Ondernemingsrecht en contracten

Doorheen de jaren hebben wij een ruime ervaring opgebouwd in:

 

Contractenrecht

Opstellen algemene en bijzondere voorwaarden, offertes en overeenkomsten met betrekking tot de koop van goederen en/of diensten, aanneming (van werken), huur en commerciële samenwerkingsvormen (handelsagentuur, concessie, distributieovereenkomsten, …), exclusiviteits- en confidentialiteitsovereenkomsten. Wij hebben een doorgedreven expertise zowel in B2C- als in B2B-contracten.

 

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Zowel contractueel als buitencontractueel.

 

Marktpraktijken en consumentenrecht

Zoals onder meer marktpraktijken (afwerving van cliënteel, vergelijkende reclame, parasitaire aanhaking, herroepingstermijnen, verkoop op afstand of buiten verkoopsruimten, …) en consumentenrecht.

 

 

Wij zijn er niet enkel als een samenwerking misloopt. U kunt bij ons terecht voor bijstand bij de onderhandelingen en redactie van overeenkomsten (onder het motto: voorkomen is beter dan genezen), alsook voor adviesverlening tot geschillenbeslechting inzake (handels)overeenkomsten, zowel door minnelijke onderhandelingen, via alternatieve geschillenbeslechting en/of in litige.

 

Samen met u gaan wij op zoek naar de meest opportune oplossingen, rekening houdend met uw noden en met de in acht te nemen dwingende regelgeving.

Ons team

Partner

Jan De Waele

Partner

Frank Burssens

Partner

Johan Van Driessche

Partner

Joris Deene

Partner

Kevin Bertouille

Partner

Alain Delfosse

Partner

Lucien Kalenga

Partner

Rafaël Alvarez Campa

Partner

Jonas Helaut

Partner

Christophe Bourtembourg

Partner

Kris Wagner

Partner

Bertrand Vandevelde

Partner

Jan De Waele

Jan De Waele behaalde in 1984 het diploma van licentiaat in de rechten aan de KU Leuven en was geruime tijd vennoot bij het kantoor Storme-Leroy-Van Parys alvorens in 2010 als vennoot toe te treden tot het Gentse kantoor van Everest.

 

Jan leidt het departement sociaal recht en behandelt voornamelijk dossiers in de materies van sociaal recht (individueel arbeidsrecht, collectief arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht en sociaal strafrecht) en ondernemings- en contractenrecht. Hij begeleidt zijn cliënten bij het opstellen van contracten en adviezen. Inzake geschillen werkt hij bij voorrang toe naar de onderhandelde oplossing. Hij heeft eveneens een ruime expertise in geschillenbeslechting.

 

Voor het gerechtelijk jaar 2016-2017 hield Jan de openingsrede aan de balie van Gent, met als titel: “staking – de ondraaglijke lichtheid van het herenakkoord”.

Partner

Frank Burssens

Frank Burssens studeerde in 1990 af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent en behaalde in 1991 een LL.M. international business law aan de Universiteit van Londen (Queen Mary and Westfield College).

 

Frank richtte in 2007 met enkele medevennoten het kantoor Burssens & Partners Ondernemingsadvocaten op, dat op vandaag actief is onder de benaming Everest. Als advocaat behandelt Frank vanuit het Gents kantoor van Everest voornamelijk dossiers in het vastgoedrecht (juridische bijstand bij aan- en verkoop van terreinen en gebouwen, aandelentransacties van projectvennootschappen, stedenbouw- en milieuproblematiek); het bouwrecht (zowel overheidsopdrachten als privaatrechtelijk bouwrecht) en het energierecht. Hij begeleidt zijn cliënten zowel op het vlak van contracten als in gerechtelijke procedures en arbitrage. Daarnaast heeft hij ook een ruime ervaring op het vlak van het algemeen handels- en vennootschapsrecht, in het bijzonder wat betreft de overname van bedrijven.

 

Hij is eveneens aangesteld als arbiter binnen het Belgisch Arbitragehof voor de Sport.

Partner

Johan Van Driessche

Johan Van Driessche studeerde cum laude af als master in de rechten aan de KU Leuven en is advocaat sinds 1997.

