Rechtspraak van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (2012-2018) en van het Arbitragehof voor de Sport met Belgische partijen (1992-2018)

 

Herman Verbist (Editor) / Willem-Alexander Devlies / Maureen Martins / Mathieu Baert

 

Online Publication on Social Science Research Network (SSRN) – 955 pages

 

Freely accessible at : https://www.ssrn.com

 

Direct Link :  https://www.everest-adr.be/sports-arbitration-book

 

– – – – – – – – – – – – – –

 

Dit boek is het eerste boek dat samenvattingen bevat van gepubliceerde arbitrale uitspraken gedaan (i) in arbitrages van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport tussen 2012 en 2018, en (ii) in arbitrages van het Court of Arbitration for Sport tussen 1992 en 2018 waarbij Belgische partijen betrokken waren.