Vennootschapsrecht

Wij adviseren onze binnen- en buitenlandse cliënten over alle vennootschapsrechtelijke kwesties en hebben een praktijkgroep voor fusies en overnames.  Het vennootschapsrecht is een essentieel instrument voor ondernemerschap en behoort daarom tot onze kernpraktijk.

U kan rekenen op doorgedreven ervaring op vlak van:

 

Fusies en overnames

  • het adviseren over vormen van samenwerking tussen bedrijven, het opzetten van vennootschapsstructuren en het reguleren van joint ventures;
  • het bedenken van financieringsstrategieën, private equity en durfkapitaal met begeleiding van investeerders, doelondernemingen, hun management of de bestaande aandeelhouders;
  • het uitvoeren van due diligences, als verkoper of als koper, bij fusie- en overnametransacties of in andere situaties (investeringen en financieringen) met deskundigheid in IP, fiscaal recht en arbeidsrecht;
  • het begeleiden van overnames en redactie van overnamedocumentatie (NDA, LOI, SPA, SHA, bestuurdersovereenkomsten, managementovereenkomsten, vendor loan).

Corporate governance

  • de begeleiding van vennootschapsorganen (algemene vergaderingen, raden van bestuur, raden van toezicht, directieraden, adviesraden, commissies en senior management);
  • het formaliseren van de beslissingen van de organen (redactie notulen), bedrijfsorganisatie.

Geschillenbeslechting

  • het adviseren bij belangenconflicten, interne onderzoeken en crisismanagement;
  • de geschillenbeslechtingsprocedures (uitsluiting en uittreding van aandeelhouders, ontslag van bestuur).

Tot slot heeft ons kantoor een sterke praktijk ontwikkeld op vlak van commerciële ondernemingscontracten (zoals handelsagentuur, samenwerkingsovereenkomsten, distributieovereenkomsten, exclusiviteitsovereenkomsten, …).

Ons team

Partner

Stéphane Bertouille

Partner

Philippe Steinfeld

Partner

Johan Van Driessche

Partner

Jean-François Richard

Partner

Stijn De Meulenaer

Partner

Mario Van Santvoort

Partner

Bert Bekaert

Partner

Rafaël Alvarez Campa

Partner

Jonas Helaut

Partner

Alexandre Roy

Partner

Christophe Bourtembourg

Partner

Stéphane Bertouille

Stéphane Bertouille werd licentiaat in de rechten en economie aan de Universiteit van Leuven en behaalde een master in vennootschapsrecht aan de Universiteit van New York (LL.M. University New York).

 

In 1990 richtte hij zijn eigen advocatenkantoor op, Bertouille & Partners, dat in 2005 fuseerde met Lawfort. In 2007 stapte hij over naar MB&P, dat in 2008 de naam Everest kreeg.

 

Stéphane staat zijn nationaal en internationaal cliënteel voornamelijk bij in  handels- en vennootschapsrecht alsmede daaraan gebonden fiscale aspecten, en dit vanuit het Brusselse kantoor.

Partner

Philippe Steinfeld

Philippe Steinfeld behaalde zijn diploma rechten aan de Université libre de Bruxelles in 1990 en een master in Europees recht aan het Institut d’études européennes van de Université libre de Bruxelles in 1992.

Hij werd toegelaten tot de Brusselse balie in 1990.

 

Op het Brusselse kantoor van Everest specialiseert Philippe zich voornamelijk in vennootschaps- en arbeidsrecht.

Partner

Johan Van Driessche

Johan Van Driessche studeerde cum laude af als master in de rechten aan de KU Leuven en is advocaat sinds 1997.

 

Hij is vennoot bij Everest sinds 2015 en leidt er een departement dat zich toelegt op handels- en vennootschapsrecht en contracten- en aansprakelijkheids- recht. Hij heeft daarnaast een bijzondere interesse en expertise in het IT-recht. Johan staat ondernemingen en hun bestuurders bij in het kader van adviesverlening, alsook bij de redactie van overeenkomsten en bij geschillen en conflicten, al dan niet in het kader van gerechtelijke procedures. Hij heeft een jarenlange ervaring en doorgedreven kennis in het vennootschaps- en handelsrecht. Hij is oplossingsgericht en hecht belang aan een juridische dienstverlening waarbij ook de zakelijke belangen van de onderneming worden geoptimaliseerd.

