantwoordelijk is voor de universitaire getuigschriften op gebied van fiscaliteit en vermogensplanning.

Rafaël is tevens auteur van tal van teksten over fiscaliteit, alsook van fiscale columns in La Libre.

Partner

Bertrand Vandevelde

Bertrand Vandevelde begon zijn professionele carrière als informaticus in Brussel en Luxemburg.  Hij is lid van de Brusselse balie sinds februari 2007. Tijdens zijn rechtenstudie heeft hij stage gelopen bij advocatenkantoren in Brussel, Parijs en Brooklyn.

 

Bertrand is vennoot bij Everest Brussel sinds juli 2023 en is gespecialiseerd in ICT- en privacyrecht.  Hij staat Belgische en Franse klanten voornamelijk bij op het vlak van IT & Tech complexe contracten, telecom, e-commerce, (Open source) softwarelicenties, de aansprakelijkheid van dienstverleners die als tussenpersoon optreden, cybersecurity en cybercriminaliteit, intellectuele eigendom, domeinnamen, onlinepesterijen, onlinedesinformatie, mediarecht, het recht op vergetelheid,  het recht op deconnectie, outsourcing, procurement, e-signature, datarecht en artificiële intelligentie, en alle thema’s die verband houden met die specialisaties.  Hij treedt ook op als DPO (Data Protection Officer).

 

Bertrand is lid van de American Bar Association, de ADIJ (Association pour le Développement de l’Informatique Juridique), DPO pro en de Internet Society.

 

Hij is tevens gastdocent aan HELB Prigogine, waar hij digitaal recht doceert aan informaticastudenten.  Hij is ten slotte BUBA-leraar informatica bij de Balie van Brussel (BUBA staat voor bekwaamheidsattest tot het uitoefenen van het beroep van advocaat).

Partner

Jonas Helaut

Jonas Helaut studeerde in 2004 af als licentiaat in de rechten en in 2011 als master fiscaal recht aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is sinds 2005 actief als advocaat en is vennoot bij het Brusselse kantoor van Everest.

 

Jonas Helaut is gespecialiseerd in (internationaal) belastingrecht, vermogensplanning, vennootschapsrecht, bedrijfsovernames en insolventierecht en dit zowel op vlak van adviesverlening als op vlak van geschillenbeslechting.

Hij is tevens lid van BATL (Belgian Association of Tax Lawyers) en BCFA (Belgian Corporate Finance Association).

 

Jonas Helaut is auteur van talrijke vaktechnische artikels en publicaties en een gewaardeerd spreker op seminaries.

Partner

Alexandre Roy

Alexandre Roy is houder van een licentiaatsdiploma in de rechten van de Katholieke Universiteit van Leuven (2001) en een master in finance van de Vlerick School (2003).

 

Na een vijf jaar durende werkervaring in de bank- en financiële sector, vervoegde Alexandre in 2008 de Brusselse balie.

 

Hij is vennoot in het Brusselse kantoor van Everest en legt zich vooral toe op vennootschapsrecht, insolventierecht, bank- en financieel recht.

Partner

Christophe Bourtembourg

Christophe Bourtembourg behaalde in 2012 de titel van licentiaat in de rechten (Université Catholique de Louvain) met grote onderscheiding (masterproef “Beloften van contract: reflectie over de doelmatigheid van een uniform juridisch regime. Overzicht van Europees recht en rechtsvergelijking.”).

Christophe is ook magna cum laude afgestudeerd aan het Institut d’Etudes Européennes van de Université Libre de Bruxelles (2013) met een aanvullende master in Europees recht en is sinds 2014 lid van de balie te Brussel.

 

Hij vervoegde Everest Brussel in 2018 en beoefent voornamelijk insolventierecht, vennootschapsrecht, handelsrecht en verbintenissenrecht. Zijn werktaal is het Frans, maar ook in het Engels en het Nederlands staat hij zijn cliënten bij.

 

Christophe Bourtembourg wordt eveneens regelmatig aangesteld als curator bij de Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel.

