Fiscaal recht

Ons kantoor heeft een ruime ervaring in fiscale zaken.

 

 

Deze ervaring omhelst zowel adviesverlening als fiscale geschillenbeslechting, op gebied van:

 

 • Bezwaarschriften;
 • Fiscale procedures voor de rulingcommissie;
 • Hoven en rechtbanken;
 • De Raad van State en het Grondwettelijk Hof.

 

Wij helpen klanten bij geschillen op gebied van:

 

 • Personen- en vennootschapsbelasting;
 • Registratie- en successierechten;
 • Douane en accijnzen;
 • Diverse rechten en taksen;
 • Gewestelijke belastingen;
 • Provinciale en gemeentebelastingen;
 • Fiscale geschillen;
 • Fiscaal strafrecht.

 

Meer weten over ons uitgebreid dienstenaanbod?  Klik hieronder:

 

Ons team

Partner

Stéphane Bertouille

Partner

Jean-François Richard

Partner

Alexander Delafonteyne

Partner

Méhdi Zagheden

Partner

Peter Van Eysendeyk

Partner

Rafaël Alvarez Campa

Partner

Jonas Helaut

Partner

Stéphane Bertouille

Stéphane Bertouille werd licentiaat in de rechten en economie aan de Universiteit van Leuven en behaalde een master in vennootschapsrecht aan de Universiteit van New York (LL.M. University New York).

 

In 1990 richtte hij zijn eigen advocatenkantoor op, Bertouille & Partners, dat in 2005 fuseerde met Lawfort. In 2007 stapte hij over naar MB&P, dat in 2008 de naam Everest kreeg.

 

Stéphane staat zijn nationaal en internationaal cliënteel bij in voornamelijk vennootschapsrecht en fiscaal recht, en dit vanuit het Brusselse kantoor.

Partner

Jean-François Richard

Jean-François Richard studeerde af als licentiaat in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel (1990) en specialiseerde zich in fiscaal recht. Nadat hij zijn professionele loopbaan startte bij bedrijfsrevisoren, werd hij in 1993 advocaat aan de balie van Brussel en in 2018 sloot hij zich aan bij Everest Brussel.

 

Jean-François is gespecialiseerd in fiscaal recht op nationaal en internationaal niveau, zowel raadgevend als in geschillen, zowel in het stadium van onderhandelingen met de administratie als voor de hoven en rechtbanken. Naast de bedrijven (van KMO tot beursgenoteerde bedrijven), geeft Jean-François raad aan en verdedigt hij families, bedrijfsleiders en beleggers, in België en in het buitenland. Hij beschikt over een specifieke expertise op het gebied van onroerende goederen, grensoverschrijdende situaties en overbrenging van de woonplaats. Zijn kennis strekt zich ook uit naar het vennootschapsrecht en VZW’s, met inbegrip van overeenkomsten en geschillen tussen aandeelhouders. Hij behandelt eveneens uiteenlopende complexe geschillen. Zijn prioriteit is het verzekeren van een persoonlijke en gerichte aanpak naar concrete oplossingen toe.

 

Hij is auteur van verschillende publicaties en talrijke interventies over uiteenlopende onderwerpen.

Email:jf.richard@everest-law.eu

Tel:+32 (0)2/640.44.00

Expertises:Fiscaal recht; Vennootschapsrecht

Partner

Alexander Delafonteyne

Alexander Delafonteyne studeerde in 2004 af als licentiaat in de rechten (VUB) en volgde nadien de opleiding master in het fiscaal recht (VUB, 2005).

 

Hij is sinds 2005 advocaat aan de balie van Brugge en is als vennoot actief bij Everest Gent en Brugge.

 

Alexander legt zich toe op fiscaal recht, zowel op vlak van adviesverlening als wat betreft fiscale geschillenbeslechting.