 

Johan was erkend bemiddelaar in burgerlijke zaken en handelszaken en heeft een accreditatie voor collaboratief onderhandelen. Hij wordt daarnaast regelmatig aangesteld als curator van failliete vennootschappen door de ondernemingsrechtbank te Gent. Hij geeft opleidingen onder meer voor Kluwer.

 

Johan heeft diverse mandaten bekleed in de structuren van de balie. Hij was onder meer lid penningmeester bij de Raad van de Orde Oudenaarde (2006-2011), bestuurder bij de Orde van Vlaamse Balies (2011-2017). Hij is thans nog steeds bestuurder bij Diplad, de IT-integrator van de OVB en de balies.

Partner

Jean-François Richard

Jean-François Richard studeerde af als licentiaat in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel (1990) en specialiseerde zich in fiscaal recht. Nadat hij zijn professionele loopbaan startte bij bedrijfsrevisoren, werd hij in 1993 advocaat aan de balie van Brussel en in 2018 sloot hij zich aan bij Everest Brussel.

 

Jean-François is gespecialiseerd in fiscaal recht op nationaal en internationaal niveau, zowel raadgevend als in geschillen, zowel in het stadium van onderhandelingen met de administratie als voor de hoven en rechtbanken. Naast de bedrijven (van KMO tot beursgenoteerde bedrijven), geeft Jean-François raad aan en verdedigt hij families, bedrijfsleiders en beleggers, in België en in het buitenland. Hij beschikt over een specifieke expertise op het gebied van onroerende goederen, grensoverschrijdende situaties en overbrenging van de woonplaats. Zijn kennis strekt zich ook uit naar het vennootschapsrecht en VZW’s, met inbegrip van overeenkomsten en geschillen tussen aandeelhouders. Hij behandelt eveneens uiteenlopende complexe geschillen. Zijn prioriteit is het verzekeren van een persoonlijke en gerichte aanpak naar concrete oplossingen toe.

 

Hij is auteur van verschillende publicaties en talrijke interventies over uiteenlopende onderwerpen.

Email:jf.richard@everest-law.eu

Tel:+32 (0)2/640.44.00

Expertises:Fiscaal recht; Vennootschapsrecht

Partner

Stijn De Meulenaer

Stijn De Meulenaer studeerde in 1996 met onderscheiding af als master in de rechten aan de Universiteit Gent. Hij behaalde nadien eveneens een master in de criminologie aan de Université de Liège, waar hij tevens een tijdlang assistent was. Na ervaring te hebben opgedaan in enkele grote Brusselse kantoren, startte hij in 2007 met enkele medevennoten Everest advocaten. Hij is advocaat in Gent en Brussel en is ook bestuurder van het Gentse Everestkantoor.

 

Binnen zijn advocatenpraktijk bouwde Stijn een brede ervaring op in het ondernemings(straf)recht en op vlak van fraudebestrijding. Samen met zijn team staat hij hoofdzakelijk ondernemingen en bedrijfsleiders bij met advies en in litigedossiers.

 

Stijn De Meulenaer is auteur van verschillende artikels en boeken over fraude en ondernemingsstrafrecht. Daarnaast is hij tevens een veel gevraagd spreker op seminaries en is hij docent fiscaal strafrecht aan de Brugge Business School (Vives) en executive professor fraud auditing. Hij is tevens verbonden aan de VUB als wetenschappelijk medewerker.

Partner

Mario Van Santvoort

Mario Van Santvoort behaalde in 2000 zijn diploma van licentiaat in de rechten cum laude aan de Katholieke Universiteit van Leuven (1995-2000).

 

Hij vervolmaakte in 2000 eveneens zijn studie in het kader van het EEP aan de Universiteit van Rennes (Bretagne, Frankrijk) en legde in 2000 de eed af als advocaat aan de balie te Brussel. In 2002 en 2003 specialiseerde hij zich verder in het ondernemingsrecht via een aanvullende master in business law (GGS) aan de Universiteit Antwerpen.In 2004 werd hij ingeschreven op het tableau bij de Nederlandstalige Orde van Advocaten te Brussel. Hij is vennoot van het kantoor sedert 2007 en mede-oprichter van Everest. Sedert 2018 is hij eveneens ingeschreven op het tableau bij de balie te Antwerpen.

