Everest advocaten

Partner

Stéphane Bertouille

Partner

Herman Verbist

Partner

Jan De Waele

Partner

Kristiaan Markey

Partner

Philippe Steinfeld

Partner

Frank Burssens

Partner

Johan Van Driessche

Partner

Jean-François Richard

Partner

Stijn De Meulenaer

Partner

Naima Es-Samri

Partner

Mario Van Santvoort

Partner

Joris Deene

Partner

Bert Bekaert

Partner

Alexander Delafonteyne

Partner

Méhdi Zagheden

Partner

Kevin Bertouille

Partner

Alain Delfosse

Partner

Peter Van Eysendeyk

Partner

Lucien Kalenga

Partner

Rafaël Alvarez Campa

Partner

Jonas Helaut

Partner

Alexandre Roy

Partner

Christophe Bourtembourg

Associated partner

Mathieu Baert

Of Counsel

Paula Benavides

Managing associate

Anne-Sophie Claeys

Managing associate

Veronique Neve

Managing associate

Louis Volcke

Managing associate

Ilse Renders

Managing associate

Laura De Smijter

Senior associate

Alexander De Buck

Of Counsel

Michaël De Boeck

Senior associate

Fabian Warzée

Senior associate

Valentine Pacco

Associate

Laurent De Clercq

Associate

Christian Buysse

Associate

Ulrike Schepens

Associate

Inge Tuyttens

Senior associate

Sophie Bertouille

Associate

Lisa De Paepe

Associate

Lore Huyghe

Junior Associate

Jochen Vermeir

Junior Associate

Jasmien Jaques

Junior Associate

Maureen Martins

Junior Associate

Myriem El-Kaddouri

Junior Associate

Kim Taveirne

Junior Associate

Kevin Dorban

Junior Associate

Hanne Bogaert

Junior Associate

Fien Schreurs

Junior associate

Evelien Pijfers

Junior Associate

Charlotte Laroy

Junior Associate

Maurice Lamberts

Junior associate

Lilith Khalatyan

Junior associate

Harold Ferreira

Junior Associate

Pieter Berghman

Partner

Stéphane Bertouille

Stéphane Bertouille werd licentiaat in de rechten en economie aan de Universiteit van Leuven en behaalde een master in vennootschapsrecht aan de Universiteit van New York (LL.M. University New York).

 

In 1990 richtte hij zijn eigen advocatenkantoor op, Bertouille & Partners, dat in 2005 fuseerde met Lawfort. In 2007 stapte hij over naar MB&P, dat in 2008 de naam Everest kreeg.

 

Stéphane staat zijn nationaal en internationaal cliënteel bij in voornamelijk vennootschapsrecht en fiscaal recht, en dit vanuit het Brusselse kantoor.

Partner

Herman Verbist

Herman Verbist is advocaat aan de balies van Gent en Brussel. Hij was tot 31 december 2020 voorzitter van de arbiters van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Sedert 2021 is hij voorzitter van het departement opleidingen en documentatie van het BAS. Hij legt zich voornamelijk toe op arbitrage en is opgenomen in de lijst van arbiters bij tal van arbitrage-instellingen (o.a. CAS, VIAC, SIAC, HKIAC, AIAC, KCAB, ThAC, ICDR) en is ook lid van de raad van bestuur van CEPANI.

Herman is eveneens erkend bemiddelaar en is opgenomen in de lijst van bemiddelaars bij het WIPO, de Energiegemeenschap, het ICSID en het Energiehandvestverdrag.

 

Hij was gedurende 17 jaar gastprofessor voor de cursus “internationale handelsarbitrage” aan de Universiteit van Gent. Sedert 2020 is hij docent van de cursus “Case Study Investment Mediation” aan het Europa-Instituut van de Universiteit van Saarland.

 

Hij is auteur en co-auteur van verschillende boeken en artikels over arbitrage en bemiddeling.

Partner

Jan De Waele

Jan De Waele behaalde in 1984 het diploma van licentiaat in de rechten aan de KU Leuven en was geruime tijd vennoot bij het kantoor Storme-Leroy-Van Parys alvorens in 2010 als vennoot toe te treden tot het Gentse kantoor van Everest.

 

Jan leidt het departement sociaal recht en behandelt voornamelijk dossiers in de materies van sociaal recht (individueel arbeidsrecht, collectief arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht en sociaal strafrecht) en ondernemings- en contractenrecht. Hij begeleidt zijn cliënten bij het opstellen van contracten en adviezen. Inzake geschillen werkt hij bij voorrang toe naar de onderhandelde oplossing. Hij heeft eveneens een ruime expertise in geschillenbeslechting.

 

Voor het gerechtelijk jaar 2016-2017 hield Jan de openingsrede aan de balie van Gent, met als titel: “staking – de ondraaglijke lichtheid van het herenakkoord”.

Partner

Kristiaan Markey

Kristiaan Markey studeerde in 1984 af als licentiaat in de rechten aan de KUL en in 1985 als licentiaat criminologie aan de RUG, telkens met onderscheiding en is sinds 1984 advocaat aan de balie van Gent.

 

Als advocaat behandelt Kristiaan in het Gentse kantoor van Everest vooral dossiers betreffende medisch recht en medische aansprakelijkheid, bank- en financieel recht, het burgerlijk recht (aansprakelijkheid – lichamelijke schade verkeer, huur- en erfrecht) en het handelsrecht (publiciteit – insolventie – invordering facturen).

Hij is ook curator over onbeheerde nalatenschappen en lasthebber ad hoc voor vennootschappen in strafrechtelijke procedures.

 

Kristiaan was in 2019-2020 Stafhouder van de Gentse Orde van Advocaten en is tot op heden lid van de Algemene Vergadering van de Orde van de Vlaamse Balies (OVB).

