Insolventierecht

‘Ondernemen is risico nemen.’

 

U kent het adagium. En met reden. Het is het risico welke leidt tot succes of falen. Maar indien het risico op falen te hard wordt afgestraft, wordt daarmee impliciet ook de kans op succes getemperd. Graag staan wij u ook bij in de moeilijke tijden.

 

Doorheen de jaren hebben wij een ruime ervaring met brede specialisatie opgebouwd op vlak van:

 

  • Begeleiding en bijstand van ondernemingen in moeilijkheden: van het preventief handelen en het zoeken van oplossingen op maat, dit in nauw overleg met klant en de economisch beroepsbeoefenaar tot corporate bijstand en het organiseren van seminaries;
  • Juridische, procedurele en strategische begeleiding van een aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie (de diverse types): minnelijk akkoord, collectief akkoord en overdracht onder gerechtelijk gezag;
  • Juridische en procedurele begeleiding en bijstand bij andere insolventieprocedures zoals vereffeningen en faillissementen voor de ondernemer in moeilijkheden (aanvraag faillissement of vereffening al dan niet deficitair, aanvragen kwijtschelding van restschulden, opvolging faillissement, bestuurdersaansprakelijkheid…);
  • Juridische en procedurele begeleiding van schuldeisers van een ondernemer in moeilijkheden;
  • Juridische en procedurele bijstand aan bestuurders gezien deze indachtig dienen te zijn dat er risico’s op aansprakelijkheid zijn bij een eventueel faillissement (bijv. als zij niet tijdig reageren of nog verbintenissen zouden aangegaan zijn die de vennootschap, gezien de omstandigheden, niet meer kon dragen): van het verlenen van adviezen aan een voorzichtig bestuurder zodat deze weet hoe te handelen om aansprakelijkheden te vermijden tot bijstand in rechte in geval van een procedure.

 

Naast een doorgedreven kennis van het insolventierecht beschikken onze advocaten tevens over een bijzondere expertise in het vennootschapsrecht, bankrecht, ondernemingsrecht en beslag- & executierecht en het is precies deze specifieke combinatie aan kennis die een doordachte oplossing op maat van uw onderneming mogelijk maakt.

Ons team

Partner

Bert Bekaert

Partner

Alexandre Roy

Partner

Christophe Bourtembourg

Partner

Bert Bekaert

Bert Bekaert is met onderscheiding afgestudeerd in 2003 als licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Leuven. Hij verdiepte zich hierna in economische studies aan de Université Catholique Louvain-la-Neuve en volgde stage aan de Verenigde Naties te New York. In 2011 behaalde hij een master in vennootschapsrecht aan de HUB.

 

Bert is vennoot in het Gentse kantoor van Everest en kan buigen op een jarenlange ervaring in handelsrecht, insolventierecht en boekhoudrecht. Hij heeft reeds vele ondernemingen geadviseerd in faillissementsprocedures en met succes begeleid in procedures van gerechtelijke reorganisatie (GRP en voorheen ‘WCO’). Bert geeft bovendien seminaries over de toepassing van de GRP (voorheen ‘WCO’) en publiceert hier ook over.

 

Bert werd ook opgenomen op de lijst van curatoren van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdelingen Gent en Oudenaarde. Hij doceert over vennootschapsrecht, ondernemingen in moeilijkheden en bestuurdersaansprakelijkheid. Voorts heeft hij een ruime ervaring in het bankrecht (bijstand bankagentschappen en kredietnemers). Door zijn rijke ervaring in specifieke materies wordt Bert samen met zijn medewerkers, vaak geconsulteerd door economische beroepsbeoefenaars, zoals boekhouders en accountants.

Partner

Alexandre Roy

Alexandre Roy is houder van een licentiaatsdiploma in de rechten van de Katholieke Universiteit van Leuven (2001) en een master in finance van de Vlerick School (2003).

 

Na een vijf jaar durende werkervaring in de bank- en financiële sector, vervoegde Alexandre in 2008 de Brusselse balie.

 

Hij is vennoot in het Brusselse kantoor van Everest en legt zich vooral toe op vennootschapsrecht, insolventierecht, bank- en financieel recht.

Partner

Christophe Bourtembourg

Christophe Bourtembourg behaalde in 2012 de titel van licentiaat in de rechten (Université Catholique de Louvain) met grote onderscheiding (masterproef “Beloften van contract: reflectie over de doelmatigheid van een uniform juridisch regime. Overzicht van Europees recht en rechtsvergelijking.”).

Christophe is ook magna cum laude afgestudeerd aan het Institut d’Etudes Européennes van de Université Libre de Bruxelles (2013) met een aanvullende master in Europees recht en is sinds 2014 lid van de balie te Brussel.

