(anti-)fraude en ondernemingsstrafrecht

 

 

Doorheen de jaren hebben wij een ruime ervaring en specialisatie opgebouwd op vlak van:

 

 

Anti-fraude

  • Fraudepreventie: opstellen van een fraud policy, uitbouw van een klokkenluidersregeling, uitvoeren van een fraud assessment;
  • Fraude-audit: risico-inschatting en advies m.b.t. (sociaal/fiscaal/…) strafrechtelijke inbreuken;
  • Compliance: uitvoeren van een strafrechtelijke due diligence, uitbouwen van een anti-fraudebeleid (met respect voor recht op privacy), bijstand, opleiding en advies over anti-witwasreglementering;
  • Fraud/forensic investigation: de begeleiding en uitvoering van interne/externe fraudeonderzoeken.

 

Ondernemingsstrafrecht

  • Juridische begeleiding tijdens het strafonderzoek en strafproces: bijstand verhoor, analyse strafdossier, suggestie bijkomende onderzoeksdaden, opheffing strafrechtelijk beslag, strafrechtelijke en burgerrechtelijke verdediging;
  • Bijstand aan verdachten en inverdenkinggestelden, maar ook aan slachtoffers van fraude;
  • Ruime ervaring met (onder meer) strafdossiers met betrekking tot: oplichting, misbruik van vertrouwen/vennootschapsgoederen, valsheid in geschriften, fiscale fraude en witwassen, sociale fraude, corruptie, computercriminaliteit, bank- en verzekeringsfraude, …

 

U kan bij ons terecht als slachtoffer of dader, werkgever dan wel werknemer, ondernemer alsook zaakvoerder. Kortom, elkeen die met fraude in aanraking komt, kan rekenen op ons advies en onze deskundigheid.

 

 

Meer weten over ons uitgebreid dienstenaanbod?  Klik hieronder:

 

Ons team

Partner

Stijn De Meulenaer

Partner

Stijn De Meulenaer

Stijn De Meulenaer studeerde in 1996 met onderscheiding af als master in de rechten aan de Universiteit Gent. Hij behaalde nadien eveneens een master in de criminologie aan de Université de Liège, waar hij tevens een tijdlang assistent was. Na ervaring te hebben opgedaan in enkele grote Brusselse kantoren, startte hij in 2007 met enkele medevennoten Everest advocaten. Hij is advocaat in Gent en Brussel en is ook bestuurder van het Gentse Everestkantoor.

 

Binnen zijn advocatenpraktijk bouwde Stijn een brede ervaring op in het ondernemings(straf)recht en op vlak van fraudebestrijding. Samen met zijn team staat hij hoofdzakelijk ondernemingen en bedrijfsleiders bij met advies en in litigedossiers.

 

Stijn De Meulenaer is auteur van verschillende artikels en boeken over fraude en ondernemingsstrafrecht. Daarnaast is hij tevens een veel gevraagd spreker op seminaries en is hij docent fiscaal strafrecht aan de Brugge Business School (Vives) en executive professor fraud auditing. Hij is tevens verbonden aan de VUB als wetenschappelijk medewerker.

CV

Associated partner

Mathieu Baert

Associate

Inge Tuyttens

Associate

Jasmien Jaques

Junior Associate

Fien Schreurs

Associated partner

Mathieu Baert

Mathieu Baert studeerde in 2015 met onderscheiding af als master in de rechten aan de Universiteit van Gent. Hij behaalde voorafgaand in 2012 een master in de criminologie. Hij behaalde nadien in 2017 een master in business economics aan de University of Latvia en de Universiteit van Gent. Hij ging aan de slag bij Everest in 2015.

 

Naast zijn brede ervaring in het ondernemingsstrafrecht, het ondernemingsrecht en het strafrecht in het algemeen binnen het departement (anti)fraude en ondernemingsstrafrecht, trekt Mathieu tevens het departement sportrecht binnen Everest.

 

Mathieu werd op 1 juni 2020 aangesteld als academic consultant crime & sport aan de Universiteit van Gent. Daarnaast werkt hij mee aan diverse publicaties inzake sportrecht en zetelt hij als tuchtrechter binnen de Disciplinaire Commissie van Judo Vlaanderen.

Associate

Inge Tuyttens

Inge Tuyttens studeerde in 2016 met onderscheiding af als master in de rechten aan de Universiteit Gent. Voordien behaalde zij reeds een master in de criminologische wetenschappen en een master in de bedrijfseconomie (Universiteit Gent).

 

Nadat zij in de banksector ervaring opdeed op het gebied van antifraude en witwassen, maakte zij in 2016 de overstap naar de advocatuur.

Sedert 2019 maakt zij deel uit van het departement (anti)fraude en ondernemingsstrafrecht op het kantoor Everest te Gent.

Inge heeft tevens een brede ervaring opgebouwd in het algemeen verbintenissen- en contractenrecht en het ruime ondernemingsrecht.

Associate

Jasmien Jaques

Jasmien Jaques studeerde in 2018 met onderscheiding af als master in de rechten aan de Universiteit Gent.

 

Sinds 2018 is zij advocaat aan de Gentse balie en vervoegde zij het kantoor Everest te Gent, waar zij actief is in het departement (anti)fraude en ondernemings- strafrecht.

Zij legt zich onder meer toe op dossiers gerelateerd aan fraude, witwassen en soortgelijke misdrijven.

Zij heeft dan ook een bijzondere interesse in het financieel en economisch (straf)recht.

Daarnaast heeft Jasmien tevens ervaring in vennootschapsrecht en ondernemingsrecht.

Junior Associate

Fien Schreurs

Fien Schreurs studeerde in 2019 af als master in de rechten aan de KU Leuven. Vervolgens volgde ze een General LL.M. aan de University of Ottawa in Canada.

 

Fien is sinds 2020 ingeschreven als advocaat aan de balie van Gent en vervoegde in datzelfde jaar het kantoor Everest.

 

Zij is actief in het departement (anti)fraude en ondernemingsstrafrecht.

Fien legt zich ook toe op sportrecht.

Contacteer ons

Hebt u interesse in onze dienstverlening rond (anti)fraude- en ondernemingsstrafrecht? Contacteer onze specialisten vrijblijvend via ons contactformulier of telefonisch op 09/280.20.94.