Partner

Valentine Pacco

Valentine Pacco behaalde in 2014 een master in de rechten (Universiteit van Louvain-la-Neuve). Hierna heeft zij haar studies verdergezet met een European master in law & economics.

 

Ze is advocaat aan de balie van Brussel sedert 2015 en werkt bij het Brusselse kantoor van Everest.

 

Ze is gespecialiseerd in Intellectuele eigendom, ICT en privacy, ondernemingsrecht en contracten, en vennootschapsrecht.

Of counsel

Dieter Janssen

Dieter Janssen is Counsel in ons kantoor te Brussel en vervoegde het kantoor in april 2024.

 

Dieter behaalde zijn diploma rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven in 2009 en behaalde in 2010 een masterdiploma fiscaliteit aan dezelfde universiteit. Datzelfde jaar werd hij toegelaten tot de balie van Brussel.

 

Zijn praktijk richt zich op een breed scala aan terreinen binnen het belastingrecht, zoals inkomstenbelastingen, lokale en regionale belastingen, BTW, successie- en registratierechten. Hij heeft ruime ervaring met advieswerk en procedures binnen deze domeinen.

 

Hij is gastdocent aan Technovation Hub/Start Up Academy (KUL) en heeft diverse artikels gepubliceerd over fiscale onderwerpen.

 

Dieter spreekt vloeiend Nederlands, Frans en Engels.

Email::dieter.janssen@everest-law.eu

Tel::+32 (0)2/640.44.00

Expertises::Fiscaal recht

Managing associate

Veronique Neve

Veronique Neve studeerde in 2006 met onderscheiding af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Gent. Tijdens haar studies legde zij zich toe op het handels- en economisch recht. Sinds 2006 is zij ingeschreven als advocaat aan de Gentse balie.

 

Begin 2018 vervoegde zij het kantoor Everest Gent, waar zij werkzaam is binnen het domein vennootschaps- en insolventierecht. Veronique verleent zowel adviezen als bijstand en/of vertegenwoordiging van cliënten in het kader van minnelijke onderhandelingen en gerechtelijke procedures.

Zij heeft tevens een brede ervaring opgebouwd in het algemeen verbintenissen- en contractenrecht en het ruime ondernemingsrecht. Zij vertoont ook een bijzondere interesse in het insolventierecht.

 

Daarnaast is zij bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken en volgde zij de opleiding tot curator.

Managing associate

Ilse Renders

Ilse Renders behaalde in 2008 haar diploma van licentiaat in de rechten aan de Vrije Universiteit te Brussel en studeerde bijkomend een master internationaal en Europees recht (magna cum laude) aan de Universiteit te Tilburg. Daarnaast behaalde zij in 2013 een master-na-master in fiscaal recht (cum laude) aan de Universiteit te Antwerpen. In 2017 behaalde zij tevens het getuigschrift bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken en in 2022 behaalde zij het Getuigschrift Supralat: bijstand bij het verhoor.

 

Zij is ingeschreven aan de balie van Brussel sinds 2008 en aan de balie van Antwerpen sinds 2011.

 

Zij sloot zich in 2018 aan bij het Antwerpse kantoor van Everest waar zij voornamelijk actief is in het vastgoedrecht, het (nationaal, internationaal en Europees) ondernemingsrecht, aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht, procedures en geschillenbeslechting, alsook het strafrecht.

Senior associate

Alexander De Buck

Alexander De Buck behaalde zijn master in de rechten aan de Universiteit van Gent in 2008. Vervolgens behaalde hij in 2010 een master na master in het fiscaal recht aan dezelfde universiteit en vervoegde hij de Gentse balie.

 

Sinds 2011 is Alexander actief bij het Gentse kantoor van Everest. Hij is werkzaam binnen het praktijkdomein ondernemingen in moeilijkheden, een domein waar zijn fiscaalrechtelijke achtergrond en algemene interesse in het begeleiden van ondernemingen een meerwaarde vormen. Tevens heeft hij een ruime ervaring opgebouwd in het insolventierecht, het ondernemingsrecht (inclusief beslag & executierecht) en het bank- en financieel recht.

