Arbitrage en bemiddeling

Doorheen de jaren hebben wij een ruime ervaring en specialisatie opgebouwd op vlak van:

 

Arbitrage

 • Advies bij het opstellen van arbitrageovereenkomsten.
 • Institutionele en ad hoc arbitrage.
 • Bijstand en vertegenwoordiging in arbitrageprocedures: opstellen van verzoek tot arbitrage, begroting van vordering, selectie van een arbiter, opstellen van conclusies, voorbereidingen getuigenverklaring, ondervragingen van getuigen, deskundigenverslagen, pleidooien, fysieke en virtuele zittingen.
 • Bijstand en vertegenwoordiging in gerechtelijke procedures met betrekking tot arbitrage: voorlopige maatregelen, tenuitvoerlegging van een arbitrale uitspraak, vordering tot vernietiging tegen een arbitrale uitspraak.
 • Bijstand in arbitrageprocedures met betrokkenheid van financiering door een derde: onderhandelen en opstellen van overeenkomsten voor financiering door een derde, tenuitvoerlegging van een arbitrale uitspraak.
 • Zetelen als arbiter: commerciële arbitrage, sportarbitrage.

Bemiddeling

 • Advies bij het opstellen van bemiddelingsbedingen.
 • Institutionele en ad hoc bemiddeling.
 • Juridische begeleiding in een bemiddeling: selectie van een bemiddelaar, voorbereiding van caucus, opstellen van bemiddelingsakkoord.
 • Optreden als bemiddelaar: commerciële bemiddeling, bemiddeling tussen investeerders en Staten.

Collaboratieve onderhandelingen

 • Begeleiding als collaboratief advocaat tijdens onderhandelingen met het oog op het bereiken van een minnelijke regeling in een geschil.

Wij kunnen onze cliënten assisteren en voor hen optreden in verschillende talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans, en in verschillende domeinen (bijzondere focus: handelsrecht, bouwrecht en energierecht).

Wij treden op zowel in nationale als internationale procedures, zowel in België als in het buitenland.

Everest Advocaten heeft haar eigen protocollen ontwikkeld voor virtuele arbitrage en bemiddeling.

 

Meer weten over ons uitgebreid dienstenaanbod? Klik hieronder:

 

 width=

Ons team

Partner

Herman Verbist

Partner

Frank Burssens

Partner

Mario Van Santvoort

Partner

Lucien Kalenga

Partner

Herman Verbist

Herman Verbist is advocaat aan de balies van Gent en Brussel. Hij was tot 31 december 2020 voorzitter van de arbiters van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Sedert 2021 is hij voorzitter van het departement opleidingen en documentatie van het BAS. Hij legt zich voornamelijk toe op arbitrage en is opgenomen in de lijst van arbiters bij tal van arbitrage-instellingen (o.a. CAS, VIAC, SIAC, HKIAC, AIAC, KCAB, ThAC, ICDR) en is ook lid van de raad van bestuur van CEPANI.

Herman is eveneens erkend bemiddelaar en is opgenomen in de lijst van bemiddelaars bij het WIPO, de Energiegemeenschap, het ICSID en het Energiehandvestverdrag.

 

Hij was gedurende 17 jaar gastprofessor voor de cursus “internationale handelsarbitrage” aan de Universiteit van Gent. Sedert 2020 is hij docent van de cursus “Case Study Investment Mediation” aan het Europa-Instituut van de Universiteit van Saarland.

 

Hij is auteur en co-auteur van verschillende boeken en artikels over arbitrage en bemiddeling.

Partner

Frank Burssens

Frank Burssens studeerde in 1990 af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent en behaalde in 1991 een LL.M. international business law aan de Universiteit van Londen (Queen Mary and Westfield College).

 

Frank richtte in 2007 met enkele medevennoten het kantoor Burssens & Partners Ondernemingsadvocaten op, dat op vandaag actief is onder de benaming Everest. Als advocaat behandelt Frank vanuit het Gents kantoor van Everest voornamelijk dossiers in het vastgoedrecht (juridische bijstand bij aan- en verkoop van terreinen en gebouwen, aandelentransacties van projectvennootschappen, stedenbouw- en milieuproblematiek); het bouwrecht (zowel overheidsopdrachten als privaatrechtelijk bouwrecht) en het energierecht. Hij begeleidt zijn cliënten zowel op het vlak van contracten als in gerechtelijke procedures en arbitrage. Daarnaast heeft hij ook een ruime ervaring op het vlak van het algemeen handels- en vennootschapsrecht, in het bijzonder wat betreft de overname van bedrijven.