 

Mario is managing partner van Everest Antwerpen, waar hij zich toelegt op o.m. vennootschapsrecht, arbitrage en bemiddeling en vastgoed-, bouw- en energierecht.

Partner

Bert Bekaert

Bert Bekaert is met onderscheiding afgestudeerd in 2003 als licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Leuven. Hij verdiepte zich hierna in economische studies aan de Université Catholique Louvain-la-Neuve en volgde stage aan de Verenigde Naties te New York. In 2011 behaalde hij een master in vennootschapsrecht aan de HUB.

 

Bert is vennoot in het Gentse kantoor van Everest en kan buigen op een jarenlange ervaring in handelsrecht, insolventierecht en boekhoudrecht. Hij heeft reeds vele ondernemingen geadviseerd in faillissementsprocedures en met succes begeleid in procedures van gerechtelijke reorganisatie (GRP en voorheen ‘WCO’). Bert geeft bovendien seminaries over de toepassing van de GRP (voorheen ‘WCO’) en publiceert hier ook over.

 

Bert werd ook opgenomen op de lijst van curatoren van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdelingen Gent en Oudenaarde. Hij doceert over vennootschapsrecht, ondernemingen in moeilijkheden en bestuurdersaansprakelijkheid. Voorts heeft hij een ruime ervaring in het bankrecht (bijstand bankagentschappen en kredietnemers). Door zijn rijke ervaring in specifieke materies wordt Bert samen met zijn medewerkers, vaak geconsulteerd door economische beroepsbeoefenaars, zoals boekhouders en accountants.

Partner

Rafaël Alvarez Campa

Rafaël Alvarez Campa is licentiaat in de rechten (KUL, onderscheiding) en heeft een aanvullende masteropleiding in fiscaliteit behaald aan de Ecole Supérieure des Sciences Fiscales (ICHEC, onderscheiding).

 

In februari 2019 trad hij toe als vennoot tot het kantoor Everest Brussel, waar hij hoofdzakelijk fiscaal recht praktiseert. Hij heeft zich meer in het bijzonder gespecialiseerd in kwesties die verband houden met Spaanse fiscaliteit en met vermogensplanning in België en Spanje. In dit verband wordt hij regelmatig aangesproken om ingezetenen van België die zich in Spanje wensen te vestigen of er een onroerend goed wensen te verwerven, bij te staan.

 

Hij is lid van de juridische Commissie van de Spaanse Kamer van Koophandel in België en Luxemburg.

Hij is tevens belast met de opleiding in de ‘Ateliers des Fucam’ (UMONS) waar hij mee verantwoordelijk is voor de universitaire getuigschriften op gebied van fiscaliteit en vermogensplanning.

Rafaël is tevens auteur van tal van teksten over fiscaliteit, alsook van fiscale columns in La Libre.

Partner

Jonas Helaut

Jonas Helaut studeerde in 2004 af als licentiaat in de rechten en in 2011 als master fiscaal recht aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is sinds 2005 actief als advocaat en is vennoot bij het Brusselse kantoor van Everest.

 

Jonas Helaut is gespecialiseerd in (internationaal) belastingrecht, vermogensplanning, vennootschapsrecht, bedrijfsovernames en insolventierecht en dit zowel op vlak van adviesverlening als op vlak van geschillenbeslechting.

Hij is tevens lid van BATL (Belgian Association of Tax Lawyers) en BCFA (Belgian Corporate Finance Association).

 

Jonas Helaut is auteur van talrijke vaktechnische artikels en publicaties en een gewaardeerd spreker op seminaries.

Partner

Alexandre Roy

Alexandre Roy is houder van een licentiaatsdiploma in de rechten van de Katholieke Universiteit van Leuven (2001) en een master in finance van de Vlerick School (2003).

 

Na een vijf jaar durende werkervaring in de bank- en financiële sector, vervoegde Alexandre in 2008 de Brusselse balie.

 

Hij is vennoot in het Brusselse kantoor van Everest en legt zich vooral toe op vennootschapsrecht, insolventierecht, bank- en financieel recht.

Partner

Christophe Bourtembourg

Christophe Bourtembourg behaalde in 2012 de titel van licentiaat in de rechten (Université Catholique de Louvain) met grote onderscheiding (masterproef “Beloften van contract: reflectie over de doelmatigheid van een uniform juridisch regime. Overzicht van Europees recht en rechtsvergelijking.”).