 

Hij is vennoot bij Everest sinds 2015 en leidt er een departement dat zich toelegt op handels- en vennootschapsrecht en contracten- en aansprakelijkheids- recht. Hij heeft daarnaast een bijzondere interesse en expertise in het IT-recht. Johan staat ondernemingen en hun bestuurders bij in het kader van adviesverlening, alsook bij de redactie van overeenkomsten en bij geschillen en conflicten, al dan niet in het kader van gerechtelijke procedures. Hij heeft een jarenlange ervaring en doorgedreven kennis in het vennootschaps- en handelsrecht. Hij is oplossingsgericht en hecht belang aan een juridische dienstverlening waarbij ook de zakelijke belangen van de onderneming worden geoptimaliseerd.

 

Johan was erkend bemiddelaar in burgerlijke zaken en handelszaken en heeft een accreditatie voor collaboratief onderhandelen. Hij wordt daarnaast regelmatig aangesteld als curator van failliete vennootschappen door de ondernemingsrechtbank te Gent. Hij geeft opleidingen onder meer voor Kluwer.

 

Johan heeft diverse mandaten bekleed in de structuren van de balie. Hij was onder meer lid penningmeester bij de Raad van de Orde Oudenaarde (2006-2011), bestuurder bij de Orde van Vlaamse Balies (2011-2017). Hij is thans nog steeds bestuurder bij Diplad, de IT-integrator van de OVB en de balies.

Partner

Joris Deene

Joris Deene studeerde in 2002 af met grote onderscheiding als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent. Hij volgde in 2004 een postgraduaat international copyright aan de Universiteit Amsterdam (IVIR).  Joris was onderzoeker bij het Centrum Jurist & Informatica van de Universiteit Gent (2004-2010) en is er thans gastdocent inzake auteursrecht en nieuwe technologieën.

Joris is lid van de Raad voor de Intellectuele Eigendom die de Belgische minister voor Economie adviseert over intellectuele eigendomsrechten. Hij is tevens derde beslisser voor .be-domeinnaamgeschillen bij CEPANI.

Joris Deene is vennoot bij Everest Gent en is gespecialiseerd in ICT-recht, intellectuele eigendom en privacyrecht. Hij is de auteur van tientallen bijdragen en artikels en een veelgevraagd spreker op seminaries en conferenties over deze onderwerpen.

Partner

Kevin Bertouille

Kevin Bertouille studeerde met onderscheiding af als master in de rechten aan de Universiteit van Louvain-la-Neuve (2001) en behaalde in 2003 een master in business law (LL.M.) aan de Vanderbilt University te Nashville (TN).

 

Na tien jaar actief te zijn geweest in verschillende bankinstellingen te Brussel, Parijs en Luxemburg, ging hij in 2012 aan de slag bij Everest in Brussel waar hij in 2016 partner werd.

 

Kevin is actief in bankrecht (geschillen en regelgeving) en handelsrecht.

Partner

Alain Delfosse

Alain Delfosse heeft ruim 40 jaar ervaring als advocaat aan de balie van Brussel en is vennoot bij Everest Brussel sinds 2020.

 

Alain is gespecialiseerd in administratief recht (in het bijzonder in de wetgeving aangaande overheidsopdrachten) waaronder ook procedures voor de Raad van State en voor het Grondwettelijk Hof.

Hij heeft eveneens een ruime expertise op het gebied van procedureel recht voor het Hof van Cassatie, verbintenissenrecht in het algemeen en contractenrecht in het bijzonder (voornamelijk bij ondernemingen), handelsrecht (ondernemingsrecht) en financieel strafrecht.

 

Alain Delfosse heeft samengewerkt aan meerdere publicaties over handelsrecht en verbintenissenrecht.

Partner

Lucien Kalenga

Lucien Kalenga behaalde een master in de rechten en een gespecialiseerd diploma (D.E.S.) economisch recht aan de Katholieke Universiteit van Leuven.

 

Lucien Kalenga beoefent vennootschapsrecht, internationaal recht en geschillenbeslechting in het Brusselse kantoor van Everest.

 

Hij was lid van de Franse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel van 2011 tot 2014.

Hij bekleedde eveneens het ambt van voorzitter van de Conferentie van de Jonge Balie van Brussel tijdens de periode 2008-2009.