Email:alexander.delafonteyne@everest-law.be

Tel:+32 (0)9/334.94.70

Expertises:Fiscaal recht

Partner

Méhdi Zagheden

Méhdi Zagheden studeerde met grote onderscheiding af als licentiaat in de rechten (2008) en behaalde tevens een aanvullend diploma master na master fiscaal recht aan de Vrije Universiteit Brussel (2009). Daarna volgde hij nog tal van aanvullende opleidingen op het vlak van BTW, douane & accijnzen en vermogensplanning.

 

Méhdi is gespecialiseerd in ondernemingsfiscaliteit en vermogensplanning en is vennoot in het Gentse kantoor van Everest. Zijn cliënteel bestaat uit ondernemers, cijferberoepers en openbare besturen die hij zowel op het vlak van adviesverlening, onderhandelingen als op het vlak van geschillenregeling bijstand verleent.

 

Gelet op de techniciteit en de evolutie van het fiscaal recht vindt Méhdi het belangrijk om academisch actief te blijven. In dat opzicht is hij als docent verbonden aan de Fiscale Hogeschool (FHS) en de Brugge Business School (Vives) waar hij de vakken fiscale procedure, lokale en regionale belastingen, alsook douane & accijnzen onderwijst. Daarnaast is hij als assistent verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel. Méhdi Zagheden publiceert regelmatig over actuele thema’s in diverse fiscale tijdschriften en treedt vaak op als spreker op seminaries en opleidingen voor cijferberoepers.

Email:mehdi.zagheden@everest-law.be

Tel:+32 (0)9/334.94.70

Expertises:Fiscaal recht

Partner

Peter Van Eysendeyk

Peter Van Eysendeyk studeerde in 1998 af als licentiaat in de rechten aan de KU Leuven en is sedertdien actief als advocaat bij de balie te Antwerpen. Tijdens zijn stage aan de balie behaalde hij in 2001 het diploma van gegradueerde in de fiscale wetenschappen aan de Fiscale Hogeschool.

 

Peter is binnen het Antwerpse kantoor van Everest actief in het departement fiscaal recht. Hij legt zich toe op zowel adviesverlening als fiscale geschillenbeslechting.

Daarnaast behandelt hij ook vennootschaps- en handelsrechtelijke zaken

Partner

Rafaël Alvarez Campa

Rafaël Alvarez Campa is licentiaat in de rechten (KUL, onderscheiding) en heeft een aanvullende masteropleiding in fiscaliteit behaald aan de Ecole Supérieure des Sciences Fiscales (ICHEC, onderscheiding).

 

In februari 2019 trad hij toe als vennoot tot het kantoor Everest Brussel, waar hij hoofdzakelijk fiscaal recht praktiseert. Hij heeft zich meer in het bijzonder gespecialiseerd in kwesties die verband houden met Spaanse fiscaliteit en met vermogensplanning in België en Spanje. In dit verband wordt hij regelmatig aangesproken om ingezetenen van België die zich in Spanje wensen te vestigen of er een onroerend goed wensen te verwerven, bij te staan.

 

Hij is lid van de juridische Commissie van de Spaanse Kamer van Koophandel in België en Luxemburg.

Hij is tevens belast met de opleiding in de ‘Ateliers des Fucam’ (UMONS) waar hij mee verantwoordelijk is voor de universitaire getuigschriften op gebied van fiscaliteit en vermogensplanning.

Rafaël is tevens auteur van tal van teksten over fiscaliteit, alsook van fiscale columns in La Libre.

Partner

Jonas Helaut

Jonas Helaut studeerde in 2004 af als licentiaat in de rechten en in 2011 als master fiscaal recht aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is sinds 2005 actief als advocaat en is vennoot bij het Brusselse kantoor van Everest.

 

Jonas Helaut is gespecialiseerd in (internationaal) belastingrecht, vermogensplanning, vennootschapsrecht, bedrijfsovernames en insolventierecht en dit zowel op vlak van adviesverlening als op vlak van geschillenbeslechting.