Partner

Philippe Steinfeld

Philippe Steinfeld behaalde in 1990 zijn licentie in de rechten aan de Université Libre de Bruxelles en een master in Europees recht aan het Institut d’Etudes Européennes de l’Université Libre de Bruxelles in 1992.

 

Philippe werd in 1990 toegelaten tot de Brusselse balie.

 

Op het Brusselse kantoor van Everest, legt Philippe zich voornamelijk toe op vennootschapsrecht en sociaal recht.

Partner

Frank Burssens

Frank Burssens studeerde in 1990 af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent en behaalde in 1991 een LL.M. international business law aan de Universiteit van Londen (Queen Mary and Westfield College).

 

Frank richtte in 2007 met enkele medevennoten het kantoor Burssens & Partners Ondernemingsadvocaten op, dat op vandaag actief is onder de benaming Everest. Als advocaat behandelt Frank vanuit het Gents kantoor van Everest voornamelijk dossiers in het vastgoedrecht (juridische bijstand bij aan- en verkoop van terreinen en gebouwen, aandelentransacties van projectvennootschappen, stedenbouw- en milieuproblematiek); het bouwrecht (zowel overheidsopdrachten als privaatrechtelijk bouwrecht) en het energierecht. Hij begeleidt zijn cliënten zowel op het vlak van contracten als in gerechtelijke procedures en arbitrage. Daarnaast heeft hij ook een ruime ervaring op het vlak van het algemeen handels- en vennootschapsrecht, in het bijzonder wat betreft de overname van bedrijven.

 

Hij is eveneens aangesteld als arbiter binnen het Belgisch Arbitragehof voor de Sport.

Partner

Johan Van Driessche

Johan Van Driessche studeerde cum laude af als master in de rechten aan de KU Leuven en is advocaat sinds 1997.

 

Hij is vennoot bij Everest sinds 2015 en leidt er een departement dat zich toelegt op handels- en vennootschapsrecht en contracten- en aansprakelijkheids- recht. Hij heeft daarnaast een bijzondere interesse en expertise in het IT-recht. Johan staat ondernemingen en hun bestuurders bij in het kader van adviesverlening, alsook bij de redactie van overeenkomsten en bij geschillen en conflicten, al dan niet in het kader van gerechtelijke procedures. Hij heeft een jarenlange ervaring en doorgedreven kennis in het vennootschaps- en handelsrecht. Hij is oplossingsgericht en hecht belang aan een juridische dienstverlening waarbij ook de zakelijke belangen van de onderneming worden geoptimaliseerd.

 

Johan was erkend bemiddelaar in burgerlijke zaken en handelszaken en heeft een accreditatie voor collaboratief onderhandelen. Hij wordt daarnaast regelmatig aangesteld als curator van failliete vennootschappen door de ondernemingsrechtbank te Gent. Hij geeft opleidingen onder meer voor Kluwer.

 

Johan heeft diverse mandaten bekleed in de structuren van de balie. Hij was onder meer lid penningmeester bij de Raad van de Orde Oudenaarde (2006-2011), bestuurder bij de Orde van Vlaamse Balies (2011-2017). Hij is thans nog steeds bestuurder bij Diplad, de IT-integrator van de OVB en de balies.

Partner

Jean-François Richard

Jean-François Richard studeerde af als licentiaat in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel (1990) en specialiseerde zich in fiscaal recht. Nadat hij zijn professionele loopbaan startte bij bedrijfsrevisoren, werd hij in 1993 advocaat aan de balie van Brussel en in 2018 sloot hij zich aan bij Everest Brussel.

 

Jean-François is gespecialiseerd in fiscaal recht op nationaal en internationaal niveau, zowel raadgevend als in geschillen, zowel in het stadium van onderhandelingen met de administratie als voor de hoven en rechtbanken. Naast de bedrijven (van KMO tot beursgenoteerde bedrijven), geeft Jean-François raad aan en verdedigt hij families, bedrijfsleiders en beleggers, in België en in het buitenland. Hij beschikt over een specifieke expertise op het gebied van onroerende goederen, grensoverschrijdende situaties en overbrenging van de woonplaats. Zijn kennis strekt zich ook uit naar het vennootschapsrecht en VZW’s, met inbegrip van overeenkomsten en geschillen tussen aandeelhouders. Hij behandelt eveneens uiteenlopende complexe geschillen. Zijn prioriteit is het verzekeren van een persoonlijke en gerichte aanpak naar concrete oplossingen toe.

 

Hij is auteur van verschillende publicaties en talrijke interventies over uiteenlopende onderwerpen.

Email:jf.richard@everest-law.eu

Tel:+32 (0)2/640.44.00

Expertises:Fiscaal recht; Vennootschapsrecht

Partner

Stijn De Meulenaer

Stijn De Meulenaer studeerde in 1996 met onderscheiding af als master in de rechten aan de Universiteit Gent. Hij behaalde nadien eveneens een master in de criminologie aan de Université de Liège, waar hij tevens een tijdlang assistent was. Na ervaring te hebben opgedaan in enkele grote Brusselse kantoren, startte hij in 2007 met enkele medevennoten Everest advocaten. Hij is advocaat in Gent en Brussel en is ook bestuurder van het Gentse Everestkantoor.

 

Binnen zijn advocatenpraktijk bouwde Stijn een brede ervaring op in het ondernemings(straf)recht en op vlak van fraudebestrijding. Samen met zijn team staat hij hoofdzakelijk ondernemingen en bedrijfsleiders bij met advies en in litigedossiers.

 

Stijn De Meulenaer is auteur van verschillende artikels en boeken over fraude en ondernemingsstrafrecht. Daarnaast is hij tevens een veel gevraagd spreker op seminaries en is hij docent fiscaal strafrecht aan de Brugge Business School (Vives) en executive professor fraud auditing. Hij is tevens verbonden aan de VUB als wetenschappelijk medewerker.