Partner

Rafaël Alvarez Campa

Rafaël Alvarez Campa is licentiaat in de rechten (KUL, onderscheiding) en heeft een aanvullende masteropleiding in fiscaliteit behaald aan de Ecole Supérieure des Sciences Fiscales (ICHEC, onderscheiding).

 

In februari 2019 trad hij toe als vennoot tot het kantoor Everest Brussel, waar hij hoofdzakelijk fiscaal recht praktiseert. Hij heeft zich meer in het bijzonder gespecialiseerd in kwesties die verband houden met Spaanse fiscaliteit en met vermogensplanning in België en Spanje. In dit verband wordt hij regelmatig aangesproken om ingezetenen van België die zich in Spanje wensen te vestigen of er een onroerend goed wensen te verwerven, bij te staan.

 

Hij is lid van de juridische Commissie van de Spaanse Kamer van Koophandel in België en Luxemburg.

Hij is tevens belast met de opleiding in de ‘Ateliers des Fucam’ (UMONS) waar hij mee verantwoordelijk is voor de universitaire getuigschriften op gebied van fiscaliteit en vermogensplanning.

Rafaël is tevens auteur van tal van teksten over fiscaliteit, alsook van fiscale columns in La Libre.

Partner

Jonas Helaut

Jonas Helaut studeerde in 2004 af als licentiaat in de rechten en in 2011 als master fiscaal recht aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is sinds 2005 actief als advocaat en is vennoot bij het Brusselse kantoor van Everest.

 

Jonas Helaut is gespecialiseerd in (internationaal) belastingrecht, vermogensplanning, vennootschapsrecht, bedrijfsovernames en insolventierecht en dit zowel op vlak van adviesverlening als op vlak van geschillenbeslechting.

Hij is tevens lid van BATL (Belgian Association of Tax Lawyers) en BCFA (Belgian Corporate Finance Association).

 

Jonas Helaut is auteur van talrijke vaktechnische artikels en publicaties en een gewaardeerd spreker op seminaries.

Partner

Christophe Bourtembourg

Christophe Bourtembourg behaalde in 2012 de titel van licentiaat in de rechten (Université Catholique de Louvain) met grote onderscheiding (masterproef “Beloften van contract: reflectie over de doelmatigheid van een uniform juridisch regime. Overzicht van Europees recht en rechtsvergelijking.”).

Christophe is ook magna cum laude afgestudeerd aan het Institut d’Etudes Européennes van de Université Libre de Bruxelles (2013) met een aanvullende master in Europees recht en is sinds 2014 lid van de balie te Brussel.

 

Hij vervoegde Everest Brussel in 2018 en beoefent voornamelijk insolventierecht, vennootschapsrecht, handelsrecht en verbintenissenrecht. Zijn werktaal is het Frans, maar ook in het Engels en het Nederlands staat hij zijn cliënten bij.

 

Christophe Bourtembourg wordt eveneens regelmatig aangesteld als curator bij de Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel.

Partner

Kris Wagner

Kris Wagner (bac. phil., 1993, KU Leuven, lic. iur., 1995, KU Leuven, LL.M., 1997, Harvard Law School, dr. iur., 2006, KU Leuven) is advocaat sinds 1995.

 

Kris Wagner legt zich toe op complexe commerciële geschilvoering (voor de gewone hoven en rechtbanken en in arbitrage). Hij werd partner bij Everest in oktober 2022.

 

Zijn meest recente boeken zijn o.m.: Manuel de l’arbitrage belge et international (in voorbereiding); Handboek arbitrage, Antwerpen/Cambridge, Intersentia, 2022, 821 p.; Burgerlijk procesrecht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 2014, 1101 p.; Derdenverzet, in APR, Mechelen, Kluwer, 2004; Dwangsom, in APR, Mechelen, Kluwer, 2003.

Email:kris.wagner@everest-law.eu

Tel:+32 (0)2/640.44.00

Expertise:Ondernemingsrecht en contracten

Partner

Bertrand Vandevelde

Bertrand Vandevelde begon zijn professionele carrière als informaticus in Brussel en Luxemburg.  Hij is lid van de Brusselse balie sinds februari 2007. Tijdens zijn rechtenstudie heeft hij stage gelopen bij advocatenkantoren in Brussel, Parijs en Brooklyn.

