Publiek en administratief recht

Doorheen de jaren hebben wij een ruime ervaring en specialisatie opgebouwd op vlak van:

 

Overheidscontracten

 

 • Bijstand van ondernemingen en aanbestedende overheden in het kader van overheidsopdrachten, concessies en PPS
 • Het begeleiden van aanbestedende overheden bij de redactie van opdrachtdocumenten, de analyse van aanvragen tot deelneming en offertes, ondersteuning bij onderhandelingen, het opstellen van selectie- en gunningsbeslissingen
 • Het begeleiden van ondernemingen in de gunningsfase van een opdracht bij de redactie van hun aanvragen tot deelneming en offerte, het opzetten van tijdelijke maatschappen, contacten met aanbestedende overheden
 • Advisering van overheden en ondernemingen bij de uitvoering van overheidsopdrachten
 • Vertegenwoordiging voor de Raad van State en voor de hoven en rechtbanken in het kader van geschillen met betrekking tot de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten

 

Publiek en administratief recht

 

 • Overheidspersoneel: Advisering en behandeling van geschillen voor overheden en overheidspersoneel in de ruime zin (lokaal, gewestelijk en federaal, politie, magistraten, gerechtsdeurwaarders, notarissen,…) met betrekking tot benoeming en bevordering, evaluatie, tucht- en ordemaatregelen, mobiliteit, wedde, einde loopbaan
 • Gereguleerde sectoren: Bijstand aan ondernemingen in het kader van toezicht op hun activiteiten en hun erkenningen in de sectoren van voeding, bouw, geneesmiddelen, bewaking, …
 • Lokale besturen: Ondersteuning van gemeenten, OCMW’s, dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen, autonome gemeentebedrijven, …, met betrekking tot de werking en organisatie, het personeel, de administratieve politie, …
 • Grondwettelijk recht: Advisering en behandeling van geschillen voor overheden en private cliënten (ondernemingen, belangengroepen) voor het Grondwettelijk Hof via schorsings- en/of vernietigingsberoepen of prejudiciële vraagstelling
 • Gereguleerde beroepen: advisering en behandeling van geschillen met betrekking tot het statuut en de beroepsuitoefening van notaris, gerechtsdeurwaarder, architect, vastgoedmakelaar, verzekeringsmakelaar, landmeter-expert, accountant, …
 • Andere takken van het administratief recht zoals administratieve sancties, subsidies, afvalstoffendecreetgeving, overheidsaansprakelijkheid…

 

U kan bij ons terecht als overheid, onderneming of particulier.

Ons team

Partner

Anthony Poppe

Junior Associate

Maarten Princen

Partner

Anthony Poppe

Anthony Poppe is partner bij Everest advocaten en is ingeschreven aan de balies van Gent en Brussel.

 

Hij is gespecialiseerd in publiek en administratief recht in het algemeen en in overheidscontracten, gezondheidsrecht, overheidspersoneel en gereguleerde beroepen in het bijzonder. Hij staat zijn cliënten uit de private en publieke sector bij in het beantwoorden van hun juridische vragen in deze materies, zowel in adviesverlening als in gerechtelijke procedures voor de hoven en rechtbanken, de Raad van State en het Grondwettelijk Hof.

 

Als spreker en trainer neemt hij regelmatig deel aan studiedagen over verschillende vragen in zijn specialisatiegebieden en schrijft hij ook over onderwerpen in zijn voorkeursdomeinen. Zo is hij lesgever voor ESCALA (Syntra groep; overheidsopdrachten en tuchtrecht politie en lokale besturen).

 

Hij is medewerker van het tijdschrift Administration Publique waar hij de Nederlandstalige rechtspraak van de Raad van State in overheidscontracten opvolgt.

Junior Associate

Maarten Princen

Maarten Princen studeerde in 2022 cum laude af als master in de rechten aan de Universiteit Gent. Tijdens deze studie studeerde hij ook een half jaar aan de Universiteit van Bologna in Italië. Vervolgens volgde hij een master Europees recht aan de Université Libre de Bruxelles, die hij in 2023 magna cum laude beëindigde.

 

In september 2023 startte Maarten zijn carrière als advocaat bij Everest Law Gent. Hij is actief in de departementen publiek recht en sportrecht.

Contacteer ons

Hebt u interesse in onze dienstverlening rond publiek of administratief recht? Contacteer onze specialisten vrijblijvend via ons contactformulier of telefonisch op 09/334.94.70.