Sociaal recht

Het departement sociaal recht heeft een ruime ervaring en doorgedreven specialisatie in de domeinen van het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Zonder exhaustief te zijn, kan hierbij worden gedacht aan:

 

  • Individueel arbeidsrecht: het opmaken van arbeidscontracten en sociale adviezen, het analyseren en opstellen van arbeidsreglementen, het voorbereiden en begeleiden van aanwervingen en ontslagen, de behandeling van schorsingsproblematieken, bepalen van loon en onkosten, verkrijgen van arbeidskaarten en verblijfsvergunningen …;
  • Collectief arbeidsrecht en ondernemingsorganisatie: sociale verkiezingen, staking, collectief ontslag, onderhandeling en redactie van collectieve arbeidsovereenkomst, bepalen van de bevoegdheid van Paritaire Comités …;
  • Sociaal zekerheidsrecht: sociale zekerheid van werknemers, inzonderheid met betrekking tot werkloosheidsrechten en vestiging van sociale zekerheidsbijdragen (sociaal statuut van de prestant, terbeschikkingstelling van werknemers) …;
  • Sociaal strafrecht: welzijn op het werk, problemen met tewerkstelling van vreemdelingen, verboden terbeschikkingstelling, zwartwerk, arbeidsongevallen, cascade-aansprakelijkheden …

Wij bieden advies en bijstand aan ondernemingen, particulieren en overheidsinstellingen. Hierbij leggen wij ook de brug naar de sociale secretariaten en de administraties, parketten, boekhouders …

 

Doel is preventief en probleemoplossend optreden. Vooreerst door het voorkomen van geschillen middels goede en gebalanceerde overeenkomsten. Voorts door het onderhandelen over een constructieve oplossing. Tegelijk beschikken wij eveneens over een ruime ervaring in het voeren van procedures in het sociaal recht.

 

Daarnaast begeleiden wij ondernemingen in hun onderhandelingen met de vakorganisaties en verlenen we bijstand bij controles van de sociale inspectiediensten.

 

Tenslotte biedt Everest Advocaten een meerwaarde door de nauwe samenwerking tussen de verschillende departementen. Met betrekking tot sociaal recht kan gedacht worden aan een kruisbestuiving met de departementen vennootschapsrecht, fiscaliteit en fraudebestrijding.

Ons team

Partner

Jan De Waele

Partner

Naima Es-Samri

Partner

Frédérique Gillet

Partner

Philippe Steinfeld

Partner

Jan De Waele

Jan De Waele behaalde in 1984 het diploma van licentiaat in de rechten aan de KU Leuven en was geruime tijd vennoot bij het kantoor Storme-Leroy-Van Parys alvorens in 2010 als vennoot toe te treden tot het Gentse kantoor van Everest.

 

Jan leidt het departement sociaal recht en behandelt voornamelijk dossiers in de materies van sociaal recht (individueel arbeidsrecht, collectief arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht en sociaal strafrecht) en ondernemings- en contractenrecht. Hij begeleidt zijn cliënten bij het opstellen van contracten en adviezen. Inzake geschillen werkt hij bij voorrang toe naar de onderhandelde oplossing. Hij heeft eveneens een ruime expertise in geschillenbeslechting.

 

Voor het gerechtelijk jaar 2016-2017 hield Jan de openingsrede aan de balie van Gent, met als titel: “staking – de ondraaglijke lichtheid van het herenakkoord”.

Partner

Naima Es-Samri

Naima Es-Samri is actief als advocaat aan de balie te Brussel sinds 2000. Sedert 2018 is zij eveneens advocaat aan de balie te Antwerpen. Zij behaalde een master in de rechten aan de Katholieke Universiteit van Louvain-La-Neuve (1998) en studeerde ook aan de Facultés Universitaires Saint-Louis in Brussel en aan de Universiteit van Tilburg (Nederland).

 

Naima is mede-oprichtster en vennoot van Everest Antwerpen, waar zij haar cliënten assisteert in alle aspecten van het arbeidsrecht, zowel individueel als collectief, alsook op het gebied van sociale zekerheid.

 

Zij heeft een bijzondere expertise in de diverse aspecten van arbeidsbepalingen, arbeidsovereenkomsten, individueel ontslag, welzijn op het werk, uitzendarbeid, internationale arbeidsovereenkomsten, detachering naar het buitenland, loonbeleid en sociale inspectie. Naima Es-Samri verleent advies, voert onderhandelingen en behartigt geschillen in deze materies.

Partner

Frédérique Gillet

Frédérique Gillet behaalt een licentie in de rechten (Université Catholique de Louvain-la-Neuve, 1996) alsmede een bijzondere licentie in sociaal recht (Université Libre de Bruxelles, 1997).

Zij is lid van de Franse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel sinds mei 2001. Frédérique is advocaat gespecialiseerd in sociaal recht met meer dan 20 jaar ervaring bij internationale advocatenkantoren. Sinds september 2022 is zij partner geworden bij het kantoor Everest Brussel.

Zij adviseert in de verschillende aspecten van het sociaal recht, inclusief collectief arbeidsrecht, individueel arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht, zowel op dagelijkse basis als in strategische situatiën (bv. herstructurering, oprichting van sociale organen, sociale inspecties of gerechtelijke procedures). Frédérique bijdraagt regelmatig aan diverse publicaties op het gebied van sociaal recht.

Email:frederique.gillet@everest-law.eu

Tel:+32 (0)2/640.44.00

Expertise:Sociaal recht

Partner

Philippe Steinfeld

Philippe Steinfeld behaalde zijn diploma rechten aan de Université libre de Bruxelles in 1990 en een master in Europees recht aan het Institut d’études européennes van de Université libre de Bruxelles in 1992.

Hij werd toegelaten tot de Brusselse balie in 1990.

 

Op het Brusselse kantoor van Everest specialiseert Philippe zich voornamelijk in vennootschaps- en arbeidsrecht.

Senior associate

Lisa De Paepe

Senior associate

Lisa De Paepe

Lisa De Paepe behaalde in 2017 haar diploma van master in de rechten aan de Universiteit Gent en is sedert datzelfde jaar ingeschreven als advocaat aan de Gentse Balie.

 

In 2021 maakte zij de overstap naar het kantoor Everest te Gent en is zij actief in het departement sociaal recht. Daarnaast heeft Lisa een brede interesse in het ondernemings- en contractenrecht.

Contacteer ons

Hebt u interesse in onze dienstverlening rond sociaal recht? Contacteer onze specialisten vrijblijvend via ons contactformulier of telefonisch op 02/640.44.00 (kantoor Brussel), 09/334.94.70 (kantoor Gent) of 03/376.02.00 (kantoor Antwerpen).