CV

Partner

Naima Es-Samri

Naima Es-Samri is actief als advocaat aan de balie te Brussel sinds 2000. Sedert 2018 is zij eveneens advocaat aan de balie te Antwerpen. Zij behaalde een master in de rechten aan de Katholieke Universiteit van Louvain-La-Neuve (1998) en studeerde ook aan de Facultés Universitaires Saint-Louis in Brussel en aan de Universiteit van Tilburg (Nederland).

 

Naima is mede-oprichtster en vennoot van Everest Antwerpen, waar zij haar cliënten assisteert in alle aspecten van het arbeidsrecht, zowel individueel als collectief, alsook op het gebied van sociale zekerheid.

 

Zij heeft een bijzondere expertise in de diverse aspecten van arbeidsbepalingen, arbeidsovereenkomsten, individueel ontslag, welzijn op het werk, uitzendarbeid, internationale arbeidsovereenkomsten, detachering naar het buitenland, loonbeleid en sociale inspectie. Naima Es-Samri verleent advies, voert onderhandelingen en behartigt geschillen in deze materies.

Partner

Mario Van Santvoort

Mario Van Santvoort behaalde in 2000 zijn diploma van licentiaat in de rechten cum laude aan de Katholieke Universiteit van Leuven (1995-2000).

 

Hij vervolmaakte in 2000 eveneens zijn studie in het kader van het EEP aan de Universiteit van Rennes (Bretagne, Frankrijk) en legde in 2000 de eed af als advocaat aan de balie te Brussel. In 2002 en 2003 specialiseerde hij zich verder in het ondernemingsrecht via een aanvullende master in business law (GGS) aan de Universiteit Antwerpen.In 2004 werd hij ingeschreven op het tableau bij de Nederlandstalige Orde van Advocaten te Brussel. Hij is vennoot van het kantoor sedert 2007 en mede-oprichter van Everest. Sedert 2018 is hij eveneens ingeschreven op het tableau bij de balie te Antwerpen.

 

Mario is managing partner van Everest Antwerpen, waar hij zich toelegt op o.m. vennootschapsrecht, arbitrage en bemiddeling en vastgoed-, bouw- en energierecht.

Partner

Joris Deene

Joris Deene studeerde in 2002 af met grote onderscheiding als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent. Hij volgde in 2004 een postgraduaat international copyright aan de Universiteit Amsterdam (IVIR).  Joris was onderzoeker bij het Centrum Jurist & Informatica van de Universiteit Gent (2004-2010) en is er thans gastdocent inzake auteursrecht en nieuwe technologieën.

 

Joris is lid van de Raad voor de Intellectuele Eigendom die de Belgische minister voor Economie adviseert over intellectuele eigendomsrechten. Hij is tevens derde beslisser voor .be-domeinnaamgeschillen bij CEPANI.

 

Joris Deene is vennoot bij Everest Gent en is gespecialiseerd in ICT-recht, intellectuele eigendom en privacyrecht. Hij is de auteur van tientallen bijdragen en artikels en een veelgevraagd spreker op seminaries en conferenties over deze onderwerpen.

Partner

Bert Bekaert

Bert Bekaert is met onderscheiding afgestudeerd in 2003 als licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Leuven. Hij verdiepte zich hierna in economische studies aan de Université Catholique Louvain-la-Neuve en volgde stage aan de Verenigde Naties te New York. In 2011 behaalde hij een master in vennootschapsrecht aan de HUB.

 

Bert is vennoot in het Gentse kantoor van Everest en kan buigen op een jarenlange ervaring in handelsrecht, insolventierecht en boekhoudrecht. Hij heeft reeds vele ondernemingen geadviseerd in faillissementsprocedures en met succes begeleid in procedures van gerechtelijke reorganisatie (GRP en voorheen ‘WCO’). Bert geeft bovendien seminaries over de toepassing van de GRP (voorheen ‘WCO’) en publiceert hier ook over.

 

Bert werd ook opgenomen op de lijst van curatoren van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdelingen Gent en Oudenaarde. Hij doceert over vennootschapsrecht, ondernemingen in moeilijkheden en bestuurdersaansprakelijkheid. Voorts heeft hij een ruime ervaring in het bankrecht (bijstand bankagentschappen en kredietnemers). Door zijn rijke ervaring in specifieke materies wordt Bert samen met zijn medewerkers, vaak geconsulteerd door economische beroepsbeoefenaars, zoals boekhouders en accountants.

Partner

Alexander Delafonteyne

Alexander Delafonteyne studeerde in 2004 af als licentiaat in de rechten (VUB) en volgde nadien de opleiding master in het fiscaal recht (VUB, 2005).

 

Hij is sinds 2005 advocaat aan de balie van Brugge en is als vennoot actief bij Everest Gent en Brugge.

 

Alexander legt zich toe op fiscaal recht, zowel op vlak van adviesverlening als wat betreft fiscale geschillenbeslechting.

Email:alexander.delafonteyne@everest-law.be

Tel:+32 (0)9/334.94.70

Expertises:Fiscaal recht

Partner

Méhdi Zagheden

Méhdi Zagheden studeerde met grote onderscheiding af als licentiaat in de rechten (2008) en behaalde tevens een aanvullend diploma master na master fiscaal recht aan de Vrije Universiteit Brussel (2009). Daarna volgde hij nog tal van aanvullende opleidingen op het vlak van BTW, douane & accijnzen en vermogensplanning.

 

Méhdi is gespecialiseerd in ondernemingsfiscaliteit en vermogensplanning en is vennoot in het Gentse kantoor van Everest. Zijn cliënteel bestaat uit ondernemers, cijferberoepers en openbare besturen die hij zowel op het vlak van adviesverlening, onderhandelingen als op het vlak van geschillenregeling bijstand verleent.