 

Hij vervoegde Everest Brussel in 2018 en beoefent voornamelijk insolventierecht, vennootschapsrecht, handelsrecht en verbintenissenrecht. Zijn werktaal is het Frans, maar ook in het Engels en het Nederlands staat hij zijn cliënten bij.

 

Christophe Bourtembourg wordt eveneens regelmatig aangesteld als curator bij de Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel.

Managing associate

Veronique Neve

Senior associate

Alexander De Buck

Associate

Laurent De Clercq

Associate

Christian Buysse

Associate

Lore Huyghe

Managing associate

Veronique Neve

Veronique Neve studeerde in 2006 met onderscheiding af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Gent. Tijdens haar studies legde zij zich toe op het handels- en economisch recht. Sinds 2006 is zij ingeschreven als advocaat aan de Gentse balie.

 

Begin 2018 vervoegde zij het kantoor Everest Gent, waar zij werkzaam is binnen het domein vennootschaps- en insolventierecht. Veronique verleent zowel adviezen als bijstand en/of vertegenwoordiging van cliënten in het kader van minnelijke onderhandelingen en gerechtelijke procedures.

Zij heeft tevens een brede ervaring opgebouwd in het algemeen verbintenissen- en contractenrecht en het ruime ondernemingsrecht. Zij vertoont ook een bijzondere interesse in het insolventierecht.

 

Daarnaast is zij bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken en volgde zij de opleiding tot curator.

Senior associate

Alexander De Buck

Alexander De Buck behaalde zijn master in de rechten aan de Universiteit van Gent in 2008. Vervolgens behaalde hij in 2010 een master na master in het fiscaal recht aan dezelfde universiteit en vervoegde hij de Gentse balie.

 

Sinds 2011 is Alexander actief bij het Gentse kantoor van Everest. Hij is werkzaam binnen het praktijkdomein ondernemingen in moeilijkheden, een domein waar zijn fiscaalrechtelijke achtergrond en algemene interesse in het begeleiden van ondernemingen een meerwaarde vormen. Tevens heeft hij een ruime ervaring opgebouwd in het insolventierecht, het ondernemingsrecht (inclusief beslag & executierecht) en het bank- en financieel recht.

Associate

Laurent De Clercq

Laurent De Clercq behaalde zijn master EU-studies in 2012 alvorens in 2016 af te studeren als master in de rechten. Datzelfde jaar sloot hij zich aan bij Everest waar hij zich heeft toegelegd op het handels- en insolventierecht.

 

Binnen het departement ondernemingen in moeilijkheden, legt Laurent De Clercq zich toe op procedures en geschillenbeslechting en op verschillende aspecten van het ondernemingsrecht met een uitgesproken expertise in het privaat bank- en kredietrecht, handelsgeschillen, beslag- en executierecht en insolventierecht.

Associate

Christian Buysse

Christian Buysse behaalde in 2015 zijn master in de rechten aan de Universiteit Gent. Aansluitend behaalde hij in 2016 een master in het vennootschapsrecht aan de KU Leuven.

 

In 2016 startte hij zijn carrière als advocaat aan de Nederlandstalige balie van Brussel. In 2017 maakte hij de overstap naar de Gentse balie en werkt hij op het Gentse kantoor van Everest.

 

Christian legt zich toe op M&A, vennootschapsrecht, ondernemingsgerelateerde overeenkomsten en adviseert ondernemingen bij het construeren van vennootschaps- en financieringsstructuren. Hij behandelt aandeelhouders- conflicten en bestuursaansprakelijkheden. Aanvullend heeft hij praktijkervaring opgebouwd in het begeleiden van ondernemingen in moeilijkheden.

Associate

Lore Huyghe

Lore Huyghe studeerde in 2017 af met onderscheiding als master in de rechten aan de Universiteit Gent. Voordien behaalde zij een master in de criminologische wetenschappen, eveneens aan de Universiteit Gent.

 

Sinds 2017 is Lore ingeschreven en werkzaam als advocaat aan de balie van Gent.

 

In 2021 vervoegde zij het kantoor Everest Gent waar zij werkzaam is binnen het ruime ondernemingsrecht en contracten, in het bijzonder in het vennootschapsrecht.

Contacteer ons

Hebt u interesse in onze dienstverlening rond insolventierecht? Contacteer onze specialisten vrijblijvend via ons contactformulier of telefonisch op 02/640.44.00 (kantoor Brussel) of 09/334.94.70 (kantoor Gent) of 03/376.02.00 (kantoor Antwerpen).