 

Bertrand is vennoot bij Everest Brussel sinds juli 2023 en is gespecialiseerd in ICT- en privacyrecht.  Hij staat Belgische en Franse klanten voornamelijk bij op het vlak van IT & Tech complexe contracten, telecom, e-commerce, (Open source) softwarelicenties, de aansprakelijkheid van dienstverleners die als tussenpersoon optreden, cybersecurity en cybercriminaliteit, intellectuele eigendom, domeinnamen, onlinepesterijen, onlinedesinformatie, mediarecht, het recht op vergetelheid,  het recht op deconnectie, outsourcing, procurement, e-signature, datarecht en artificiële intelligentie, en alle thema’s die verband houden met die specialisaties.  Hij treedt ook op als DPO (Data Protection Officer).

 

Bertrand is lid van de American Bar Association, de ADIJ (Association pour le Développement de l’Informatique Juridique), DPO pro en de Internet Society.

 

Hij is tevens gastdocent aan HELB Prigogine, waar hij digitaal recht doceert aan informaticastudenten.  Hij is ten slotte BUBA-leraar informatica bij de Balie van Brussel (BUBA staat voor bekwaamheidsattest tot het uitoefenen van het beroep van advocaat).

Partner

Valentine Pacco

Managing associate

Veronique Neve

Managing associate

Ilse Renders

Senior associate

Alexander De Buck

Senior associate

Laurent De Clercq

Senior associate

Christian Buysse

Senior associate

Sophie Bertouille

Senior associate

Lisa De Paepe

Senior associate

Lore Huyghe

Senior associate

Jochen Vermeir

Associate

Fien Schreurs

Junior associate

Harold Ferreira

Junior associate

Kobe Boecquaert

Junior associate

Emma Bruneau

Junior associate

Thomas Grandjean

Junior associate

Lieselot Bracquene

Junior associate

Telli Nur Akyüz

Partner

Valentine Pacco

Valentine Pacco behaalde in 2014 een master in de rechten (Universiteit van Louvain-la-Neuve). Hierna heeft zij haar studies verdergezet met een European master in law & economics.

 

Ze is advocaat aan de balie van Brussel sedert 2015 en werkt bij het Brusselse kantoor van Everest.

 

Ze is gespecialiseerd in Intellectuele eigendom, ICT en privacy, ondernemingsrecht en contracten, en vennootschapsrecht.

Managing associate

Veronique Neve

Veronique Neve studeerde in 2006 met onderscheiding af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Gent. Tijdens haar studies legde zij zich toe op het handels- en economisch recht. Sinds 2006 is zij ingeschreven als advocaat aan de Gentse balie.

 

Begin 2018 vervoegde zij het kantoor Everest Gent, waar zij werkzaam is binnen het domein vennootschaps- en insolventierecht. Veronique verleent zowel adviezen als bijstand en/of vertegenwoordiging van cliënten in het kader van minnelijke onderhandelingen en gerechtelijke procedures.

Zij heeft tevens een brede ervaring opgebouwd in het algemeen verbintenissen- en contractenrecht en het ruime ondernemingsrecht. Zij vertoont ook een bijzondere interesse in het insolventierecht.

 

Daarnaast is zij bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken en volgde zij de opleiding tot curator.

Managing associate

Ilse Renders

Ilse Renders behaalde in 2008 haar diploma van licentiaat in de rechten aan de Vrije Universiteit te Brussel en studeerde bijkomend een master internationaal en Europees recht (magna cum laude) aan de Universiteit te Tilburg. Daarnaast behaalde zij in 2013 een master-na-master in fiscaal recht (cum laude) aan de Universiteit te Antwerpen. In 2017 behaalde zij tevens het getuigschrift bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken en in 2022 behaalde zij het Getuigschrift Supralat: bijstand bij het verhoor.

 

Zij is ingeschreven aan de balie van Brussel sinds 2008 en aan de balie van Antwerpen sinds 2011.

 

Zij sloot zich in 2018 aan bij het Antwerpse kantoor van Everest waar zij voornamelijk actief is in het vastgoedrecht, het (nationaal, internationaal en Europees) ondernemingsrecht, aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht, procedures en geschillenbeslechting, alsook het strafrecht.