 

Gelet op de techniciteit en de evolutie van het fiscaal recht vindt Méhdi het belangrijk om academisch actief te blijven. In dat opzicht is hij als docent verbonden aan de Fiscale Hogeschool (FHS) en de Brugge Business School (Vives) waar hij de vakken fiscale procedure, lokale en regionale belastingen, alsook douane & accijnzen onderwijst. Daarnaast is hij als assistent verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel. Méhdi Zagheden publiceert regelmatig over actuele thema’s in diverse fiscale tijdschriften en treedt vaak op als spreker op seminaries en opleidingen voor cijferberoepers.

Email:mehdi.zagheden@everest-law.be

Tel:+32 (0)9/334.94.70

Expertises:Fiscaal recht

Partner

Kevin Bertouille

Kevin Bertouille studeerde met onderscheiding af als master in de rechten aan de Universiteit van Louvain-la-Neuve (2001) en behaalde in 2003 een master in business law (LL.M.) aan de Vanderbilt University te Nashville (TN).

 

Na tien jaar actief te zijn geweest in verschillende bankinstellingen te Brussel, Parijs en Luxemburg, ging hij in 2012 aan de slag bij Everest in Brussel waar hij in 2016 partner werd.

 

Kevin is actief in bankrecht (geschillen en regelgeving) en handelsrecht.

Partner

Alain Delfosse

Alain Delfosse heeft ruim 40 jaar ervaring als advocaat aan de balie van Brussel en is vennoot bij Everest Brussel sinds 2020.

 

Alain is gespecialiseerd in administratief recht (in het bijzonder in de wetgeving aangaande overheidsopdrachten) waaronder ook procedures voor de Raad van State en voor het Grondwettelijk Hof.

Hij heeft eveneens een ruime expertise op het gebied van procedureel recht voor het Hof van Cassatie, verbintenissenrecht in het algemeen en contractenrecht in het bijzonder (voornamelijk bij ondernemingen), handelsrecht (ondernemingsrecht) en financieel strafrecht.

 

Alain Delfosse heeft samengewerkt aan meerdere publicaties over handelsrecht en verbintenissenrecht.

Partner

Peter Van Eysendeyk

Peter Van Eysendeyk studeerde in 1998 af als licentiaat in de rechten aan de KU Leuven en is sedertdien actief als advocaat bij de balie te Antwerpen. Tijdens zijn stage aan de balie behaalde hij in 2001 het diploma van gegradueerde in de fiscale wetenschappen aan de Fiscale Hogeschool.

 

Peter is binnen het Antwerpse kantoor van Everest actief in het departement fiscaal recht. Hij legt zich toe op zowel adviesverlening als fiscale geschillenbeslechting.

Daarnaast behandelt hij ook vennootschaps- en handelsrechtelijke zaken

Partner

Lucien Kalenga

Lucien Kalenga behaalde een master in de rechten en een gespecialiseerd diploma (D.E.S.) economisch recht aan de Katholieke Universiteit van Leuven.

 

Lucien Kalenga beoefent vennootschapsrecht, internationaal recht en geschillenbeslechting in het Brusselse kantoor van Everest.

 

Hij was lid van de Franse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel van 2011 tot 2014.

Hij bekleedde eveneens het ambt van voorzitter van de Conferentie van de Jonge Balie van Brussel tijdens de periode 2008-2009.

Partner

Rafaël Alvarez Campa

Rafaël Alvarez Campa is licentiaat in de rechten (KUL, onderscheiding) en heeft een aanvullende masteropleiding in fiscaliteit behaald aan de Ecole Supérieure des Sciences Fiscales (ICHEC, onderscheiding).

 

In februari 2019 trad hij toe als vennoot tot het kantoor Everest Brussel, waar hij hoofdzakelijk fiscaal recht praktiseert. Hij heeft zich meer in het bijzonder gespecialiseerd in kwesties die verband houden met Spaanse fiscaliteit en met vermogensplanning in België en Spanje. In dit verband wordt hij regelmatig aangesproken om ingezetenen van België die zich in Spanje wensen te vestigen of er een onroerend goed wensen te verwerven, bij te staan.

 

Hij is lid van de juridische Commissie van de Spaanse Kamer van Koophandel in België en Luxemburg.

Hij is tevens belast met de opleiding in de ‘Ateliers des Fucam’ (UMONS) waar hij mee verantwoordelijk is voor de universitaire getuigschriften op gebied van fiscaliteit en vermogensplanning.

Rafaël is tevens auteur van tal van teksten over fiscaliteit, alsook van fiscale columns in La Libre.

Partner

Jonas Helaut

Jonas Helaut studeerde in 2004 af als licentiaat in de rechten en in 2011 als master fiscaal recht aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is sinds 2005 actief als advocaat en is vennoot bij het Brusselse kantoor van Everest.

 

Jonas Helaut is gespecialiseerd in (internationaal) belastingrecht, vermogensplanning, vennootschapsrecht, bedrijfsovernames en insolventierecht en dit zowel op vlak van adviesverlening als op vlak van geschillenbeslechting.

Hij is tevens lid van BATL (Belgian Association of Tax Lawyers) en BCFA (Belgian Corporate Finance Association).

 

Jonas Helaut is auteur van talrijke vaktechnische artikels en publicaties en een gewaardeerd spreker op seminaries.

Partner

Alexandre Roy

Alexandre Roy is houder van een licentiaatsdiploma in de rechten van de Katholieke Universiteit van Leuven (2001) en een master in finance van de Vlerick School (2003).

 

Na een vijf jaar durende werkervaring in de bank- en financiële sector, vervoegde Alexandre in 2008 de Brusselse balie.

 

Hij is vennoot in het Brusselse kantoor van Everest en legt zich vooral toe op vennootschapsrecht, insolventierecht, bank- en financieel recht.

Partner

Christophe Bourtembourg

Christophe Bourtembourg behaalde in 2012 de titel van licentiaat in de rechten (Université Catholique de Louvain) met grote onderscheiding (masterproef “Beloften van contract: reflectie over de doelmatigheid van een uniform juridisch regime. Overzicht van Europees recht en rechtsvergelijking.”).