Hij is tevens lid van BATL (Belgian Association of Tax Lawyers) en BCFA (Belgian Corporate Finance Association).

 

Jonas Helaut is auteur van talrijke vaktechnische artikels en publicaties en een gewaardeerd spreker op seminaries.

Junior Associate

Kevin Dorban

Junior Associate

Maurice Lamberts

Junior Associate

Pieter Berghman

Melih Sögüt
Junior associate

Melih Sögüt

Junior associate

Floor Dhondt

Junior Associate

Kevin Dorban

Kevin Dorban is master in de rechten (UC Louvain) en behaalde in 2017 een master in fiscaal recht aan de Université Libre de Bruxelles (ULB, cum laude).

 

Hij is sinds juli 2020 ingeschreven aan de Franstalige Orde van Advocaten bij de balie te Brussel en ging datzelfde jaar aan de slag bij Everest Brussel.

 

Met de ervaring die hij gedurende twee jaar opbouwde als belastingadviseur, staat Kevin zijn cliënten bij op het gebied van fiscaal recht en vermogensplanning.

Email:kevin.dorban@everest-law.eu

Tel:+32 (0)2/640.44.00

Expertises:Fiscaal recht

Junior Associate

Maurice Lamberts

Maurice Lamberts behaalde zijn diploma van master in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB 2018) en vervolledigde achtereenvolgens een master na master in het notariaat aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL 2019) en een master na master in de fiscaliteit aan dezelfde onderwijsinstelling (KUL 2020).

 

Hij is sinds september 2020 aangesloten bij de Nederlandstalige Orde van de balie van Brussel.

 

Bij Everest Brussel staat Maurice zijn cliënten bij op het gebied van fiscaal recht, familiaal vermogensrecht en successieplanning.

Email:maurice.lamberts@everest-law.eu

Tel:+32 (0)2/640.44.00

Expertises:Fiscaal recht

Junior Associate

Pieter Berghman

Pieter Berghman studeerde in 2019 met onderscheiding af als master in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel. Hier ontwikkelde hij een grote interesse voor het fiscaal recht. Vervolgens ging hij aan de slag bij FOD Financiën, waar hij zich toelegde op de internationale uitwisseling van fiscale gegevens.

 

Begin 2021 maakte Pieter de overstap naar de advocatuur. Hij is sindsdien ingeschreven aan de balie van Gent en vervoegde het departement fiscaal recht van Everest te Gent.

Email:pieter.berghman@everest-law.be

Tel:+32 (0)9/334.94.70

Expertise:Fiscaal recht

Melih Sögüt

Junior associate

Melih Sögüt

Melih Sögüt behaalde een master in de rechten aan de Katholieke Universiteit van Leuven (2019), met specialisatie in het fiscaal – en economisch recht. Hij volgde nadien een management traineeship programma in de distributiesector.

 

Melih Sögüt is ingeschreven aan de Nederlandstalige balie te Brussel sinds oktober 2020 en vervoegde Everest in Brussel in september 2021. Hij is actief in het fiscaal – en vennootschapsrecht.

Email:melih.sogut@everest-law.eu

Tel:+32 (0)2/640.44.00

Expertises:Fiscaal recht; Vennootschapsrecht

Junior associate

Floor Dhondt

Floor Dhondt behaalde in 2021 haar diploma van master in de rechten aan de Universiteit Gent.

 

Sindsdien is zij ingeschreven als advocaat aan de Gentse balie en vervoegde zij het kantoor Everest te Gent. Floor is er actief in het departement (anti)fraude en ondernemingsstrafrecht, en heeft daarbinnen een bijzondere interesse in het fiscaal recht.

Contacteer ons

Hebt u interesse in onze dienstverlening rond fiscaal recht? Contacteer onze specialisten vrijblijvend via ons contactformulier of telefonisch op 02/640.44.00 (kantoor Brussel) of 09/334.94.70 (kantoor Gent).