Senior associate

Alexander De Buck

Alexander De Buck behaalde zijn master in de rechten aan de Universiteit van Gent in 2008. Vervolgens behaalde hij in 2010 een master na master in het fiscaal recht aan dezelfde universiteit en vervoegde hij de Gentse balie.

 

Sinds 2011 is Alexander actief bij het Gentse kantoor van Everest. Hij is werkzaam binnen het praktijkdomein ondernemingen in moeilijkheden, een domein waar zijn fiscaalrechtelijke achtergrond en algemene interesse in het begeleiden van ondernemingen een meerwaarde vormen. Tevens heeft hij een ruime ervaring opgebouwd in het insolventierecht, het ondernemingsrecht (inclusief beslag & executierecht) en het bank- en financieel recht.

Senior associate

Laurent De Clercq

Laurent De Clercq behaalde zijn master EU-studies in 2012 alvorens in 2016 af te studeren als master in de rechten. Datzelfde jaar sloot hij zich aan bij Everest waar hij zich heeft toegelegd op het handels- en insolventierecht.

 

Binnen het departement ondernemingen in moeilijkheden, legt Laurent De Clercq zich toe op procedures en geschillenbeslechting en op verschillende aspecten van het ondernemingsrecht met een uitgesproken expertise in het privaat bank- en kredietrecht, handelsgeschillen, beslag- en executierecht en insolventierecht.

Senior associate

Christian Buysse

Christian Buysse behaalde in 2015 zijn master in de rechten aan de Universiteit Gent. Aansluitend behaalde hij in 2016 een master in het vennootschapsrecht aan de KU Leuven.

 

In 2016 startte hij zijn carrière als advocaat aan de Nederlandstalige balie van Brussel. In 2017 maakte hij de overstap naar de Gentse balie en werkt hij op het Gentse kantoor van Everest.

 

Christian legt zich toe op M&A, vennootschapsrecht, ondernemingsgerelateerde overeenkomsten en adviseert ondernemingen bij het construeren van vennootschaps- en financieringsstructuren. Hij behandelt aandeelhouders- conflicten en bestuursaansprakelijkheden. Aanvullend heeft hij praktijkervaring opgebouwd in het begeleiden van ondernemingen in moeilijkheden.

Senior associate

Sophie Bertouille

Sophie Bertouille behaalde haar master in de rechten aan de UC Louvain in 2017 (magna cum laude).

In 2020 behaalde ze tevens een master na master in het vennootschapsrecht aan de KU Leuven.

 

Ze is sinds september 2017 ingeschreven aan de balie van Brussel en vervoegde datzelfde jaar het kantoor van Everest Brussel.

 

Sophie is voornamelijk actief in het handels- en vennootschapsrecht.

Haar werktalen zijn Frans, Nederlands en Engels.

Senior associate

Lisa De Paepe

Lisa De Paepe behaalde in 2017 haar diploma van master in de rechten aan de Universiteit Gent en is sedert datzelfde jaar ingeschreven als advocaat aan de Gentse Balie.

 

In 2021 maakte zij de overstap naar het kantoor Everest te Gent en is zij actief in het departement sociaal recht. Daarnaast heeft Lisa een brede interesse in het ondernemings- en contractenrecht.

Senior associate

Lore Huyghe

Lore Huyghe studeerde in 2017 af met onderscheiding als master in de rechten aan de Universiteit Gent. Voordien behaalde zij een master in de criminologische wetenschappen, eveneens aan de Universiteit Gent.

 

Sinds 2017 is Lore ingeschreven en werkzaam als advocaat aan de balie van Gent.

 

In 2021 vervoegde zij het kantoor Everest Gent waar zij werkzaam is binnen het ruime ondernemingsrecht en contracten, in het bijzonder in het vennootschapsrecht.

Senior associate

Jochen Vermeir

Jochen Vermeir studeerde in 2018 af als master in de rechten aan de Universiteit Gent. Voordien behaalde hij een master in de criminologische wetenschappen aan dezelfde universiteit.

 

Hij is sinds 2018 ingeschreven als advocaat aan de balie van Gent en vervoegde in datzelfde jaar het kantoor Everest te Gent.

 

Jochen Vermeir is werkzaam binnen het vennootschapsrecht en heeft tevens een brede ervaring opgebouwd in het ruime ondernemings- en contractenrecht.