Christophe is ook magna cum laude afgestudeerd aan het Institut d’Etudes Européennes van de Université Libre de Bruxelles (2013) met een aanvullende master in Europees recht en is sinds 2014 lid van de balie te Brussel.

 

Hij vervoegde Everest Brussel in 2018 en beoefent voornamelijk insolventierecht, vennootschapsrecht, handelsrecht en verbintenissenrecht. Zijn werktaal is het Frans, maar ook in het Engels en het Nederlands staat hij zijn cliënten bij.

 

Christophe Bourtembourg wordt eveneens regelmatig aangesteld als curator bij de Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel.

Associated partner

Mathieu Baert

Mathieu Baert studeerde in 2015 met onderscheiding af als master in de rechten aan de Universiteit van Gent. Hij behaalde voorafgaand in 2012 een master in de criminologie. Hij behaalde nadien in 2017 een master in business economics aan de University of Latvia en de Universiteit van Gent. Hij ging aan de slag bij Everest in 2015.

 

Naast zijn brede ervaring in het ondernemingsstrafrecht, het ondernemingsrecht en het strafrecht in het algemeen binnen het departement (anti)fraude en ondernemingsstrafrecht, trekt Mathieu tevens het departement sportrecht binnen Everest.

 

Mathieu werd op 1 juni 2020 aangesteld als academic consultant crime & sport aan de Universiteit van Gent. Daarnaast werkt hij mee aan diverse publicaties inzake sportrecht en zetelt hij als tuchtrechter binnen de Disciplinaire Commissie van Judo Vlaanderen.

Of Counsel

Paula Benavides

Paula Benavides is ingeschreven aan de balie van Brussel sinds 1999.

 

Naast het diploma van licentiaat in de rechten van de Université Libre de Bruxelles (1997) behaalde Paula ook een speciale licentie Europees recht aan het Institut d’Etudes Européennes van de Université Libre de Bruxelles (1997-1999).

 

Vanuit het kantoor Everest Brussel, assisteert Paula Benavides haar cliënten in de domeinen handelsrecht en vennootschapsrecht.

Managing associate

Anne-Sophie Claeys

Anne-Sophie Claeys studeerde in 2005 met onderscheiding af als licentiaat in de rechten (Katholieke Universiteit Leuven). Daarna volgde zij nog een aanvullende opleiding international relations (KUL, 2006 met onderscheiding) en een master in European and comparative law (UG, 2007, met grote onderscheiding).

Zij is advocaat aan de Gentse balie sedert 2007 en vervoegde Everest in 2010.

 

Anne-Sophie is werkzaam in het Gentse kantoor van Everest, meer in het bijzonder in het departement sociaal recht, waar zij bijstand verleent aan zowel werkgevers als werknemers, en dit zowel met advies als in geschillenbeslechting (negotiatie en procedure).

Zij concentreert zich inhoudelijk op het individueel arbeidsrecht, de organisatie van de onderneming, het sociaal strafrecht en het sociaal zekerheidsrecht.

Zij heeft tevens een brede ervaring opgebouwd in het algemeen verbintenissen- en contractenrecht.

 

In 2011 – 2012 was zij docent recht in de richtingen Vastgoedmakelaar en Vastgoedexpert (Syntra).

Managing associate

Veronique Neve

Veronique Neve studeerde in 2006 met onderscheiding af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Gent. Tijdens haar studies legde zij zich toe op het handels- en economisch recht. Sinds 2006 is zij ingeschreven als advocaat aan de Gentse balie.

 

Begin 2018 vervoegde zij het kantoor Everest Gent, waar zij werkzaam is binnen het domein vennootschaps- en insolventierecht. Veronique verleent zowel adviezen als bijstand en/of vertegenwoordiging van cliënten in het kader van minnelijke onderhandelingen en gerechtelijke procedures.

Zij heeft tevens een brede ervaring opgebouwd in het algemeen verbintenissen- en contractenrecht en het ruime ondernemingsrecht. Zij vertoont ook een bijzondere interesse in het insolventierecht.

 

Daarnaast is zij bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken en volgde zij de opleiding tot curator.

Managing associate

Louis Volcke

Louis Volcke behaalde in 2008 met onderscheiding het diploma van master in de rechten aan de Universiteit Gent. In 2011 slaagde hij met grote onderscheiding voor de postacademische opleiding vastgoedrecht voor de vastgoedpraktijk aan het Studiecentrum Vastgoed- en Financieel Recht te Gent. In 2013 volgde hij de postuniversitaire opleiding curator-vereffenaar georganiseerd door de KU Leuven.

 

Louis is advocaat sinds 2008. Sedert september 2014 treedt hij tevens op als curator van gefailleerde ondernemingen. Vanuit het kantoor van Everest Gent, is hij voornamelijk actief binnen het contracten- en ondernemingsrecht, het aansprakelijkheidsrecht en het faillissementsrecht.

 

Hij wordt geconsulteerd voor het verlenen van adviezen, het opmaken of bijwerken van overeenkomsten en het voeren van minnelijke onderhandelingen. Tevens vertegenwoordigt hij zijn cliënteel bij procedures voor rechtbanken en administratieve instanties, als eiser of als verweerder. Door de rechtbank wordt Louis Volcke geregeld aangesteld als curator van gefailleerde ondernemingen.

Managing associate

Ilse Renders

Ilse Renders behaalde in 2008 haar diploma van licentiaat in de rechten aan de Vrije Universiteit te Brussel en studeerde bijkomend een master internationaal en Europees recht (magna cum laude) aan de Universiteit te Tilburg. Daarnaast behaalde zij in 2013 een master-na-master in fiscaal recht aan de Universiteit te Antwerpen. In 2017 behaalde zij tevens het getuigschrift bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken.