 

Hij is eveneens aangesteld als arbiter binnen het Belgisch Arbitragehof voor de Sport.

Partner

Mario Van Santvoort

Mario Van Santvoort behaalde in 2000 zijn diploma van licentiaat in de rechten cum laude aan de Katholieke Universiteit van Leuven (1995-2000).

 

Hij vervolmaakte in 2000 eveneens zijn studie in het kader van het EEP aan de Universiteit van Rennes (Bretagne, Frankrijk) en legde in 2000 de eed af als advocaat aan de balie te Brussel. In 2002 en 2003 specialiseerde hij zich verder in het ondernemingsrecht via een aanvullende master in business law (GGS) aan de Universiteit Antwerpen.In 2004 werd hij ingeschreven op het tableau bij de Nederlandstalige Orde van Advocaten te Brussel. Hij is vennoot van het kantoor sedert 2007 en mede-oprichter van Everest. Sedert 2018 is hij eveneens ingeschreven op het tableau bij de balie te Antwerpen.

 

Mario is managing partner van Everest Antwerpen, waar hij zich toelegt op o.m. vennootschapsrecht, arbitrage en bemiddeling en vastgoed-, bouw- en energierecht.

Partner

Lucien Kalenga

Lucien Kalenga behaalde een master in de rechten en een gespecialiseerd diploma (D.E.S.) economisch recht aan de Katholieke Universiteit van Leuven.

 

Lucien Kalenga beoefent vennootschapsrecht, internationaal recht en geschillenbeslechting in het Brusselse kantoor van Everest.

 

Hij was lid van de Franse Orde van Advocaten bij de balie te Brussel van 2011 tot 2014.

Hij bekleedde eveneens het ambt van voorzitter van de Conferentie van de Jonge Balie van Brussel tijdens de periode 2008-2009.

Of Counsel

Michaël De Boeck

Senior associate

Fabian Warzée

Junior Associate

Maureen Martins

Of Counsel

Michaël De Boeck

Michaël De Boeck behaalde een master in de rechten aan de Universiteit Gent (2013, magna cum laude), een master in common law aan de Vanderbilt University (2014, onderscheiding) en een dubbeldoctoraat aan de Gentse en Luxemburgse universiteiten (2020). Hij is doctor-assistent aan de faculteit Europese Juridische Studies van het Europacollege en advocaat aan de balies van Gent en New York.

 

Michaël vervoegde Everest Gent in 2014 en combineert academia met advocatuur. Als of counsel bij Everest adviseert hij inzake internationale litiges en arbitrages alsook EU-recht.

 

Hij geeft regelmatig les als gastdocent en is academisch assistent voor de vakken commerciële arbitrage, investeringsarbitrage en EU-recht. Hij spreekt geregeld op conferenties en publiceerde verschillende werken.

Senior associate

Fabian Warzée

Fabian Warzée behaalde zijn master in de rechten met grote onderscheiding aan de Universiteit van Brussel in juni 2015.

Fabian is ingeschreven bij de balie te Brussel sinds 2015 en is werkzaam op het Brusselse kantoor van Everest.

 

Hij adviseert cliënten op gebied van vennootschapsrecht en handelsrecht, en meer in het bijzonder met betrekking tot commerciële distributie, aandeelhoudersovereenkomsten en de oprichting van ondernemingen (zowel contracten, advies als litige).

 

Fabian is lid van verschillende organisaties die deel uitmaken van de Brusselse balie.

Junior Associate

Maureen Martins

Maureen heeft een Europees drietalig (Frans, Engels, Spaans) diploma van licentiaat in de rechten van de Université Catholique de Lille (Campus van Parijs), een LL.M in internationaal handelsrecht van de Universiteit van Westminster in Londen met distinction en een professionele master 2 in arbitrage en internationaal handelsrecht van de Universiteit van Parijs 1 Panthéon-Sorbonne.

 

Na verschillende stages, behaalde Maureen een master in Belgisch recht aan de Université Libre de Bruxelles cum laude alvorens in 2019 toe te treden tot de balie van Brussel.

 

Maureen is gespecialiseerd in het nationaal en internationaal handelsrecht en arbitrage.

 

Ze heeft ook een universitair diploma als jurist-vertaler in het Spaans.

Contacteer ons

Hebt u interesse in onze dienstverlening rond arbitrage en bemiddeling? Contacteer onze specialisten vrijblijvend via ons contactformulier of telefonisch op 02/640.44.00 (kantoor Brussel), 09/334.94.70 (kantoor Gent) of 03/376.02.00 (kantoor Antwerpen).