De Covid-19 pandemie heeft nieuwe gewoonten opgelegd aan wie beroep doet op arbitrage, waaronder het houden van virtuele zittingen. Sommigen hebben dit al ervaren, anderen misschien nog niet.

Zoals verschillende andere arbitrage-instellingen en -centra, heeft ook CEPANI een checklist ontwikkeld voor virtuele zittingen. Deze praktische checklist is bedoeld om de virtuele zittingen vlot te laten verlopen. Arbiters en partijen kunnen deze als leidraad gebruiken.

De CEPANI checklist voor virtuele zittingen is beschikbaar op de CEPANI website :  <https://www.cepani.be/wp-content/uploads/2021/04/210420-CEPANI-Checklist-for-remote-hearings-002.pdf>