 

Zij is ingeschreven aan de balie van Brussel sinds 2008 en aan de balie van Antwerpen sinds 2011.

 

Zij sloot zich in 2018 aan bij het Antwerpse kantoor van Everest waar zij voornamelijk actief is in het (nationaal, internationaal en Europees) ondernemingsrecht, handels- en vennootschapsrecht, aansprakelijkheidsrecht, beslagrecht, contractenrechten, arbitrageprocedures (in het bijzonder in de diamantsector), procedures en geschillenbeslechting en vastgoedrecht.

Managing associate

Laura De Smijter

Laura De Smijter studeerde in 2012 met grootste onderscheiding af als master in de rechten aan de Universiteit Gent. Vervolgens behaalde ze in 2013 een aanvullend diploma master na master vennootschapsrecht. Sinds 2013 is ze ingeschreven als advocaat aan de balie van Gent. In datzelfde jaar vervoegde ze het kantoor Everest te Gent.

 

Laura heeft een brede ervaring opgebouwd in het algemeen verbintenissen- en contractenrecht en vertoont een bijzondere interesse in het vennootschaps- en vastgoedrecht.

 

Zij werkt mee aan verschillende wetenschappelijke publicaties en is onder andere coauteur van het “Handboek Aannemingsrecht”.

Senior associate

Alexander De Buck

Alexander De Buck behaalde zijn master in de rechten aan de Universiteit van Gent in 2008. Vervolgens behaalde hij in 2010 een master na master in het fiscaal recht aan dezelfde universiteit en vervoegde hij de Gentse balie.

 

Sinds 2011 is Alexander actief bij het Gentse kantoor van Everest. Hij is werkzaam binnen het praktijkdomein ondernemingen in moeilijkheden, een domein waar zijn fiscaalrechtelijke achtergrond en algemene interesse in het begeleiden van ondernemingen een meerwaarde vormen. Tevens heeft hij een ruime ervaring opgebouwd in het insolventierecht, het ondernemingsrecht (inclusief beslag & executierecht) en het bank- en financieel recht.

Of Counsel

Michaël De Boeck

Michaël De Boeck behaalde een master in de rechten aan de Universiteit Gent (2013, magna cum laude), een master in common law aan de Vanderbilt University (2014, onderscheiding) en een dubbeldoctoraat aan de Gentse en Luxemburgse universiteiten (2020). Hij is doctor-assistent aan de faculteit Europese Juridische Studies van het Europacollege en advocaat aan de balies van Gent en New York.

 

Michaël vervoegde Everest Gent in 2014 en combineert academia met advocatuur. Als of counsel bij Everest adviseert hij inzake internationale litiges en arbitrages alsook EU-recht.

 

Hij geeft regelmatig les als gastdocent en is academisch assistent voor de vakken commerciële arbitrage, investeringsarbitrage en EU-recht. Hij spreekt geregeld op conferenties en publiceerde verschillende werken.

Senior associate

Fabian Warzée

Fabian Warzée behaalde zijn master in de rechten met grote onderscheiding aan de Universiteit van Brussel in juni 2015.

Fabian is ingeschreven bij de balie te Brussel sinds 2015 en is werkzaam op het Brusselse kantoor van Everest.

 

Hij adviseert cliënten op gebied van vennootschapsrecht en handelsrecht, en meer in het bijzonder met betrekking tot commerciële distributie, aandeelhoudersovereenkomsten en de oprichting van ondernemingen (zowel contracten, advies als litige).

 

Fabian is lid van verschillende organisaties die deel uitmaken van de Brusselse balie.

Senior associate

Valentine Pacco

Valentine Pacco behaalde in 2014 een master in de rechten (Universiteit van Louvain-la-Neuve). Hierna heeft zij haar studies verdergezet met een European master in law & economics.

 

Ze is advocaat aan de balie van Brussel sedert 2015 en werkt bij het Brusselse kantoor van Everest.

 

Ze is gespecialiseerd in Intellectuele eigendom, ICT en privacy, ondernemingsrecht en contracten, en vennootschapsrecht.

Associate

Laurent De Clercq

Laurent De Clercq behaalde zijn master EU-studies in 2012 alvorens in 2016 af te studeren als master in de rechten. Datzelfde jaar sloot hij zich aan bij Everest waar hij zich heeft toegelegd op het handels- en insolventierecht.

 

Binnen het departement ondernemingen in moeilijkheden, legt Laurent De Clercq zich toe op procedures en geschillenbeslechting en op verschillende aspecten van het ondernemingsrecht met een uitgesproken expertise in het privaat bank- en kredietrecht, handelsgeschillen, beslag- en executierecht en insolventierecht.

Associate

Christian Buysse

Christian Buysse behaalde in 2015 zijn master in de rechten aan de Universiteit Gent. Aansluitend behaalde hij in 2016 een master in het vennootschapsrecht aan de KU Leuven.

 

In 2016 startte hij zijn carrière als advocaat aan de Nederlandstalige balie van Brussel. In 2017 maakte hij de overstap naar de Gentse balie en werkt hij op het Gentse kantoor van Everest.

 

Christian legt zich toe op M&A, vennootschapsrecht, ondernemingsgerelateerde overeenkomsten en adviseert ondernemingen bij het construeren van vennootschaps- en financieringsstructuren. Hij behandelt aandeelhouders- conflicten en bestuursaansprakelijkheden. Aanvullend heeft hij praktijkervaring opgebouwd in het begeleiden van ondernemingen in moeilijkheden.

Associate

Ulrike Schepens

Ulrike Schepens studeerde in 2016 af met grote onderscheiding als master in de rechten aan de Universiteit Gent. In 2017 volgde zij een postgraduaatopleiding in het vennootschapsrecht, die zij eveneens afrondde met grote onderscheiding.

 

Ulrike startte haar carrière in de advocatuur in 2016 en maakte in 2018 haar overstap naar de Gentse balie, en naar het Gentse kantoor van Everest op het departement sociaal recht.