Christophe is ook magna cum laude afgestudeerd aan het Institut d’Etudes Européennes van de Université Libre de Bruxelles (2013) met een aanvullende master in Europees recht en is sinds 2014 lid van de balie te Brussel.

 

Hij vervoegde Everest Brussel in 2018 en beoefent voornamelijk insolventierecht, vennootschapsrecht, handelsrecht en verbintenissenrecht. Zijn werktaal is het Frans, maar ook in het Engels en het Nederlands staat hij zijn cliënten bij.

 

Christophe Bourtembourg wordt eveneens regelmatig aangesteld als curator bij de Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel.

Managing associate

Veronique Neve

Partner

Valentine Pacco

Senior associate

Sophie Bertouille

Senior associate

Christian Buysse

Senior associate

Lore Huyghe

Senior associate

Jochen Vermeir

Junior associate

Harold Ferreira

Junior associate

Floor Dhondt

Junior associate

Emma Bruneau

Junior associate

Thomas Grandjean

Junior associate

Lieselot Bracquene

Junior associate

Telli Nur Akyüz

Managing associate

Veronique Neve

Veronique Neve studeerde in 2006 met onderscheiding af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit van Gent. Tijdens haar studies legde zij zich toe op het handels- en economisch recht. Sinds 2006 is zij ingeschreven als advocaat aan de Gentse balie.

 

Begin 2018 vervoegde zij het kantoor Everest Gent, waar zij werkzaam is binnen het domein vennootschaps- en insolventierecht. Veronique verleent zowel adviezen als bijstand en/of vertegenwoordiging van cliënten in het kader van minnelijke onderhandelingen en gerechtelijke procedures.

Zij heeft tevens een brede ervaring opgebouwd in het algemeen verbintenissen- en contractenrecht en het ruime ondernemingsrecht. Zij vertoont ook een bijzondere interesse in het insolventierecht.

 

Daarnaast is zij bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken en volgde zij de opleiding tot curator.

Partner

Valentine Pacco

Valentine Pacco behaalde in 2014 een master in de rechten (Universiteit van Louvain-la-Neuve). Hierna heeft zij haar studies verdergezet met een European master in law & economics.

 

Ze is advocaat aan de balie van Brussel sedert 2015 en werkt bij het Brusselse kantoor van Everest.

 

Ze is gespecialiseerd in Intellectuele eigendom, ICT en privacy, ondernemingsrecht en contracten, en vennootschapsrecht.

Senior associate

Sophie Bertouille

Sophie Bertouille behaalde haar master in de rechten aan de UC Louvain in 2017 (magna cum laude).

In 2020 behaalde ze tevens een master na master in het vennootschapsrecht aan de KU Leuven.

 

Ze is sinds september 2017 ingeschreven aan de balie van Brussel en vervoegde datzelfde jaar het kantoor van Everest Brussel.

 

Sophie is voornamelijk actief in het handels- en vennootschapsrecht.

Haar werktalen zijn Frans, Nederlands en Engels.

Senior associate

Christian Buysse

Christian Buysse behaalde in 2015 zijn master in de rechten aan de Universiteit Gent. Aansluitend behaalde hij in 2016 een master in het vennootschapsrecht aan de KU Leuven.

 

In 2016 startte hij zijn carrière als advocaat aan de Nederlandstalige balie van Brussel. In 2017 maakte hij de overstap naar de Gentse balie en werkt hij op het Gentse kantoor van Everest.

 

Christian legt zich toe op M&A, vennootschapsrecht, ondernemingsgerelateerde overeenkomsten en adviseert ondernemingen bij het construeren van vennootschaps- en financieringsstructuren. Hij behandelt aandeelhouders- conflicten en bestuursaansprakelijkheden. Aanvullend heeft hij praktijkervaring opgebouwd in het begeleiden van ondernemingen in moeilijkheden.

Senior associate

Lore Huyghe

Lore Huyghe studeerde in 2017 af met onderscheiding als master in de rechten aan de Universiteit Gent. Voordien behaalde zij een master in de criminologische wetenschappen, eveneens aan de Universiteit Gent.

 

Sinds 2017 is Lore ingeschreven en werkzaam als advocaat aan de balie van Gent.

