Vastgoed-, bouw- en energierecht

Doorheen de jaren hebben wij de nodige ervaring en specialisatie opgebouwd op vlak van:

 

Vastgoedrecht

  • Het begeleiden bij de realisatie van vastgoedprojecten (van bij de start tot aan de oplevering)
  • Advisering bij vastgoedtransacties, zoals aan- en verkoop van onroerende goederen of de overdracht van aandelen van een patrimoniumvennootschap
  • De redactie van contracten, zoals koop- en huurovereenkomsten, optieovereenkomsten, …
  • De redactie van de statuten/het reglement van interne orde van een appartementsgebouw
  • Bijstand inzake vastgoedmakelaardij: voeren van deontologische procedures, opstellen van bemiddelings- en samenwerkingsovereenkomsten, …
  • Advisering bij de vestiging van zakelijke rechten (vruchtgebruik, erfpacht, opstal, erfdienstbaarheden)

Bouwrecht

  • Het verlenen van praktische en oplossingsgerichte adviezen in het kader van een bouwproject
  • Bijstand bij bouwgeschillen, zoals discussies omtrent verborgen gebreken, tienjarige aansprakelijkheid, burenhinder, laattijdige oplevering, …
  • De redactie van contracten, zoals aannemings-, promotie- en architectenovereenkomsten
  • Bijstand bij de aanvraag of betwisting van stedenbouwkundige vergunningen

Tevens hebben wij een ruime ervaring inzake overheidsopdrachten en de geschillen daarrond.

Waar nodig vertegenwoordigen we onze cliënten ook voor rechtbanken of in het kader van een bemiddeling.

In ieder geval behartigen wij uw belangen steeds met de nodige toewijding en behandelen wij elk dossier met de vereiste deskundigheid.

 

Energierecht

Wij zijn beschikbaar om de partijen bij te staan in alle aspecten van het energierecht dat evolueert in het licht van het Groenpact (“Green Deal”) van de Europese Unie om de uitdagingen van de klimaatverandering en de energietransitie aan te gaan.

Wij vertegenwoordigen onze cliënten bij contractonderhandelingen en in gerechtelijke en arbitrageprocedures of begeleiden hen bij bemiddeling.

Wij hebben cliënten vertegenwoordigd en bijgestaan in onderhandelingen/discussies (bijvoorbeeld over gasprijzen) en in internationale arbitrages betreffende diverse aspecten van het energierecht (Kyoto-protocol inzake de vermindering van CO2-emissies; problemen in verband met elektriciteitscentrales).

Wij staan onze cliënten bij en kunnen hen vertegenwoordigen in verschillende talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans.

 

Meer weten over ons uitgebreid dienstenaanbod?  Klik hieronder:

 

 

Ons team

Partner

Herman Verbist

Partner

Frank Burssens

Partner

Mario Van Santvoort

Partner

Kevin Bertouille

Partner

Herman Verbist

Herman Verbist is advocaat aan de balies van Gent en Brussel. Hij was tot 31 december 2020 voorzitter van de arbiters van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS). Sedert 2021 is hij voorzitter van het departement opleidingen en documentatie van het BAS. Hij legt zich voornamelijk toe op arbitrage en is opgenomen in de lijst van arbiters bij tal van arbitrage-instellingen (o.a. CAS, VIAC, SIAC, HKIAC, AIAC, KCAB, ThAC, ICDR) en is ook lid van de raad van bestuur van CEPANI.

Herman is eveneens erkend bemiddelaar en is opgenomen in de lijst van bemiddelaars bij het WIPO, de Energiegemeenschap, het ICSID en het Energiehandvestverdrag.

Hij was gedurende 17 jaar gastprofessor voor de cursus “internationale handelsarbitrage” aan de Universiteit van Gent. Sedert 2020 is hij docent van de cursus “Case Study Investment Mediation” aan het Europa-Instituut van de Universiteit van Saarland.

Hij is auteur en co-auteur van verschillende boeken en artikels over arbitrage en bemiddeling.

Partner

Frank Burssens

Frank Burssens studeerde in 1990 af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent en behaalde in 1991 een LL.M. international business law aan de Universiteit van Londen (Queen Mary and Westfield College).

 

Frank richtte in 2007 met enkele medevennoten het kantoor Burssens & Partners Ondernemingsadvocaten op, dat op vandaag actief is onder de benaming Everest. Als advocaat behandelt Frank vanuit het Gents kantoor van Everest voornamelijk dossiers in het vastgoedrecht (juridische bijstand bij aan- en verkoop van terreinen en gebouwen, aandelentransacties van projectvennootschappen, stedenbouw- en milieuproblematiek); het bouwrecht (zowel overheidsopdrachten als privaatrechtelijk bouwrecht) en het energierecht. Hij begeleidt zijn cliënten zowel op het vlak van contracten als in gerechtelijke procedures en arbitrage. Daarnaast heeft hij ook een ruime ervaring op het vlak van het algemeen handels- en vennootschapsrecht, in het bijzonder wat betreft de overname van bedrijven.