Ulrike is actief binnen het ondernemingsrecht en het sociaal recht, met een bijzondere interesse en expertise in contractenrecht en vennootschapsrecht.

 

Zij combineert haar praktijk met een academisch mandaat als praktijkassistente aan de Universiteit Gent voor het vak procesrecht.

Associate

Inge Tuyttens

Inge Tuyttens studeerde in 2016 met onderscheiding af als master in de rechten aan de Universiteit Gent. Voordien behaalde zij reeds een master in de criminologische wetenschappen en een master in de bedrijfseconomie (Universiteit Gent).

 

Nadat zij in de banksector ervaring opdeed op het gebied van antifraude en witwassen, maakte zij in 2016 de overstap naar de advocatuur.

Sedert 2019 maakt zij deel uit van het departement (anti)fraude en ondernemingsstrafrecht op het kantoor Everest te Gent.

Inge heeft tevens een brede ervaring opgebouwd in het algemeen verbintenissen- en contractenrecht en het ruime ondernemingsrecht.

Senior associate

Sophie Bertouille

Sophie Bertouille behaalde haar master in de rechten aan de UC Louvain in 2017 (magna cum laude).

In 2020 behaalde ze tevens een master na master in het vennootschapsrecht aan de KU Leuven.

 

Ze is sinds september 2017 ingeschreven aan de balie van Brussel en vervoegde datzelfde jaar het kantoor van Everest Brussel.

 

Sophie is voornamelijk actief in het handels- en vennootschapsrecht.

Haar werktalen zijn Frans, Nederlands en Engels.

Associate

Lisa De Paepe

Lisa De Paepe behaalde in 2017 haar diploma van master in de rechten aan de Universiteit Gent en is sedert datzelfde jaar ingeschreven als advocaat aan de Gentse Balie.

 

In 2021 maakte zij de overstap naar het kantoor Everest te Gent en is zij actief in het departement sociaal recht. Daarnaast heeft Lisa een brede interesse in het ondernemings- en contractenrecht.

Associate

Lore Huyghe

Lore Huyghe studeerde in 2017 af met onderscheiding als master in de rechten aan de Universiteit Gent. Voordien behaalde zij een master in de criminologische wetenschappen, eveneens aan de Universiteit Gent.

 

Sinds 2017 is Lore ingeschreven en werkzaam als advocaat aan de balie van Gent.

 

In 2021 vervoegde zij het kantoor Everest Gent waar zij werkzaam is binnen het ruime ondernemingsrecht en contracten, in het bijzonder in het vennootschapsrecht.

Junior Associate

Jochen Vermeir

Jochen Vermeir studeerde in 2018 af als master in de rechten aan de Universiteit Gent. Voordien behaalde hij een master in de criminologische wetenschappen aan dezelfde universiteit.

 

Hij is sinds 2018 ingeschreven als advocaat aan de balie van Gent en vervoegde in datzelfde jaar het kantoor Everest te Gent.

 

Jochen Vermeir is werkzaam binnen het vennootschapsrecht en heeft tevens een brede ervaring opgebouwd in het ruime ondernemings- en contractenrecht.

Junior Associate

Jasmien Jaques

Jasmien Jaques studeerde in 2018 met onderscheiding af als master in de rechten aan de Universiteit Gent.

 

Sinds 2018 is zij advocaat aan de Gentse balie en vervoegde zij het kantoor Everest te Gent, waar zij actief is in het departement (anti)fraude en ondernemings- strafrecht.

Zij legt zich onder meer toe op dossiers gerelateerd aan fraude, witwassen en soortgelijke misdrijven.

Zij heeft dan ook een bijzondere interesse in het financieel en economisch (straf)recht.

Daarnaast heeft Jasmien tevens ervaring in vennootschapsrecht en ondernemingsrecht.

Junior Associate

Maureen Martins

Maureen heeft een Europees drietalig (Frans, Engels, Spaans) diploma van licentiaat in de rechten van de Université Catholique de Lille (Campus van Parijs), een LL.M in internationaal handelsrecht van de Universiteit van Westminster in Londen met distinction en een professionele master 2 in arbitrage en internationaal handelsrecht van de Universiteit van Parijs 1 Panthéon-Sorbonne.

 

Na verschillende stages, behaalde Maureen een master in Belgisch recht aan de Université Libre de Bruxelles cum laude alvorens in 2019 toe te treden tot de balie van Brussel.

 

Maureen is gespecialiseerd in het nationaal en internationaal handelsrecht en arbitrage.

 

Ze heeft ook een universitair diploma als jurist-vertaler in het Spaans.

Junior Associate

Myriem El-Kaddouri

Myriem El-Kaddouri studeerde in 2017 met grote onderscheiding af als master in de rechten (Universiteit Gent) en op dezelfde wijze als master in de bedrijfseconomie (Universiteit Gent).

 

In 2019 vervoegde Myriem de Gentse balie en eveneens het Gentse kantoor van Everest.

 

Zij is werkzaam binnen het ruime ondernemingsrecht, in het bijzonder in het contractenrecht, (buiten)contractueel aansprakelijkheidsrecht en het gezondheidsrecht.

Junior Associate

Kim Taveirne

Kim Taveirne studeerde in 2017 met onderscheiding af als master in de klinische psychologie aan de Universiteit Gent. Tijdens deze studies startte zij tevens een opleiding van master in de rechten, die zij in 2019 behaalde.

 

Sinds 2019 is zij advocate aan de Gentse balie en vervoegde ze het kantoor Everest te Gent.

 

Kim werkt in het departement vastgoed-, bouw- en energierecht, en spitst zich ook toe op het familie- en jeugdrecht. Zaken als echtscheidingsprocedures en onderhoudsbijdragen voor kinderen zijn haar niet vreemd. Dankzij haar psychologische achtergrond bekijkt zij de zaken niet alleen met een louter juridisch oog maar zal zij ook de psychologische aspecten, die in elk dossier voorkomen, mee in rekening nemen.

