Intellectuele Eigendom, ICT en Privacy

Doorheen de jaren hebben wij een ruime ervaring en specialisatie opgebouwd op vlak van:

 

Intellectuele Eigendom

 • Advies over IE waaronder due diligences bij M&A’s: auteursrecht, merkenrecht, tekening- en modelrecht, octrooirecht, handelsnamen, domeinnamen, bedrijfsgeheimen & knowhow etc.;
 • Opstellen van IE-Contracten: licentieovereenkomsten, clausules tot overdracht van IE (zoals in arbeids- of samenwerkingsovereenkomsten), distributieovereenkomsten, franchisingovereenkomsten, geheimhoudingsovereenkomsten (NDA’s), niet-concurrentieclausules etc.;
 • Bijstand bij IE-geschillen: procedures om inbreuken op IE-rechten te doen stopzetten en schadevergoeding te bekomen, beslag inzake namaak, oppositie- en nietigheidsprocedures bij merken, domeinnaamgeschillen etc.

Informatietechnologie

 • Opstellen van IT-contracten: hardware verkoop- of aankoop, software ontwikkeling, softwarelicenties, cloud computing, IT-projecten etc.;
 • Opstellen van algemene voorwaarden en gebruiksvoorwaarden bij e-commerceprojecten;
 • Bijstand van slachtoffers van cybercriminaliteit;
 • Bijstand bij IT-geschillen, zoals mislukte ERP implementaties, softwareontwikkelingsprojecten of andere IT-projecten.

Privacy & gegevensbescherming

 • Uitvoeren van een privacy audit met toetsing aan de GDPR/AVG;
 • Opstellen van register van verwerkingsactiviteiten, verwerkersovereenkomsten, overeenkomsten tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, privacy & cookie policies etc.;
 • Dienstverlening als Data Protection Officer (DPO);
 • Bijstand bij GDPR-geschillen: procedures voor betrokkenen, procedures voor verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers, bijstand bij procedures voor de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Meer weten over ons uitgebreid dienstenaanbod?  Klik hieronder:

 

Ons team

Partner

Johan Van Driessche

Partner

Joris Deene

Partner

Johan Van Driessche

Johan Van Driessche studeerde cum laude af als master in de rechten aan de KU Leuven en is advocaat sinds 1997.

 

Hij is vennoot bij Everest sinds 2015 en leidt er een departement dat zich toelegt op handels- en vennootschapsrecht en contracten- en aansprakelijkheids- recht. Hij heeft daarnaast een bijzondere interesse en expertise in het IT-recht. Johan staat ondernemingen en hun bestuurders bij in het kader van adviesverlening, alsook bij de redactie van overeenkomsten en bij geschillen en conflicten, al dan niet in het kader van gerechtelijke procedures. Hij heeft een jarenlange ervaring en doorgedreven kennis in het vennootschaps- en handelsrecht. Hij is oplossingsgericht en hecht belang aan een juridische dienstverlening waarbij ook de zakelijke belangen van de onderneming worden geoptimaliseerd.

 

Johan was erkend bemiddelaar in burgerlijke zaken en handelszaken en heeft een accreditatie voor collaboratief onderhandelen. Hij wordt daarnaast regelmatig aangesteld als curator van failliete vennootschappen door de ondernemingsrechtbank te Gent. Hij geeft opleidingen onder meer voor Kluwer.

 

Johan heeft diverse mandaten bekleed in de structuren van de balie. Hij was onder meer lid penningmeester bij de Raad van de Orde Oudenaarde (2006-2011), bestuurder bij de Orde van Vlaamse Balies (2011-2017). Hij is thans nog steeds bestuurder bij Diplad, de IT-integrator van de OVB en de balies.

Partner

Joris Deene

Joris Deene studeerde in 2002 af met grote onderscheiding als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent. Hij volgde in 2004 een postgraduaat international copyright aan de Universiteit Amsterdam (IVIR).  Joris was onderzoeker bij het Centrum Jurist & Informatica van de Universiteit Gent (2004-2010) en is er thans gastdocent inzake auteursrecht en nieuwe technologieën.

 

Joris is lid van de Raad voor de Intellectuele Eigendom die de Belgische minister voor Economie adviseert over intellectuele eigendomsrechten. Hij is tevens derde beslisser voor .be-domeinnaamgeschillen bij CEPANI.

 

Joris Deene is vennoot bij Everest Gent en is gespecialiseerd in ICT-recht, intellectuele eigendom en privacyrecht. Hij is de auteur van tientallen bijdragen en artikels en een veelgevraagd spreker op seminaries en conferenties over deze onderwerpen.

Senior associate

Valentine Pacco

Junior Associate

Myriem El-Kaddouri

Junior Associate

Hanne Bogaert

Senior associate

Valentine Pacco

Valentine Pacco behaalde in 2014 een master in de rechten (Universiteit van Louvain-la-Neuve). Hierna heeft zij haar studies verdergezet met een European master in law & economics.

 

Ze is advocaat aan de balie van Brussel sedert 2015 en werkt bij het Brusselse kantoor van Everest.

 

Ze is gespecialiseerd in Intellectuele eigendom, ICT en privacy, ondernemingsrecht en contracten, en vennootschapsrecht.

Junior Associate

Myriem El-Kaddouri

Myriem El-Kaddouri studeerde in 2017 met grote onderscheiding af als master in de rechten (Universiteit Gent) en op dezelfde wijze als master in de bedrijfseconomie (Universiteit Gent).

 

In 2019 vervoegde Myriem de Gentse balie en eveneens het Gentse kantoor van Everest.

 

Zij is werkzaam binnen het ruime ondernemingsrecht, in het bijzonder in het contractenrecht, (buiten)contractueel aansprakelijkheidsrecht en het gezondheidsrecht.

Junior Associate

Hanne Bogaert

Hanne Bogaert studeerde in 2019 met grote onderscheiding af als master in de rechten aan de Universiteit Gent. Vervolgens koos ze voor de opleiding van master na master intellectual property & ICT law aan de KU Leuven, waar ze in 2020 met onderscheiding afstudeerde.

 

Tijdens deze laatste opleiding werkte ze reeds deeltijds bij Everest te Gent op het departement vastgoed-, bouw- en energierecht, waar zij vanaf september 2020 ook als advocate startte.

 

Hanne heeft een bijzondere interesse in het vastgoedrecht en in intellectuele-eigendomsrechten en kan daardoor inzichten bieden in beide rechtstakken.

Contacteer ons

Hebt u interesse in onze dienstverlening rond intellectuele eigendom, ICT of privacy? Contacteer onze specialisten vrijblijvend via ons contactformulier of telefonisch op 09/334.94.70.