 

Hij is eveneens aangesteld als arbiter binnen het Belgisch Arbitragehof voor de Sport.

Partner

Mario Van Santvoort

Mario Van Santvoort behaalde in 2000 zijn diploma van licentiaat in de rechten cum laude aan de Katholieke Universiteit van Leuven (1995-2000).

 

Hij vervolmaakte in 2000 eveneens zijn studie in het kader van het EEP aan de Universiteit van Rennes (Bretagne, Frankrijk) en legde in 2000 de eed af als advocaat aan de balie te Brussel. In 2002 en 2003 specialiseerde hij zich verder in het ondernemingsrecht via een aanvullende master in business law (GGS) aan de Universiteit Antwerpen.In 2004 werd hij ingeschreven op het tableau bij de Nederlandstalige Orde van Advocaten te Brussel. Hij is vennoot van het kantoor sedert 2007 en mede-oprichter van Everest. Sedert 2018 is hij eveneens ingeschreven op het tableau bij de balie te Antwerpen.

 

Mario is managing partner van Everest Antwerpen, waar hij zich toelegt op o.m. vennootschapsrecht, arbitrage en bemiddeling en vastgoed-, bouw- en energierecht.

Partner

Kevin Bertouille

Kevin Bertouille studeerde met onderscheiding af als master in de rechten aan de Universiteit van Louvain-la-Neuve (2001) en behaalde in 2003 een master in business law (LL.M.) aan de Vanderbilt University te Nashville (TN).

 

Na tien jaar actief te zijn geweest in verschillende bankinstellingen te Brussel, Parijs en Luxemburg, ging hij in 2012 aan de slag bij Everest in Brussel waar hij in 2016 partner werd.

 

Kevin is actief in bankrecht (geschillen en regelgeving) en handelsrecht.

Managing associate

Ilse Renders

Associate

Kim Taveirne

Junior associate

Olivier Bottequin

Managing associate

Ilse Renders

Ilse Renders behaalde in 2008 haar diploma van licentiaat in de rechten aan de Vrije Universiteit te Brussel en studeerde bijkomend een master internationaal en Europees recht (magna cum laude) aan de Universiteit te Tilburg. Daarnaast behaalde zij in 2013 een master-na-master in fiscaal recht (cum laude) aan de Universiteit te Antwerpen. In 2017 behaalde zij tevens het getuigschrift bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken en in 2022 behaalde zij het Getuigschrift Supralat: bijstand bij het verhoor.

 

Zij is ingeschreven aan de balie van Brussel sinds 2008 en aan de balie van Antwerpen sinds 2011.

 

Zij sloot zich in 2018 aan bij het Antwerpse kantoor van Everest waar zij voornamelijk actief is in het vastgoedrecht, het (nationaal, internationaal en Europees) ondernemingsrecht, aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht, procedures en geschillenbeslechting, alsook het strafrecht.

Associate

Kim Taveirne

Kim Taveirne studeerde in 2017 met onderscheiding af als master in de klinische psychologie aan de Universiteit Gent. Tijdens deze studies startte zij tevens een opleiding van master in de rechten, die zij in 2019 behaalde.

 

Sinds 2019 is zij advocate aan de Gentse balie en vervoegde ze het kantoor Everest te Gent.

 

Kim werkt in het departement vastgoed-, bouw- en energierecht, en spitst zich ook toe op het familie- en jeugdrecht. Zaken als echtscheidingsprocedures en onderhoudsbijdragen voor kinderen zijn haar niet vreemd. Dankzij haar psychologische achtergrond bekijkt zij de zaken niet alleen met een louter juridisch oog maar zal zij ook de psychologische aspecten, die in elk dossier voorkomen, mee in rekening nemen.

Email:kim.taveirne@everest-law.be

Tel:+32 (0)9/334.94.70

Expertises:Vastgoed-, bouw- en energierecht

Junior associate

Olivier Bottequin

Olivier Bottequin studeerde in 2022 magna cum laude af als Master in de Rechten aan de Universiteit Gent. Tijdens z’n opleiding studeerde hij tevens aan de Universitat Pompeu Fabra in Barcelona en aan American University Washington College of Law in Washington, D.C., waar hij zich onder meer verdiepte in het contractenrecht en het schadevergoedingsrecht.

 

Na eerdere zomerstages bij Everest Gent, is hij sinds 2022 ingeschreven aan de Gentse balie en vervoegde hij definitief ons team Vastgoed- en bouwrecht.

Contacteer ons

Hebt u interesse in onze dienstverlening rond vastgoed-, bouw- en energierecht? Contacteer onze specialisten vrijblijvend via ons contactformulier of telefonisch op 02/640.44.00 (kantoor Brussel), 09/334.94.70 (kantoor Gent) of 03/376.02.00 (kantoor Antwerpen).