Email:kim.taveirne@everest-law.be

Tel:+32 (0)9/334.94.70

Expertises:Vastgoed-, bouw- en energierecht

Junior Associate

Kevin Dorban

Kevin Dorban is master in de rechten (UC Louvain) en behaalde in 2017 een master in fiscaal recht aan de Université Libre de Bruxelles (ULB, cum laude).

 

Hij is sinds juli 2020 ingeschreven aan de Franstalige Orde van Advocaten bij de balie te Brussel en ging datzelfde jaar aan de slag bij Everest Brussel.

 

Met de ervaring die hij gedurende twee jaar opbouwde als belastingadviseur, staat Kevin zijn cliënten bij op het gebied van fiscaal recht en vermogensplanning.

Email:kevin.dorban@everest-law.eu

Tel:+32 (0)2/640.44.00

Expertises:Fiscaal recht

Junior Associate

Hanne Bogaert

Hanne Bogaert studeerde in 2019 met grote onderscheiding af als master in de rechten aan de Universiteit Gent. Vervolgens koos ze voor de opleiding van master na master intellectual property & ICT law aan de KU Leuven, waar ze in 2020 met onderscheiding afstudeerde.

 

Tijdens deze laatste opleiding werkte ze reeds deeltijds bij Everest te Gent op het departement vastgoed-, bouw- en energierecht, waar zij vanaf september 2020 ook als advocate startte.

 

Hanne heeft een bijzondere interesse in het vastgoedrecht en in intellectuele-eigendomsrechten en kan daardoor inzichten bieden in beide rechtstakken.

Junior Associate

Fien Schreurs

Fien Schreurs studeerde in 2019 af als master in de rechten aan de KU Leuven. Vervolgens volgde ze een General LL.M. aan de University of Ottawa in Canada.

 

Fien is sinds 2020 ingeschreven als advocaat aan de balie van Gent en vervoegde in datzelfde jaar het kantoor Everest.

 

Zij is actief in het departement (anti)fraude en ondernemingsstrafrecht.

Fien legt zich ook toe op sportrecht.

Junior associate

Evelien Pijfers

Evelien Pijfers studeerde in 2020 met onderscheiding af als master in de rechten aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Tijdens haar masteropleiding deed zij tevens een Erasmus-uitwisseling naar de Universität Bern te Zwitserland. Na het voltooien van haar studies in de rechten ging zij in februari 2020 aan de slag als junior consultant bij Ernst & Young te Zürich, Zwitserland binnen het financial legal services team.

 

Evelien startte haar carrière in de advocatuur in september 2020 aan de balie te Antwerpen en zij werkt op het Everest-kantoor te Antwerpen.

 

Evelien is werkzaam binnen het ondernemingsrecht, handels- en vennootschapsrecht, contractenrecht en het familiaal vermogensrecht.

 

Junior Associate

Charlotte Laroy

Charlotte Laroy studeerde in 2020 af als master in de rechten aan de Universiteit Gent.

 

Sinds 2020 is zij ingeschreven als advocaat aan de Gentse balie en werkt zij op het kantoor van Everest te Gent.

 

Zij specialiseert zich in het insolventierecht, het ondernemingsrecht en contracten en het bank- en financieel recht.

Junior Associate

Maurice Lamberts

Maurice Lamberts behaalde zijn diploma van master in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB 2018) en vervolledigde achtereenvolgens een master na master in het notariaat aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL 2019) en een master na master in de fiscaliteit aan dezelfde onderwijsinstelling (KUL 2020).

 

Hij is sinds september 2020 aangesloten bij de Nederlandstalige Orde van de balie van Brussel.

 

Bij Everest Brussel staat Maurice zijn cliënten bij op het gebied van fiscaal recht, familiaal vermogensrecht en successieplanning.

Email:maurice.lamberts@everest-law.eu

Tel:+32 (0)2/640.44.00

Expertises:Fiscaal recht

Junior associate

Lilith Khalatyan

Lilith Khalatyan behaalde een master in de rechten aan de Université Libre de Bruxelles (2017, cum laude) en een master in ondernemings- en mededingingsrecht aan de Katholieke Universiteit van Lille, in samenwerking met de Widener University – Delaware Law School, waar zij een programma in vennootschapsrecht voltooide (2020, cum laude).

Lilith is ingeschreven aan de Franstalige balie te Brussel sinds oktober 2020 en vervoegde Everest te Brussel in februari 2021. Zij is actief in het handelsrecht.

Junior associate

Harold Ferreira

Harold Ferreira behaalde in 2020 zijn master in de rechten met onderscheiding aan de Université Libre de Bruxelles. Tijdens zijn rechtenstudie heeft hij ook een Erasmus-uitwisseling gedaan aan de Universidad Carlos III in Madrid. Na zijn masterdiploma begon hij een stage bij een Brussels advocatenkantoor.

 

Harold begon zijn loopbaan als advocaat in februari 2021 aan de balie van Brussel en werkt bij Everest in Antwerpen.

 

Harold beoefent ondernemingsrecht-, handels- en vennootschapsrecht en contractenrecht.

Junior Associate

Pieter Berghman

Pieter Berghman studeerde in 2019 met onderscheiding af als master in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel. Hier ontwikkelde hij een grote interesse voor het fiscaal recht. Vervolgens ging hij aan de slag bij FOD Financiën, waar hij zich toelegde op de internationale uitwisseling van fiscale gegevens.

 

Begin 2021 maakte Pieter de overstap naar de advocatuur. Hij is sindsdien ingeschreven aan de balie van Gent en vervoegde het departement fiscaal recht van Everest te Gent.

Email:pieter.berghman@everest-law.be

Tel:+32 (0)9/334.94.70

Expertise:Fiscaal recht