Associate

Fien Schreurs

Fien Schreurs studeerde in 2019 af als master in de rechten aan de KU Leuven. Vervolgens volgde ze een General LL.M. aan de University of Ottawa in Canada.

 

Fien is sinds 2020 ingeschreven als advocaat aan de balie van Gent en vervoegde in datzelfde jaar het kantoor Everest.

 

Zij is actief in het departement (anti)fraude en ondernemingsstrafrecht.

Fien legt zich ook toe op sportrecht.

Junior associate

Harold Ferreira

Harold Ferreira behaalde in 2020 zijn master in de rechten met onderscheiding aan de Université Libre de Bruxelles. Tijdens zijn rechtenstudie heeft hij ook een Erasmus-uitwisseling gedaan aan de Universidad Carlos III in Madrid. Na zijn masterdiploma begon hij een stage bij een Brussels advocatenkantoor.

 

Harold begon zijn loopbaan als advocaat in februari 2021 aan de balie van Brussel en werkt bij Everest in Antwerpen.

 

Harold beoefent ondernemingsrecht-, handels- en vennootschapsrecht en contractenrecht.

Junior associate

Kobe Boecquaert

Kobe Boecquaert studeerde in 2021 cum laude af als master in de rechten aan de Universiteit Gent. Aansluitend volgde hij een master of Intellectual Property and ICT Law aan de KU Leuven, die hij in 2022 eveneens cum laude beëindigde.

Sindsdien is hij advocaat aan de Gentse balie en vervoegde hij het kantoor Everest te Gent.

Kobe is werkzaam binnen het ruime ondernemingsrecht en heeft een bijzondere interesse voor intellectuele rechten, ICT- en datarecht, M&A en onderneming gerelateerde overeenkomsten.

Junior associate

Emma Bruneau

Emma Bruneau behaalde haar master in de rechten aan de Université libre de Bruxelles in 2022 (Magna cum laude).

 

In september 2022 werd Emma aangeworven door Everest (Brussel). Ze is voornamelijk actief in contracten- en vennootschapsrecht.

 

In januari 2024, ontving Emma de “Prix  Bâtonniers Braun et Jakhian”. Deze prijs wordt door de Balie van Brussel (FR) toegekend  aan de advocaat die in 2023 de eerste plaats behaalde bij de balie-examens.

Junior associate

Thomas Grandjean

Thomas Grandjean behaalde zijn master in de rechten aan de Katholieke Universiteit van Louvain-la-Neuve in 2022 (cum laude) en voltooide een master-na-master (LL.M.) in intellectueel eigendomsrecht aan de Universiteit Maastricht (2021).

Daarna werkte hij een jaar in een complianceadviesbureau.

 

In september 2022 werd Thomas aangeworven door Everest Law Brussel. Hij is  voornamelijk actief in handels- en vennootschapsrecht en intellectueel eigendomsrecht.

Email:thomas.grandjean@everest-law.eu

Tel:+32 (0)2 640 44 00

Expertise:Ondernemingsrecht en contracten; Vennootschapsrecht; Intellectuele Eigendom, ICT en Privacy

Junior associate

Lieselot Bracquene

Lieselot Bracquene studeerde in 2023 cum laude af als master in de rechten aan de Universiteit Gent. Sindsdien is zij ingeschreven als advocaat aan de Gentse balie en vervoegde zij het kantoor Everest in Gent.

 

Lieselot is er actief in het departement ondernemings- en contractenrecht, met nog een bijzondere interesse voor het vennootschapsrecht.

Junior associate

Telli Nur Akyüz

Mr. Telli Nur Akyüz behaalde in 2021 haar master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen. Sindsdien is zij ingeschreven als advocaat aan de balie van Antwerpen. In 2023 vervoegde zij het kantoor Everest te Antwerpen.

 

Telli Nur Akyüz is voornamelijk actief in het ondernemings-, contracten- en aansprakelijkheidsrecht.

Contacteer ons

Hebt u interesse in onze dienstverlening rond ondernemingsrecht en contracten? Contacteer onze specialisten vrijblijvend via ons contactformulier of telefonisch op 02/640.44.00 (kantoor Brussel) of 09/334.94.70 (kantoor Gent) of 03/376.02.00 (kantoor Antwerpen).