Sportrecht

Ons kantoor richt zich middels haar sportdepartement op het sportrecht en op alle actoren die rechtstreeks of onrechtstreeks met de sportwereld verbonden zijn.

 

Wij leveren onder meer juridische bijstand aan sporters, sportclubs, sportfederaties, sportmakelaars, sponsors, organisatoren en trainers. Ons kantoor begeleidt haar cliënten onder meer in de volgende domeinen:

 

  • Sportrecht sensu stricto (interne sportreglementen, interne betwistingen, …)
  • Verbintenissenrecht (contracten, transfers, sponsorovereenkomsten, …)
  • Vennootschapsrecht (VZW’s, rechtspersonen, statuten, benoeming / ontslag bestuurders, …)
  • Aansprakelijkheidsrecht
  • Tuchtrechtelijk (BAS, …)
  • Sociaal recht (sociale zekerheid, arbeidscontracten, …)
  • Doping (Vlaams Doping Tribunaal, Disciplinaire Commissie, TAS, …)
  • Arbitrage
  • Intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, merken en modellen, uitzendrechten, portretrechten, …)
  • Strafrecht (fraude, omkoping, slagen en verwondingen, drugwet, …)
  • M&A (fusies en overnames van sportclubs)
  • Fiscaal recht (fiscaal statuut sporters, bedrijfsvoorheffing sportclubs, …)
  • Vastgoed (vergunningen, bouw van accommodaties en infrastructuur, …)
  • Voetbalwet (stadionverboden, …)

Het sportdepartement binnen ons kantoor onderscheidt zich van andere kantoren die sportrecht aanbieden, doordat het is ingebed binnen een op ondernemingen gericht advocatenkantoor waardoor er multidisciplinair en crossdepartementaal diensten kunnen worden verleend in alle mogelijke rechtstakken.

 

 

Meer weten over ons uitgebreid dienstenaanbod?  Klik hieronder:

 

Ons team

Partner

Mathieu Baert

Associate

Fien Schreurs

Junior associate

Lore Vanden Berghe

Junior Associate

Maarten Princen

Partner

Mathieu Baert

Mathieu Baert studeerde in 2015 met onderscheiding af als master in de rechten aan de Universiteit van Gent. Hij behaalde voorafgaand in 2012 een master in de criminologie. Hij behaalde nadien in 2017 een master in business economics aan de University of Latvia en de Universiteit van Gent. Hij ging aan de slag bij Everest in 2015.

 

Naast zijn brede ervaring in het ondernemingsstrafrecht, het ondernemingsrecht en het strafrecht in het algemeen binnen het departement (anti)fraude en ondernemingsstrafrecht, trekt Mathieu tevens het departement sportrecht binnen Everest.

 

Mathieu werd op 1 juni 2020 aangesteld als academic consultant crime & sport aan de Universiteit van Gent. Daarnaast werkt hij mee aan diverse publicaties inzake sportrecht en zetelt hij als tuchtrechter binnen de Disciplinaire Commissie van Judo Vlaanderen.

Associate

Fien Schreurs

Fien Schreurs studeerde in 2019 af als master in de rechten aan de KU Leuven. Vervolgens volgde ze een General LL.M. aan de University of Ottawa in Canada.

 

Fien is sinds 2020 ingeschreven als advocaat aan de balie van Gent en vervoegde in datzelfde jaar het kantoor Everest.

 

Zij is actief in het departement (anti)fraude en ondernemingsstrafrecht.

Fien legt zich ook toe op sportrecht.

Junior associate

Lore Vanden Berghe

Lore Vanden Berghe behaalde in 2022 haar diploma van master in de rechten cum laude aan de Universiteit Gent.

Sindsdien is zij ingeschreven als advocaat aan de Gentse balie en vervoegde zij het kantoor Everest te Gent.

Lore is er actief binnen het departement (anti)fraude en ondernemingsstrafrecht maar legt zich voornamelijk toe op sportrecht.

Junior Associate

Maarten Princen

Maarten Princen studeerde in 2022 cum laude af als master in de rechten aan de Universiteit Gent. Tijdens deze studie studeerde hij ook een half jaar aan de Universiteit van Bologna in Italië. Vervolgens volgde hij een master Europees recht aan de Université Libre de Bruxelles, die hij in 2023 magna cum laude beëindigde.

 

In september 2023 startte Maarten zijn carrière als advocaat bij Everest Law Gent. Hij is actief in de departementen publiek recht en sportrecht.

Contacteer ons

Hebt u interesse in onze dienstverlening rond sportrecht? Contacteer onze specialisten vrijblijvend via ons contactformulier of telefonisch op 09/334.94.70.