Senior associate

Christian Buysse

Christian Buysse behaalde in 2015 zijn master in de rechten aan de Universiteit Gent. Aansluitend behaalde hij in 2016 een master in het vennootschapsrecht aan de KU Leuven.

 

In 2016 startte hij zijn carrière als advocaat aan de Nederlandstalige balie van Brussel. In 2017 maakte hij de overstap naar de Gentse balie en werkt hij op het Gentse kantoor van Everest.

 

Christian legt zich toe op M&A, vennootschapsrecht, ondernemingsgerelateerde overeenkomsten en adviseert ondernemingen bij het construeren van vennootschaps- en financieringsstructuren. Hij behandelt aandeelhouders- conflicten en bestuursaansprakelijkheden. Aanvullend heeft hij praktijkervaring opgebouwd in het begeleiden van ondernemingen in moeilijkheden.

Senior associate

Laurent De Clercq

Laurent De Clercq behaalde zijn master EU-studies in 2012 alvorens in 2016 af te studeren als master in de rechten. Datzelfde jaar sloot hij zich aan bij Everest waar hij zich heeft toegelegd op het handels- en insolventierecht.

 

Binnen het departement ondernemingen in moeilijkheden, legt Laurent De Clercq zich toe op procedures en geschillenbeslechting en op verschillende aspecten van het ondernemingsrecht met een uitgesproken expertise in het privaat bank- en kredietrecht, handelsgeschillen, beslag- en executierecht en insolventierecht.

Senior associate

Sophie Bertouille

Sophie Bertouille behaalde haar master in de rechten aan de UC Louvain in 2017 (magna cum laude).

In 2020 behaalde ze tevens een master na master in het vennootschapsrecht aan de KU Leuven.

 

Ze is sinds september 2017 ingeschreven aan de balie van Brussel en vervoegde datzelfde jaar het kantoor van Everest Brussel.

 

Sophie is voornamelijk actief in het handels- en vennootschapsrecht.

Haar werktalen zijn Frans, Nederlands en Engels.

Senior associate

Lisa De Paepe

Lisa De Paepe behaalde in 2017 haar diploma van master in de rechten aan de Universiteit Gent en is sedert datzelfde jaar ingeschreven als advocaat aan de Gentse Balie.

 

In 2021 maakte zij de overstap naar het kantoor Everest te Gent en is zij actief in het departement sociaal recht. Daarnaast heeft Lisa een brede interesse in het ondernemings- en contractenrecht.

Senior associate

Lore Huyghe

Lore Huyghe studeerde in 2017 af met onderscheiding als master in de rechten aan de Universiteit Gent. Voordien behaalde zij een master in de criminologische wetenschappen, eveneens aan de Universiteit Gent.

 

Sinds 2017 is Lore ingeschreven en werkzaam als advocaat aan de balie van Gent.

 

In 2021 vervoegde zij het kantoor Everest Gent waar zij werkzaam is binnen het ruime ondernemingsrecht en contracten, in het bijzonder in het vennootschapsrecht.

Senior associate

Jochen Vermeir

Jochen Vermeir studeerde in 2018 af als master in de rechten aan de Universiteit Gent. Voordien behaalde hij een master in de criminologische wetenschappen aan dezelfde universiteit.

 

Hij is sinds 2018 ingeschreven als advocaat aan de balie van Gent en vervoegde in datzelfde jaar het kantoor Everest te Gent.

 

Jochen Vermeir is werkzaam binnen het vennootschapsrecht en heeft tevens een brede ervaring opgebouwd in het ruime ondernemings- en contractenrecht.

Associate

Danique Van Mechelen

Danique Van Mechelen behaalde het diploma master in de rechten aan de UGent (2019, cum laude). Daarvoor was zij reeds vijf jaar werkzaam in een kantoor gespecialiseerd in straf(proces)recht en complexe geschillenbeslechting, eerst als paralegal in combinatie met haar rechtenstudies en nadien als advocaat.

