Gezondheidsrecht

Doorheen de jaren hebben wij een ruime ervaring en specialisatie opgebouwd op vlak van gezondheidsrecht onder meer in de volgende domeinen:

 

Ziekenhuizen en andere zorginstellingen

 

 • programmatie en erkenning van ziekenhuizen, ziekenhuisfuncties, medische diensten, zorgprogramma’s
 • financiering van ziekenhuizen
 • programmatie, erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen
 • privacy en gegevensverwerking
 • overheidsopdrachten in de gezondheidszorg

 

Gezondheidszorgbeoefenaars

 

 • het statuut en de beroepsuitoefening van gezondheidszorgberoepen en paramedische beroepen
 • tuchtprocedures
 • intrekking van het visum
 • tussenkomst van en controle door het RIZIV
 • medische aansprakelijkheid
 • overeenkomsten en samenwerkingsverbanden tussen zorgverleners onderling of met zorginstellingen
 • reclame

 

Patiënten

 

 • de wet patiëntenrechten
 • medische aansprakelijkheid
 • euthanasie, abortus, enz.

 

Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen

 

 • registratie, distributie en afleveren aan het publiek van geneesmiddelen
 • prijszetting
 • in de handel brengen, distributie en ingebruikneming van medische hulpmiddelen

 

U kan bij ons terecht als overheid, zorginstelling, onderneming, gezondheidszorgbeoefenaar of patiënt.

 

Ons team

Partner

Anthony Poppe

Junior Associate

Maarten Princen

Partner

Anthony Poppe

Anthony Poppe is partner bij Everest advocaten en is ingeschreven aan de balies van Gent en Brussel.

 

Hij is gespecialiseerd in publiek en administratief recht in het algemeen en in overheidscontracten, gezondheidsrecht, overheidspersoneel en gereguleerde beroepen in het bijzonder. Hij staat zijn cliënten uit de private en publieke sector bij in het beantwoorden van hun juridische vragen in deze materies, zowel in adviesverlening als in gerechtelijke procedures voor de hoven en rechtbanken, de Raad van State en het Grondwettelijk Hof.

 

Als spreker en trainer neemt hij regelmatig deel aan studiedagen over verschillende vragen in zijn specialisatiegebieden en schrijft hij ook over onderwerpen in zijn voorkeursdomeinen. Zo is hij lesgever voor ESCALA (Syntra groep; overheidsopdrachten en tuchtrecht politie en lokale besturen).

 

Hij is medewerker van het tijdschrift Administration Publique waar hij de Nederlandstalige rechtspraak van de Raad van State in overheidscontracten opvolgt.

Junior Associate

Maarten Princen

Maarten Princen studeerde in 2022 cum laude af als master in de rechten aan de Universiteit Gent. Tijdens deze studie studeerde hij ook een half jaar aan de Universiteit van Bologna in Italië. Vervolgens volgde hij een master Europees recht aan de Université Libre de Bruxelles, die hij in 2023 magna cum laude beëindigde.

 

In september 2023 startte Maarten zijn carrière als advocaat bij Everest Law Gent. Hij is actief in de departementen publiek recht en sportrecht.

Contacteer ons

Hebt u interesse in onze dienstverlening rond gezondheidsrecht? Contacteer onze specialisten vrijblijvend via ons contactformulier of telefonisch op 09/334.94.70.