 

In 2021 vervoegde zij het kantoor Everest Gent waar zij werkzaam is binnen het ruime ondernemingsrecht en contracten, in het bijzonder in het vennootschapsrecht.

Senior associate

Jochen Vermeir

Jochen Vermeir studeerde in 2018 af als master in de rechten aan de Universiteit Gent. Voordien behaalde hij een master in de criminologische wetenschappen aan dezelfde universiteit.

 

Hij is sinds 2018 ingeschreven als advocaat aan de balie van Gent en vervoegde in datzelfde jaar het kantoor Everest te Gent.

 

Jochen Vermeir is werkzaam binnen het vennootschapsrecht en heeft tevens een brede ervaring opgebouwd in het ruime ondernemings- en contractenrecht.

Junior associate

Harold Ferreira

Harold Ferreira behaalde in 2020 zijn master in de rechten met onderscheiding aan de Université Libre de Bruxelles. Tijdens zijn rechtenstudie heeft hij ook een Erasmus-uitwisseling gedaan aan de Universidad Carlos III in Madrid. Na zijn masterdiploma begon hij een stage bij een Brussels advocatenkantoor.

 

Harold begon zijn loopbaan als advocaat in februari 2021 aan de balie van Brussel en werkt bij Everest in Antwerpen.

 

Harold beoefent ondernemingsrecht-, handels- en vennootschapsrecht en contractenrecht.

Junior associate

Floor Dhondt

Floor Dhondt behaalde in 2021 haar diploma van master in de rechten aan de Universiteit Gent.

Sindsdien is zij ingeschreven als advocaat aan de Gentse balie en vervoegde zij het kantoor Everest te Gent. Floor is er actief in het departement (anti)fraude en ondernemingsstrafrecht, en heeft daarbinnen een bijzondere interesse in het fiscaal recht.

Junior associate

Emma Bruneau

Emma Bruneau behaalde haar master in de rechten aan de Université libre de Bruxelles in 2022 (Magna cum laude).

 

In september 2022 werd Emma aangeworven door Everest (Brussel). Ze is voornamelijk actief in contracten- en vennootschapsrecht.

 

In januari 2024, ontving Emma de “Prix  Bâtonniers Braun et Jakhian”. Deze prijs wordt door de Balie van Brussel (FR) toegekend  aan de advocaat die in 2023 de eerste plaats behaalde bij de balie-examens.

Junior associate

Thomas Grandjean

Thomas Grandjean behaalde zijn master in de rechten aan de Katholieke Universiteit van Louvain-la-Neuve in 2022 (cum laude) en voltooide een master-na-master (LL.M.) in intellectueel eigendomsrecht aan de Universiteit Maastricht (2021).

Daarna werkte hij een jaar in een complianceadviesbureau.

 

In september 2022 werd Thomas aangeworven door Everest Law Brussel. Hij is  voornamelijk actief in handels- en vennootschapsrecht en intellectueel eigendomsrecht.

Email:thomas.grandjean@everest-law.eu

Tel:+32 (0)2 640 44 00

Expertise:Ondernemingsrecht en contracten; Vennootschapsrecht; Intellectuele Eigendom, ICT en Privacy

Junior associate

Lieselot Bracquene

Lieselot Bracquene studeerde in 2023 cum laude af als master in de rechten aan de Universiteit Gent. Sindsdien is zij ingeschreven als advocaat aan de Gentse balie en vervoegde zij het kantoor Everest in Gent.

 

Lieselot is er actief in het departement ondernemings- en contractenrecht, met nog een bijzondere interesse voor het vennootschapsrecht.

Junior associate

Telli Nur Akyüz

Mr. Telli Nur Akyüz behaalde in 2021 haar master in de rechten aan de Universiteit van Antwerpen. Sindsdien is zij ingeschreven als advocaat aan de balie van Antwerpen. In 2023 vervoegde zij het kantoor Everest te Antwerpen.

 

Telli Nur Akyüz is voornamelijk actief in het ondernemings-, contracten- en aansprakelijkheidsrecht.

Contacteer ons

Hebt u interesse in onze dienstverlening rond vennootschapsrecht? Contacteer onze specialisten vrijblijvend via ons contactformulier of telefonisch op 02/640.44.00 (kantoor Brussel), 09/334.94.70 (kantoor Gent) of 03/376.02.00 (kantoor Antwerpen).