 

Danique vervoegde het kantoor Everest te Gent in augustus 2022, waar zij actief is binnen het departement (anti)fraude en ondernemingsstrafecht.

Naast een bijzondere interesse in het ondernemingsstrafecht, heeft Danique ook brede ervaring in het straf(proces)recht en het ondernemingsrecht.

Associate

Kim Taveirne

Kim Taveirne studeerde in 2017 met onderscheiding af als master in de klinische psychologie aan de Universiteit Gent. Tijdens deze studies startte zij tevens een opleiding van master in de rechten, die zij in 2019 behaalde.

 

Sinds 2019 is zij advocate aan de Gentse balie en vervoegde ze het kantoor Everest te Gent.

 

Kim werkt in het departement vastgoed-, bouw- en energierecht, en spitst zich ook toe op het familie- en jeugdrecht. Zaken als echtscheidingsprocedures en onderhoudsbijdragen voor kinderen zijn haar niet vreemd. Dankzij haar psychologische achtergrond bekijkt zij de zaken niet alleen met een louter juridisch oog maar zal zij ook de psychologische aspecten, die in elk dossier voorkomen, mee in rekening nemen.

Email:kim.taveirne@everest-law.be

Tel:+32 (0)9/334.94.70

Expertises:Vastgoed-, bouw- en energierecht

Associate

Fien Schreurs

Fien Schreurs studeerde in 2019 af als master in de rechten aan de KU Leuven. Vervolgens volgde ze een General LL.M. aan de University of Ottawa in Canada.

 

Fien is sinds 2020 ingeschreven als advocaat aan de balie van Gent en vervoegde in datzelfde jaar het kantoor Everest.

 

Zij is actief in het departement (anti)fraude en ondernemingsstrafrecht.

Fien legt zich ook toe op sportrecht.

Junior associate

Harold Ferreira

Harold Ferreira behaalde in 2020 zijn master in de rechten met onderscheiding aan de Université Libre de Bruxelles. Tijdens zijn rechtenstudie heeft hij ook een Erasmus-uitwisseling gedaan aan de Universidad Carlos III in Madrid. Na zijn masterdiploma begon hij een stage bij een Brussels advocatenkantoor.

 

Harold begon zijn loopbaan als advocaat in februari 2021 aan de balie van Brussel en werkt bij Everest in Antwerpen.

 

Harold beoefent ondernemingsrecht-, handels- en vennootschapsrecht en contractenrecht.

Junior associate

Floor Dhondt

Floor Dhondt behaalde in 2021 haar diploma van master in de rechten aan de Universiteit Gent.

Sindsdien is zij ingeschreven als advocaat aan de Gentse balie en vervoegde zij het kantoor Everest te Gent. Floor is er actief in het departement (anti)fraude en ondernemingsstrafrecht, en heeft daarbinnen een bijzondere interesse in het fiscaal recht.

Junior associate

Telli Nur Akyüz

Mr. Telli Nur Akyüz behaalde in 2021 haar master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen. Sindsdien is zij ingeschreven als advocaat aan de balie van Antwerpen. In 2023 vervoegde zij het kantoor Everest te Antwerpen.

 

Telli Nur Akyüz is voornamelijk actief in het ondernemings-, contracten- en aansprakelijkheidsrecht.

Junior associate

Kobe Boecquaert

Kobe Boecquaert studeerde in 2021 cum laude af als master in de rechten aan de Universiteit Gent. Aansluitend volgde hij een master of Intellectual Property and ICT Law aan de KU Leuven, die hij in 2022 eveneens cum laude beëindigde.

Sindsdien is hij advocaat aan de Gentse balie en vervoegde hij het kantoor Everest te Gent.

Kobe is werkzaam binnen het ruime ondernemingsrecht en heeft een bijzondere interesse voor intellectuele rechten, ICT- en datarecht, M&A en onderneming gerelateerde overeenkomsten.

