Sociaal recht

Het departement sociaal recht heeft een ruime ervaring en doorgedreven specialisatie in de domeinen van het arbeidsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Zonder exhaustief te zijn, kan hierbij worden gedacht aan:

 

  • Individueel arbeidsrecht: het opmaken van arbeidscontracten en sociale adviezen, het analyseren en opstellen van arbeidsreglementen, het voorbereiden en begeleiden van aanwervingen en ontslagen, de behandeling van schorsingsproblematieken, bepalen van loon en onkosten, verkrijgen van arbeidskaarten en verblijfsvergunningen …;
  • Collectief arbeidsrecht en ondernemingsorganisatie: sociale verkiezingen, staking, collectief ontslag, onderhandeling en redactie van collectieve arbeidsovereenkomst, bepalen van de bevoegdheid van Paritaire Comités …;
  • Sociaal zekerheidsrecht: sociale zekerheid van werknemers, inzonderheid met betrekking tot werkloosheidsrechten en vestiging van sociale zekerheidsbijdragen (sociaal statuut van de prestant, terbeschikkingstelling van werknemers) …;
  • Sociaal strafrecht: welzijn op het werk, problemen met tewerkstelling van vreemdelingen, verboden terbeschikkingstelling, zwartwerk, arbeidsongevallen, cascade-aansprakelijkheden …

Wij bieden advies en bijstand aan ondernemingen, particulieren en overheidsinstellingen. Hierbij leggen wij ook de brug naar de sociale secretariaten en de administraties, parketten, boekhouders …

 

Doel is preventief en probleemoplossend optreden. Vooreerst door het voorkomen van geschillen middels goede en gebalanceerde overeenkomsten. Voorts door het onderhandelen over een constructieve oplossing. Tegelijk beschikken wij eveneens over een ruime ervaring in het voeren van procedures in het sociaal recht.

 

Daarnaast begeleiden wij ondernemingen in hun onderhandelingen met de vakorganisaties en verlenen we bijstand bij controles van de sociale inspectiediensten.

 

Tenslotte biedt Everest Advocaten een meerwaarde door de nauwe samenwerking tussen de verschillende departementen. Met betrekking tot sociaal recht kan gedacht worden aan een kruisbestuiving met de departementen vennootschapsrecht, fiscaliteit en fraudebestrijding.

Ons team

Partner

Jan De Waele

Partner

Naima Es-Samri

Partner

Jan De Waele

Jan De Waele behaalde in 1984 het diploma van licentiaat in de rechten aan de KU Leuven en was geruime tijd vennoot bij het kantoor Storme-Leroy-Van Parys alvorens in 2010 als vennoot toe te treden tot het Gentse kantoor van Everest.

 

Jan leidt het departement sociaal recht en behandelt voornamelijk dossiers in de materies van sociaal recht (individueel arbeidsrecht, collectief arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht en sociaal strafrecht) en ondernemings- en contractenrecht. Hij begeleidt zijn cliënten bij het opstellen van contracten en adviezen. Inzake geschillen werkt hij bij voorrang toe naar de onderhandelde oplossing. Hij heeft eveneens een ruime expertise in geschillenbeslechting.

 

Voor het gerechtelijk jaar 2016-2017 hield Jan de openingsrede aan de balie van Gent, met als titel: “staking – de ondraaglijke lichtheid van het herenakkoord”.

Partner

Naima Es-Samri

Naima Es-Samri is actief als advocaat aan de balie te Brussel sinds 2000. Sedert 2018 is zij eveneens advocaat aan de balie te Antwerpen. Zij behaalde een master in de rechten aan de Katholieke Universiteit van Louvain-La-Neuve (1998) en studeerde ook aan de Facultés Universitaires Saint-Louis in Brussel en aan de Universiteit van Tilburg (Nederland).

 

Naima is mede-oprichtster en vennoot van Everest Antwerpen, waar zij haar cliënten assisteert in alle aspecten van het arbeidsrecht, zowel individueel als collectief, alsook op het gebied van sociale zekerheid.

 

Zij heeft een bijzondere expertise in de diverse aspecten van arbeidsbepalingen, arbeidsovereenkomsten, individueel ontslag, welzijn op het werk, uitzendarbeid, internationale arbeidsovereenkomsten, detachering naar het buitenland, loonbeleid en sociale inspectie. Naima Es-Samri verleent advies, voert onderhandelingen en behartigt geschillen in deze materies.

Managing associate

Anne-Sophie Claeys

Associate

Ulrike Schepens

Associate

Lisa De Paepe

Managing associate

Anne-Sophie Claeys

Anne-Sophie Claeys studeerde in 2005 met onderscheiding af als licentiaat in de rechten (Katholieke Universiteit Leuven). Daarna volgde zij nog een aanvullende opleiding international relations (KUL, 2006 met onderscheiding) en een master in European and comparative law (UG, 2007, met grote onderscheiding).

Zij is advocaat aan de Gentse balie sedert 2007 en vervoegde Everest in 2010.

 

Anne-Sophie is werkzaam in het Gentse kantoor van Everest, meer in het bijzonder in het departement sociaal recht, waar zij bijstand verleent aan zowel werkgevers als werknemers, en dit zowel met advies als in geschillenbeslechting (negotiatie en procedure).

Zij concentreert zich inhoudelijk op het individueel arbeidsrecht, de organisatie van de onderneming, het sociaal strafrecht en het sociaal zekerheidsrecht.

Zij heeft tevens een brede ervaring opgebouwd in het algemeen verbintenissen- en contractenrecht.

 

In 2011 – 2012 was zij docent recht in de richtingen Vastgoedmakelaar en Vastgoedexpert (Syntra).

Associate

Ulrike Schepens

Ulrike Schepens studeerde in 2016 af met grote onderscheiding als master in de rechten aan de Universiteit Gent. In 2017 volgde zij een postgraduaatopleiding in het vennootschapsrecht, die zij eveneens afrondde met grote onderscheiding.

 

Ulrike startte haar carrière in de advocatuur in 2016 en maakte in 2018 haar overstap naar de Gentse balie, en naar het Gentse kantoor van Everest op het departement sociaal recht.

Ulrike is actief binnen het ondernemingsrecht en het sociaal recht, met een bijzondere interesse en expertise in contractenrecht en vennootschapsrecht.

 

Zij combineert haar praktijk met een academisch mandaat als praktijkassistente aan de Universiteit Gent voor het vak procesrecht.

Associate

Lisa De Paepe

Lisa De Paepe behaalde in 2017 haar diploma van master in de rechten aan de Universiteit Gent en is sedert datzelfde jaar ingeschreven als advocaat aan de Gentse Balie.

 

In 2021 maakte zij de overstap naar het kantoor Everest te Gent en is zij actief in het departement sociaal recht. Daarnaast heeft Lisa een brede interesse in het ondernemings- en contractenrecht.

Contacteer ons

Hebt u interesse in onze dienstverlening rond sociaal recht? Contacteer onze specialisten vrijblijvend via ons contactformulier of telefonisch op 02/640.44.00 (kantoor Brussel), 09/334.94.70 (kantoor Gent) of 03/376.02.00 (kantoor Antwerpen).