Junior associate

Lore Vanden Berghe

Lore Vanden Berghe behaalde in 2022 haar diploma van master in de rechten cum laude aan de Universiteit Gent.

Sindsdien is zij ingeschreven als advocaat aan de Gentse balie en vervoegde zij het kantoor Everest te Gent.

Lore is er actief binnen het departement (anti)fraude en ondernemingsstrafrecht maar legt zich voornamelijk toe op sportrecht.

Junior associate

Emma Bruneau

Emma Bruneau behaalde haar master in de rechten aan de Université libre de Bruxelles in 2022 (Magna cum laude).

 

In september 2022 werd Emma aangeworven door Everest (Brussel). Ze is voornamelijk actief in contracten- en vennootschapsrecht.

 

In januari 2024, ontving Emma de “Prix  Bâtonniers Braun et Jakhian”. Deze prijs wordt door de Balie van Brussel (FR) toegekend  aan de advocaat die in 2023 de eerste plaats behaalde bij de balie-examens.

Junior associate

Thomas Grandjean

Thomas Grandjean behaalde zijn master in de rechten aan de Katholieke Universiteit van Louvain-la-Neuve in 2022 (cum laude) en voltooide een master-na-master (LL.M.) in intellectueel eigendomsrecht aan de Universiteit Maastricht (2021).

Daarna werkte hij een jaar in een complianceadviesbureau.

 

In september 2022 werd Thomas aangeworven door Everest Law Brussel. Hij is  voornamelijk actief in handels- en vennootschapsrecht en intellectueel eigendomsrecht.

Email:thomas.grandjean@everest-law.eu

Tel:+32 (0)2 640 44 00

Expertise:Ondernemingsrecht en contracten; Vennootschapsrecht; Intellectuele Eigendom, ICT en Privacy

Junior associate

Ralph Verduyn

Ralph Verduyn studeerde in 2021 met onderscheiding af als master in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij behaalde een master in het fiscaal recht en een master in het strafrecht. Vervolgens studeerde hij verder aan de Fiscale Hogeschool waar hij het postgraduaat fiscaal recht en fiscale praktijk behaalde. Tijdens zijn studies was Ralph werkzaam bij een notariskantoor.

Ralph is sinds september 2022 ingeschreven als advocaat aan de Gentse balie. Binnen het Everest kantoor te Gent is hij actief in het departement Tax & Innovation.

Email:ralph.verduyn@everest-law.be

Tel:+32 (0)9 334 94 70

Expertise:Fiscaal recht

Junior associate

Olivier Bottequin

Olivier Bottequin studeerde in 2022 magna cum laude af als Master in de Rechten aan de Universiteit Gent. Tijdens z’n opleiding studeerde hij tevens aan de Universitat Pompeu Fabra in Barcelona en aan American University Washington College of Law in Washington, D.C., waar hij zich onder meer verdiepte in het contractenrecht en het schadevergoedingsrecht.

 

Na eerdere zomerstages bij Everest Gent, is hij sinds 2022 ingeschreven aan de Gentse balie en vervoegde hij definitief ons team Vastgoed- en bouwrecht.

Junior Associate

Maarten Princen

Maarten Princen studeerde in 2022 cum laude af als master in de rechten aan de Universiteit Gent. Tijdens deze studie studeerde hij ook een half jaar aan de Universiteit van Bologna in Italië. Vervolgens volgde hij een master Europees recht aan de Université Libre de Bruxelles, die hij in 2023 magna cum laude beëindigde.

 

In september 2023 startte Maarten zijn carrière als advocaat bij Everest Law Gent. Hij is actief in de departementen publiek recht en sportrecht.

Junior associate

Lieselot Bracquene

Lieselot Bracquene studeerde in 2023 cum laude af als master in de rechten aan de Universiteit Gent. Sindsdien is zij ingeschreven als advocaat aan de Gentse balie en vervoegde zij het kantoor Everest in Gent.

 

Lieselot is er actief in het departement ondernemings- en contractenrecht, met nog een bijzondere interesse voor het vennootschapsrecht.